Personvernerklæring – Beat the Street


Behandling av personopplysninger i forbindelse med Beat The Street Sandnes

Når du bruker nettsiden vår og/eller er i kontakt med oss ved å delta i virkelighetsspillet Beat The Street Sandnes, vil Sandnes kommune behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Sandnes kommune og Kolumbus AS har delt behandlingsansvar for personopplysningene vi behandler i forbindelse med prosjektet Beat The Street. Årsaken til delt behandlingsansvar er at prosjektet finansieres av belønningsmidler knyttet til Bymiljøpakken og at Kolumbus AS har forvaltningsansvar for disse midlene.

Som deltaker i Beat The Street kan du imidlertid velge å bare forholde deg til Sandnes kommune som behandlingsansvarlig ved kommunaldirektør for byutvikling og teknisk Leif Aarthun Ims. Kontaktinformasjonen til Sandnes kommune er:

Adresse: Rådhusgata 1, 4306 Sandnes

E-post: postmottak@sandnes.kommune.no

Telefon: +47 51 33 50 00

Organisasjonsnr: 964 965 137

For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte personvern ombud i Sandnes kommune Sigrunn Homleid. 

E-post: sigrun.homleid@sandnes.kommune.no 

Telefon: 93090524


1. Hvorfor samler vi inn personopplysninger, hva slags informasjon samler vi inn og på hvilket grunnlag

All informasjon i forbindelse med prosjektet Beat The Street samles inn og behandles på bakgrunn av samtykke fra deg som deltar i virkelighetsspillet. Du kan derfor til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å sende en epost til team.sandnes@beatthestreet.me og gi beskjed om at samtykket trekkes tilbake. Å trekke tilbake et samtykke har ikke tilbakevirkende kraft.

Beat The Street Sandnes er et prosjekt som gjennomføres for å motivere til mer fysisk aktivitet i hverdagen, på en kjekk og sosial måte. Kampanjen retter seg spesielt inn på gåing, løping og sykling til skole/jobb. Beat The Street er et virkelighetsspill som innebærer at man ved å gå eller sykle kan samle poeng til den barneskolen man selv går på eller på annen måte hører til. Poeng samles ved å benytte et personlig kort eller brikke som registreres på såkalte Beat Box’er som er plassert rundt om i kommunen.

For å kunne delta i virkelighetsspillet må du opprette en profil på vår nettside. I denne registreringsprosessen innsamles følgende personopplysninger:

- Navn

- Epostadresse

- Telefonnummer

- Aldersgruppe

- Postnummer

Kjønn

- Navn på skolen man tilhører eller ønsker å gi sine poeng til

- Egenvurdering av aktivitetsnivå på registreringstidspunktet 

Disse personopplysningene er nødvendige for å kunne delta i virkelighetsspillet slik at poengene du samler inn med din brikke/kort tilhører deg og at poengene blir gitt til din skole. Disse kontaktopplysningene er også nødvendige for at vi skal kunne kontakte deg om kontoen din eller spilloppdateringer, samt informere deg om du via din skole har vunnet premier.

Ved deltakelse i virkelighetsspillet samler vi også inn geodata. Det vil si at vi oppbevarer opplysninger om på hvilken Beat Box du har registrert kortet/brikken din og på hvilket tidspunkt. Dette gjør vi for å kunne gi deg og skolen din poeng.

Når prosjektet er ferdig torsdag 31. oktober vil du bli spurt om å delta i to frivillige spørreundersøkelser – en rett etter at prosjektet er ferdig og en 3 måneder senere. Formålet er å se om Beat the Street virkelighetsspillet har påvirket deltakernes aktivitetsmønster. Vi sammenligner dine svar fra de 2 spørreundersøkelsene med dine svar fra registreringen. All sammenligning vil være anonymisert. (Når sammenstillingen er utført vil datasettene blir anonymisert og sammenlignet på aggregert nivå for å avdekke effekten spillet har samlet sett).

2. Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være at du har samtykket.

Sandnes kommune bruker Intelligent Health Ltd til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. Som leverandør av tjenesten Beat The Street er Intelligent Health ansvarlig redaktør av nettsiden, samt portalen og tilhørende programvare som utgjør virkelighetsspillet. Intelligent Health er imidlertid underlagt Sandnes kommunes instruksjon og vil ikke behandle personopplysninger for andre formål enn det som er beskrevet i personvernerklæringen her.

Intelligent Health Ltd bruker DCSL Software Ltd som underleverandør. DCSL Software er dermed Intelligent Health sin databehandler. DCSL Software administrerer serverne som brukes til å registrere opplysningene som oppstår ved bruk av brikkene/kortene som benyttes i virkelighetsspillet.

Intelligent Health er et britisk selskap. Storbritannia er per i dag en del av EU og all behandling av personopplysninger foregår derfor innenfor EU/EØS-området.

Av hensyn til mulighetene for at Storbritannia vil trekke seg ut av EU i nær fremtid har Intelligent Health allerede signert EUs standardvilkår om personvern. Standardvilkårene etablerer en garanti for at databehandler vil behandle personopplysningene på en trygg måte ved en uttreden fra EU, uten avtale mellom EU og Storbritannia. Denne fremgangsmåten er godkjent av EU-kommisjonen. Det understrekes at per dags dato er også britiske selskaper bundet av GDPR, og standardvilkårene vil kun tre i kraft dersom Storbritannia trekker seg ut av EU uten avtale (hard Brexit). Mer informasjon om Brexit finner du her: Info om Brexit fra Datatilsynet.

3. Lagringstid 

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. 

Personopplysningene vi samler inn ved registrering, geodata og personopplysninger som samles inn i forbindelse med spørreundersøkelsene i etterkant av prosjektet slettes 24 måneder etter at du har registrert deg ved nettsiden og opprettet profil. Det vil si at hele din profil slettes etter denne oppbevaringsperioden. Anonymiserte data inneholder ikke personopplysninger og vil kunne beholdes lenger.

Det understrekes at dersom du trekker tilbake ditt samtykke vil personopplysningene vi har registrert på deg slettes.

4. Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg 

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside:   www.datatilsynet.no. 

For å ta i bruk dine rettigheter må du ta kontakt med personvernombud Sigrun Homleid eller sende en epost til team.sandnes@beatthestreet.me. For å ta i bruk dine rettigheter må du ta kontakt med personvernombud Sigrun Homleid eller sende en epost til

Vi kan be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg - og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

5. Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider:  www.datatilsynet.no. 

6. Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.

Endringslogg

Versjon Beskrivelse Endring i erklæringen
18.10.2019 Ny personvernerklæring Ny personvernerklæring