Registrering

Så kjekt at du er med på Beat the Street Sandnes. Vi håper du har det gøy når du går eller sykler rundt i Sandnes kommune. Her kan du registrere kortet ditt / brikken din for å samle poeng til en skole, vinne premier til deg selv og hjelpe oss å evaluere effekten av Beat the Street.

Vi trekker også premievinnere blant de som registrerer seg og svarer på spørreundersøkelsen.

Hvis du er 13 år eller yngre må du fylle ut registreringsskjemaet sammen med en voksen. Er du 14 eller 15 år er det viktig at dine foresatte gir sitt samtykke til at du registrerer deg.

Vi vil ikke dele din personlige data med noen utenfor Beat the Street. Se vårt skriv om datasikkerhet på nettsiden her.

personopplysninger

kontoopplysninger

Hvor fikk du ditt Beat the street kort?

Skolen som får dine poeng

Laster Lag

Norway

Total Questions:14 Answered Questions:0
000 00 0 0 00
Litt om deg
Hvilket kjønn er du?
*

Hvor gammel er du?
(Er du under 16 år må dine foresatte vite at du fyller ut dette skjemaet)

Velg aldersgruppe

Avsnitt A

Din aktivitet
*

Hvis du er 19 år eller eldre,
Hvor mange dager i løpet av den siste uken har du vært i fysisk aktivitet, hvor pusten din økte, i 30 minutter eller mer?

Dette kan være alle typer sport og trening, rask gange og sykling. Husarbeid eller fysisk aktivitet som er en del av din jobb, teller ikke.

Dersom du velger å kjøre ditt barn til skole eller fritidsaktiviteter, hva er grunnen? (velg inntil tre svar)
Avsnitt B
*

Hvis du er 18 år eller yngre,

Hvor mange dager i løpet av den siste uken har du vært i fysisk aktivitet, hvor pusten din økte, i 60 minutter eller mer?

Dette kan være alle typer sport og trening, rask gange og sykling.

Hvis du får dine foreldre til å kjøre deg til skolen eller fritidsaktiviteter. Hva er grunnen til det?
Dine reiser
Tenk over hvor mye du har brukt gåing som transportmiddel de siste syv dagene. Hvor mange dager har du gått i ti minutter eller mer?
Tenk over hvor mye du har brukt sykling som transportmiddel de siste syv dagene. Hvor mange dager har du syklet i ti minutter eller mer?
Tenk over hvor ofte du har brukt bilen som transportmiddel de siste syv dagene. Hvor mange dager har du blitt kjørt i bil i ti minutter eller mer?
Hvordan har du kommet deg til jobb eller skole den siste uken?
 
Hvor langt er det mellom ditt hjem og skole eller jobb? (Meter)
Hvor mye er du enig eller uenig i dette:
 
Kontakt med deg
*

Kryss av boksen som sier at du er enig i vilkår og betingelser (som du finner på nettsiden), for å fullføre registreringen.

Vi håper Beat the Street er med på å gjøre det enda kjekkere å være aktiv. Beat the Street er ikke bare et seks uker langt spill. Vi vil være i Sandnes fremover, og fortsette å motivere deg til å være aktiv etter at spillet er avsluttet, eller til Beat the Street er tilbake igjen (behold gjerne kortet i tilfelle det skjer). Når du fullfører dette skjemaet gir du samtykke til at vi kan lagre dine persondata i vår database, slik at vi kan kontakte deg om din deltakelse i Beat the Street.

Vi vil gjerne holde kontakten via e-post for å fortelle om kjekke aktiviteter og for å høre hvordan det går.

CurrentPage
{
 "Questions": [
  {
   "Id": 4972,
   "Text": "<strong><span lang=\"EN-GB\" style=\"font-size:x-large;font-family:'Co Text', sans-serif;color:#002060;\">Litt om deg</span></strong>",
   "Mandatory": false,
   "Important": false,
   "Index": 0,
   "QuestionNumber": 0,
   "Identifier": "litt",
   "QuestionType": 4,
   "PrintLayout": 1,
   "HasLogic": false,
   "Metrics": [],
   "IsAnswerable": false,
   "IsAnswered": false,
   "IsSkipped": false,
   "QuestionChangeEvent": [
    null
   ]
  },
  {
   "Id": 4973,
   "Text": "Hvilket kj&oslash;nn er du?",
   "Mandatory": false,
   "Important": false,
   "Index": 1,
   "QuestionNumber": 1,
   "Identifier": "q1",
   "QuestionType": 1,
   "PrintLayout": 1,
   "HasLogic": false,
   "Metrics": [
    {
     "Id": 5095,
     "DataType": 7,
     "References": null,
     "NumberOfDp": null,
     "Min": null,
     "Max": null,
     "DisplayAsOptionType": 6,
     "IsFirstLoad": false,
     "QuestionnaireSessionId": 0,
     "QuestionId": 4973,
     "MetricId": 2392,
     "Label": null,
     "ColumnName": "",
     "ColumnIndex": null,
     "RowName": "",
     "RowIndex": null,
     "AllowMultipleSelection": false,
     "TextValue": null,
     "NumValue": null,
     "BoolValue": null,
     "DatetimeValue": null,
     "FileIdValue": null,
     "ValuesNum": [],
     "ValuesString": [],
     "Options": [
      {
       "Id": 3545,
       "DisplayValue": "Mann",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "M"
      },
      {
       "Id": 3546,
       "DisplayValue": "Kvinne",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "K"
      },
      {
       "Id": 3547,
       "DisplayValue": "ønsker ikke å oppgi kjønn",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "O"
      }
     ],
     "AnswerQuestionUrl": null,
     "BoolValueForRadioEditing": "",
     "IsAnswered": false,
     "MetricChangeEvent": [
      null
     ]
    }
   ],
   "IsAnswerable": true,
   "IsAnswered": false,
   "IsSkipped": false,
   "QuestionChangeEvent": [
    null
   ]
  },
  {
   "Id": 4975,
   "Text": "<p><strong>Hvor gammel er du?</strong><br />(Er du under 16 &aring;r m&aring; dine foresatte vite at du fyller ut dette skjemaet)<br /></p><p><strong>Velg aldersgruppe</strong></p>",
   "Mandatory": true,
   "Important": false,
   "Index": 2,
   "QuestionNumber": 2,
   "Identifier": "q3",
   "QuestionType": 1,
   "PrintLayout": 1,
   "HasLogic": true,
   "Metrics": [
    {
     "Id": 5097,
     "DataType": 7,
     "References": null,
     "NumberOfDp": null,
     "Min": null,
     "Max": null,
     "DisplayAsOptionType": 6,
     "IsFirstLoad": false,
     "QuestionnaireSessionId": 0,
     "QuestionId": 4975,
     "MetricId": 2394,
     "Label": null,
     "ColumnName": "",
     "ColumnIndex": null,
     "RowName": "",
     "RowIndex": null,
     "AllowMultipleSelection": false,
     "TextValue": null,
     "NumValue": null,
     "BoolValue": null,
     "DatetimeValue": null,
     "FileIdValue": null,
     "ValuesNum": [],
     "ValuesString": [],
     "Options": [
      {
       "Id": 3550,
       "DisplayValue": "12 eller yngre",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "1"
      },
      {
       "Id": 3551,
       "DisplayValue": "13-18",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "2"
      },
      {
       "Id": 3552,
       "DisplayValue": "19-29",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "3"
      },
      {
       "Id": 3553,
       "DisplayValue": "30-39",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "4"
      },
      {
       "Id": 3554,
       "DisplayValue": "40-49",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "5"
      },
      {
       "Id": 3555,
       "DisplayValue": "50-59",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "6"
      },
      {
       "Id": 3556,
       "DisplayValue": "60-69",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "7"
      },
      {
       "Id": 3557,
       "DisplayValue": "70-79",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "8"
      },
      {
       "Id": 3558,
       "DisplayValue": "80+",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "9"
      }
     ],
     "AnswerQuestionUrl": null,
     "BoolValueForRadioEditing": "",
     "IsAnswered": false,
     "MetricChangeEvent": [
      null
     ]
    }
   ],
   "IsAnswerable": true,
   "IsAnswered": false,
   "IsSkipped": false,
   "QuestionChangeEvent": [
    null
   ]
  },
  {
   "Id": 5104,
   "Text": "<p><strong><span lang=\"EN-GB\" style=\"font-size:x-large;font-family:'Co Text', sans-serif;color:#002060;\">Avsnitt A</span></strong></p>",
   "Mandatory": false,
   "Important": false,
   "Index": 3,
   "QuestionNumber": 0,
   "Identifier": "A",
   "QuestionType": 4,
   "PrintLayout": 1,
   "HasLogic": false,
   "Metrics": [],
   "IsAnswerable": false,
   "IsAnswered": false,
   "IsSkipped": false,
   "QuestionChangeEvent": [
    null
   ]
  },
  {
   "Id": 4976,
   "Text": "<strong><span lang=\"EN-GB\" style=\"font-size:x-large;font-family:'Co Text', sans-serif;color:#002060;\">Din aktivitet</span></strong>",
   "Mandatory": false,
   "Important": false,
   "Index": 4,
   "QuestionNumber": 0,
   "Identifier": "aktivitet",
   "QuestionType": 4,
   "PrintLayout": 1,
   "HasLogic": false,
   "Metrics": [],
   "IsAnswerable": false,
   "IsAnswered": false,
   "IsSkipped": false,
   "QuestionChangeEvent": [
    null
   ]
  },
  {
   "Id": 4977,
   "Text": "<p><strong>Hvis du er 19 &aring;r eller eldre,</strong><br />Hvor mange dager i l&oslash;pet av den siste uken har du v&aelig;rt i fysisk aktivitet, hvor pusten din &oslash;kte, i 30 minutter eller mer?</p><p>Dette kan v&aelig;re alle typer sport og trening, rask gange og sykling. Husarbeid eller fysisk aktivitet som er en del av din jobb, teller ikke.<br /></p>",
   "Mandatory": true,
   "Important": false,
   "Index": 5,
   "QuestionNumber": 3,
   "Identifier": "q4",
   "QuestionType": 1,
   "PrintLayout": 1,
   "HasLogic": false,
   "Metrics": [
    {
     "Id": 5098,
     "DataType": 7,
     "References": null,
     "NumberOfDp": null,
     "Min": null,
     "Max": null,
     "DisplayAsOptionType": 6,
     "IsFirstLoad": false,
     "QuestionnaireSessionId": 0,
     "QuestionId": 4977,
     "MetricId": 2395,
     "Label": null,
     "ColumnName": "",
     "ColumnIndex": null,
     "RowName": "",
     "RowIndex": null,
     "AllowMultipleSelection": false,
     "TextValue": null,
     "NumValue": null,
     "BoolValue": null,
     "DatetimeValue": null,
     "FileIdValue": null,
     "ValuesNum": [],
     "ValuesString": [],
     "Options": [
      {
       "Id": 3559,
       "DisplayValue": "0 dager",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "0"
      },
      {
       "Id": 3560,
       "DisplayValue": "1 day",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "1"
      },
      {
       "Id": 3561,
       "DisplayValue": "2 dager",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "2"
      },
      {
       "Id": 3562,
       "DisplayValue": "3 dager",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "3"
      },
      {
       "Id": 3563,
       "DisplayValue": "4 dager",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "4"
      },
      {
       "Id": 3564,
       "DisplayValue": "5 dager",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "5"
      },
      {
       "Id": 3565,
       "DisplayValue": "6 dager",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "6"
      },
      {
       "Id": 3566,
       "DisplayValue": "7 dager",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "7"
      }
     ],
     "AnswerQuestionUrl": null,
     "BoolValueForRadioEditing": "",
     "IsAnswered": false,
     "MetricChangeEvent": [
      null
     ]
    }
   ],
   "IsAnswerable": true,
   "IsAnswered": false,
   "IsSkipped": false,
   "QuestionChangeEvent": [
    null
   ]
  },
  {
   "Id": 4985,
   "Text": "Dersom du velger &aring; kj&oslash;re ditt barn til skole eller fritidsaktiviteter, hva er grunnen? (velg inntil tre svar)",
   "Mandatory": false,
   "Important": false,
   "Index": 6,
   "QuestionNumber": 4,
   "Identifier": "q5",
   "QuestionType": 1,
   "PrintLayout": 1,
   "HasLogic": true,
   "Metrics": [
    {
     "Id": 5109,
     "DataType": 7,
     "References": null,
     "NumberOfDp": null,
     "Min": null,
     "Max": null,
     "DisplayAsOptionType": 7,
     "IsFirstLoad": false,
     "QuestionnaireSessionId": 0,
     "QuestionId": 4985,
     "MetricId": 2404,
     "Label": null,
     "ColumnName": "",
     "ColumnIndex": null,
     "RowName": "",
     "RowIndex": null,
     "AllowMultipleSelection": true,
     "TextValue": null,
     "NumValue": null,
     "BoolValue": null,
     "DatetimeValue": null,
     "FileIdValue": null,
     "ValuesNum": [],
     "ValuesString": [],
     "Options": [
      {
       "Id": 3604,
       "DisplayValue": "Trafikksikkerhet",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "1"
      },
      {
       "Id": 3605,
       "DisplayValue": "Lang avstand til skole eller aktivitet",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "2"
      },
      {
       "Id": 3606,
       "DisplayValue": "Fysiske begrensninger",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "3"
      },
      {
       "Id": 3607,
       "DisplayValue": "Mitt barn liker ikke å gå eller sykle",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "4"
      },
      {
       "Id": 3608,
       "DisplayValue": "Mitt barn har mye å bære",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "5"
      },
      {
       "Id": 3609,
       "DisplayValue": "På grunn av dårlig tid mellom aktiviteter",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "6"
      },
      {
       "Id": 3610,
       "DisplayValue": "Andre årsaker",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "7"
      },
      {
       "Id": 3667,
       "DisplayValue": "Ikke aktuelt, jeg kjører aldri barna til skole",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "8"
      }
     ],
     "AnswerQuestionUrl": null,
     "BoolValueForRadioEditing": "",
     "IsAnswered": false,
     "MetricChangeEvent": [
      null
     ]
    }
   ],
   "IsAnswerable": true,
   "IsAnswered": false,
   "IsSkipped": false,
   "QuestionChangeEvent": [
    null
   ]
  },
  {
   "Id": 5105,
   "Text": "<strong><span lang=\"EN-GB\" style=\"font-size:x-large;font-family:'Co Text', sans-serif;color:#002060;\">Avsnitt B</span></strong>",
   "Mandatory": false,
   "Important": false,
   "Index": 7,
   "QuestionNumber": 0,
   "Identifier": "B",
   "QuestionType": 4,
   "PrintLayout": 1,
   "HasLogic": false,
   "Metrics": [],
   "IsAnswerable": false,
   "IsAnswered": false,
   "IsSkipped": false,
   "QuestionChangeEvent": [
    null
   ]
  },
  {
   "Id": 4978,
   "Text": "<p><strong>Hvis du er 18 &aring;r eller yngre,</strong></p><p><strong></strong>Hvor mange dager i l&oslash;pet av den siste uken har du v&aelig;rt i fysisk aktivitet, hvor pusten din &oslash;kte, i 60 minutter eller mer?</p><p>Dette kan v&aelig;re alle typer sport og trening, rask gange og sykling.<br /></p>",
   "Mandatory": true,
   "Important": false,
   "Index": 8,
   "QuestionNumber": 5,
   "Identifier": "q6",
   "QuestionType": 1,
   "PrintLayout": 1,
   "HasLogic": false,
   "Metrics": [
    {
     "Id": 5099,
     "DataType": 7,
     "References": null,
     "NumberOfDp": null,
     "Min": null,
     "Max": null,
     "DisplayAsOptionType": 6,
     "IsFirstLoad": false,
     "QuestionnaireSessionId": 0,
     "QuestionId": 4978,
     "MetricId": 2396,
     "Label": null,
     "ColumnName": "",
     "ColumnIndex": null,
     "RowName": "",
     "RowIndex": null,
     "AllowMultipleSelection": false,
     "TextValue": null,
     "NumValue": null,
     "BoolValue": null,
     "DatetimeValue": null,
     "FileIdValue": null,
     "ValuesNum": [],
     "ValuesString": [],
     "Options": [
      {
       "Id": 3567,
       "DisplayValue": "0 dager",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "0"
      },
      {
       "Id": 3568,
       "DisplayValue": "1 dag",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "1"
      },
      {
       "Id": 3569,
       "DisplayValue": "2 dager",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "2"
      },
      {
       "Id": 3570,
       "DisplayValue": "3 dager",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "3"
      },
      {
       "Id": 3571,
       "DisplayValue": "4 dager",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "4"
      },
      {
       "Id": 3572,
       "DisplayValue": "5 dager",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "5"
      },
      {
       "Id": 3573,
       "DisplayValue": "6 dager",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "6"
      },
      {
       "Id": 3574,
       "DisplayValue": "7 dager",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "7"
      }
     ],
     "AnswerQuestionUrl": null,
     "BoolValueForRadioEditing": "",
     "IsAnswered": false,
     "MetricChangeEvent": [
      null
     ]
    }
   ],
   "IsAnswerable": true,
   "IsAnswered": false,
   "IsSkipped": false,
   "QuestionChangeEvent": [
    null
   ]
  },
  {
   "Id": 4987,
   "Text": "Hvis du f&aring;r dine foreldre til &aring; kj&oslash;re deg til skolen eller fritidsaktiviteter. Hva er grunnen til det?",
   "Mandatory": false,
   "Important": false,
   "Index": 9,
   "QuestionNumber": 6,
   "Identifier": "q7",
   "QuestionType": 1,
   "PrintLayout": 1,
   "HasLogic": false,
   "Metrics": [
    {
     "Id": 5114,
     "DataType": 7,
     "References": null,
     "NumberOfDp": null,
     "Min": null,
     "Max": null,
     "DisplayAsOptionType": 5,
     "IsFirstLoad": false,
     "QuestionnaireSessionId": 0,
     "QuestionId": 4987,
     "MetricId": 2409,
     "Label": null,
     "ColumnName": "",
     "ColumnIndex": null,
     "RowName": "",
     "RowIndex": null,
     "AllowMultipleSelection": false,
     "TextValue": null,
     "NumValue": null,
     "BoolValue": null,
     "DatetimeValue": null,
     "FileIdValue": null,
     "ValuesNum": [],
     "ValuesString": [],
     "Options": [
      {
       "Id": 3632,
       "DisplayValue": "Avstanden til skolen eller aktiviteten",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "1"
      },
      {
       "Id": 3633,
       "DisplayValue": "Fysiske begrensninger",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "2"
      },
      {
       "Id": 3634,
       "DisplayValue": "Jeg liker ikke å gå eller sykle",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "3"
      },
      {
       "Id": 3635,
       "DisplayValue": "Trafikksikkerhet",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "4"
      },
      {
       "Id": 3636,
       "DisplayValue": "Jeg har mye å bære",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "5"
      },
      {
       "Id": 3637,
       "DisplayValue": "På grunn av dårlig tid mellom aktiviteter",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "6"
      },
      {
       "Id": 3638,
       "DisplayValue": "Andre årsaker",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "7"
      },
      {
       "Id": 3668,
       "DisplayValue": "Ikke aktuelt. Foreldrene mine velger å kjøre meg",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "8"
      }
     ],
     "AnswerQuestionUrl": null,
     "BoolValueForRadioEditing": "",
     "IsAnswered": false,
     "MetricChangeEvent": [
      null
     ]
    }
   ],
   "IsAnswerable": true,
   "IsAnswered": false,
   "IsSkipped": false,
   "QuestionChangeEvent": [
    null
   ]
  },
  {
   "Id": 4980,
   "Text": "<strong><span lang=\"EN-GB\" style=\"font-size:x-large;font-family:'Co Text', sans-serif;color:#002060;\">Dine reiser</span></strong>",
   "Mandatory": false,
   "Important": false,
   "Index": 10,
   "QuestionNumber": 0,
   "Identifier": "reiser",
   "QuestionType": 4,
   "PrintLayout": 1,
   "HasLogic": false,
   "Metrics": [],
   "IsAnswerable": false,
   "IsAnswered": false,
   "IsSkipped": false,
   "QuestionChangeEvent": [
    null
   ]
  },
  {
   "Id": 4979,
   "Text": "Tenk over hvor mye du har brukt g&aring;ing som transportmiddel de siste syv dagene. Hvor mange dager har du g&aring;tt i ti minutter eller mer?",
   "Mandatory": false,
   "Important": false,
   "Index": 11,
   "QuestionNumber": 7,
   "Identifier": "q8",
   "QuestionType": 1,
   "PrintLayout": 1,
   "HasLogic": false,
   "Metrics": [
    {
     "Id": 5100,
     "DataType": 7,
     "References": null,
     "NumberOfDp": null,
     "Min": null,
     "Max": null,
     "DisplayAsOptionType": 6,
     "IsFirstLoad": false,
     "QuestionnaireSessionId": 0,
     "QuestionId": 4979,
     "MetricId": 2397,
     "Label": null,
     "ColumnName": "",
     "ColumnIndex": null,
     "RowName": "",
     "RowIndex": null,
     "AllowMultipleSelection": false,
     "TextValue": null,
     "NumValue": null,
     "BoolValue": null,
     "DatetimeValue": null,
     "FileIdValue": null,
     "ValuesNum": [],
     "ValuesString": [],
     "Options": [
      {
       "Id": 3575,
       "DisplayValue": "0 dager",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "0"
      },
      {
       "Id": 3576,
       "DisplayValue": "1 dag",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "1"
      },
      {
       "Id": 3577,
       "DisplayValue": "2 dager",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "2"
      },
      {
       "Id": 3578,
       "DisplayValue": "3 dager",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "3"
      },
      {
       "Id": 3579,
       "DisplayValue": "4 dager",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "4"
      },
      {
       "Id": 3580,
       "DisplayValue": "5 dager",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "5"
      },
      {
       "Id": 3581,
       "DisplayValue": "6 dager",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "6"
      },
      {
       "Id": 3582,
       "DisplayValue": "7 dager",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "7"
      }
     ],
     "AnswerQuestionUrl": null,
     "BoolValueForRadioEditing": "",
     "IsAnswered": false,
     "MetricChangeEvent": [
      null
     ]
    }
   ],
   "IsAnswerable": true,
   "IsAnswered": false,
   "IsSkipped": false,
   "QuestionChangeEvent": [
    null
   ]
  },
  {
   "Id": 4981,
   "Text": "Tenk over hvor mye du har brukt sykling som transportmiddel de siste syv dagene. Hvor mange dager har du syklet i ti minutter eller mer?",
   "Mandatory": false,
   "Important": false,
   "Index": 12,
   "QuestionNumber": 8,
   "Identifier": "q9",
   "QuestionType": 1,
   "PrintLayout": 1,
   "HasLogic": false,
   "Metrics": [
    {
     "Id": 5101,
     "DataType": 7,
     "References": null,
     "NumberOfDp": null,
     "Min": null,
     "Max": null,
     "DisplayAsOptionType": 6,
     "IsFirstLoad": false,
     "QuestionnaireSessionId": 0,
     "QuestionId": 4981,
     "MetricId": 2397,
     "Label": null,
     "ColumnName": "",
     "ColumnIndex": null,
     "RowName": "",
     "RowIndex": null,
     "AllowMultipleSelection": false,
     "TextValue": null,
     "NumValue": null,
     "BoolValue": null,
     "DatetimeValue": null,
     "FileIdValue": null,
     "ValuesNum": [],
     "ValuesString": [],
     "Options": [
      {
       "Id": 3575,
       "DisplayValue": "0 dager",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "0"
      },
      {
       "Id": 3576,
       "DisplayValue": "1 dag",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "1"
      },
      {
       "Id": 3577,
       "DisplayValue": "2 dager",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "2"
      },
      {
       "Id": 3578,
       "DisplayValue": "3 dager",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "3"
      },
      {
       "Id": 3579,
       "DisplayValue": "4 dager",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "4"
      },
      {
       "Id": 3580,
       "DisplayValue": "5 dager",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "5"
      },
      {
       "Id": 3581,
       "DisplayValue": "6 dager",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "6"
      },
      {
       "Id": 3582,
       "DisplayValue": "7 dager",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "7"
      }
     ],
     "AnswerQuestionUrl": null,
     "BoolValueForRadioEditing": "",
     "IsAnswered": false,
     "MetricChangeEvent": [
      null
     ]
    }
   ],
   "IsAnswerable": true,
   "IsAnswered": false,
   "IsSkipped": false,
   "QuestionChangeEvent": [
    null
   ]
  },
  {
   "Id": 4982,
   "Text": "Tenk over hvor ofte du har brukt bilen som transportmiddel de siste syv dagene. Hvor mange dager har du blitt kj&oslash;rt i bil i ti minutter eller mer?",
   "Mandatory": false,
   "Important": false,
   "Index": 13,
   "QuestionNumber": 9,
   "Identifier": "q10",
   "QuestionType": 1,
   "PrintLayout": 1,
   "HasLogic": false,
   "Metrics": [
    {
     "Id": 5102,
     "DataType": 7,
     "References": null,
     "NumberOfDp": null,
     "Min": null,
     "Max": null,
     "DisplayAsOptionType": 6,
     "IsFirstLoad": false,
     "QuestionnaireSessionId": 0,
     "QuestionId": 4982,
     "MetricId": 2397,
     "Label": null,
     "ColumnName": "",
     "ColumnIndex": null,
     "RowName": "",
     "RowIndex": null,
     "AllowMultipleSelection": false,
     "TextValue": null,
     "NumValue": null,
     "BoolValue": null,
     "DatetimeValue": null,
     "FileIdValue": null,
     "ValuesNum": [],
     "ValuesString": [],
     "Options": [
      {
       "Id": 3575,
       "DisplayValue": "0 dager",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "0"
      },
      {
       "Id": 3576,
       "DisplayValue": "1 dag",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "1"
      },
      {
       "Id": 3577,
       "DisplayValue": "2 dager",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "2"
      },
      {
       "Id": 3578,
       "DisplayValue": "3 dager",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "3"
      },
      {
       "Id": 3579,
       "DisplayValue": "4 dager",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "4"
      },
      {
       "Id": 3580,
       "DisplayValue": "5 dager",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "5"
      },
      {
       "Id": 3581,
       "DisplayValue": "6 dager",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "6"
      },
      {
       "Id": 3582,
       "DisplayValue": "7 dager",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "7"
      }
     ],
     "AnswerQuestionUrl": null,
     "BoolValueForRadioEditing": "",
     "IsAnswered": false,
     "MetricChangeEvent": [
      null
     ]
    }
   ],
   "IsAnswerable": true,
   "IsAnswered": false,
   "IsSkipped": false,
   "QuestionChangeEvent": [
    null
   ]
  },
  {
   "Id": 4983,
   "Text": "Hvordan har du kommet deg til jobb eller skole den siste uken?",
   "Mandatory": false,
   "Important": false,
   "Index": 14,
   "QuestionNumber": 10,
   "Identifier": "q11",
   "QuestionType": 2,
   "PrintLayout": 1,
   "HasLogic": false,
   "Metrics": [
    {
     "Id": 5103,
     "DataType": 7,
     "References": null,
     "NumberOfDp": null,
     "Min": null,
     "Max": null,
     "DisplayAsOptionType": 5,
     "IsFirstLoad": false,
     "QuestionnaireSessionId": 0,
     "QuestionId": 4983,
     "MetricId": 2398,
     "Label": "Mandag",
     "ColumnName": "",
     "ColumnIndex": null,
     "RowName": "",
     "RowIndex": null,
     "AllowMultipleSelection": false,
     "TextValue": null,
     "NumValue": null,
     "BoolValue": null,
     "DatetimeValue": null,
     "FileIdValue": null,
     "ValuesNum": [],
     "ValuesString": [],
     "Options": [
      {
       "Id": 3583,
       "DisplayValue": "Gå, sparkesykkel eller rullebrett",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "1"
      },
      {
       "Id": 3584,
       "DisplayValue": "Sykkel",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "2"
      },
      {
       "Id": 3585,
       "DisplayValue": "Buss eller tog",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "3"
      },
      {
       "Id": 3586,
       "DisplayValue": "Bil eller annet kjøretøy",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "4"
      },
      {
       "Id": 3655,
       "DisplayValue": "Jeg var ikke på skolen/jobb denne dagen",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "5"
      }
     ],
     "AnswerQuestionUrl": null,
     "BoolValueForRadioEditing": "",
     "IsAnswered": false,
     "MetricChangeEvent": [
      null
     ]
    },
    {
     "Id": 5104,
     "DataType": 7,
     "References": null,
     "NumberOfDp": null,
     "Min": null,
     "Max": null,
     "DisplayAsOptionType": 5,
     "IsFirstLoad": false,
     "QuestionnaireSessionId": 0,
     "QuestionId": 4983,
     "MetricId": 2399,
     "Label": "Tirsdag",
     "ColumnName": "",
     "ColumnIndex": null,
     "RowName": "",
     "RowIndex": null,
     "AllowMultipleSelection": false,
     "TextValue": null,
     "NumValue": null,
     "BoolValue": null,
     "DatetimeValue": null,
     "FileIdValue": null,
     "ValuesNum": [],
     "ValuesString": [],
     "Options": [
      {
       "Id": 3587,
       "DisplayValue": "Gå, sparkesykkel eller rullebrett",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "1"
      },
      {
       "Id": 3588,
       "DisplayValue": "Sykkel",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "2"
      },
      {
       "Id": 3589,
       "DisplayValue": "Buss eller tog",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "3"
      },
      {
       "Id": 3590,
       "DisplayValue": "Bil eller annet kjøretøy",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "4"
      },
      {
       "Id": 3656,
       "DisplayValue": "Jeg var ikke på skolen/jobb denne dagen",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "5"
      }
     ],
     "AnswerQuestionUrl": null,
     "BoolValueForRadioEditing": "",
     "IsAnswered": false,
     "MetricChangeEvent": [
      null
     ]
    },
    {
     "Id": 5105,
     "DataType": 7,
     "References": null,
     "NumberOfDp": null,
     "Min": null,
     "Max": null,
     "DisplayAsOptionType": 5,
     "IsFirstLoad": false,
     "QuestionnaireSessionId": 0,
     "QuestionId": 4983,
     "MetricId": 2400,
     "Label": "Onsdag",
     "ColumnName": "",
     "ColumnIndex": null,
     "RowName": "",
     "RowIndex": null,
     "AllowMultipleSelection": false,
     "TextValue": null,
     "NumValue": null,
     "BoolValue": null,
     "DatetimeValue": null,
     "FileIdValue": null,
     "ValuesNum": [],
     "ValuesString": [],
     "Options": [
      {
       "Id": 3591,
       "DisplayValue": "Gå, sparkesykkel eller rullebrett",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "1"
      },
      {
       "Id": 3592,
       "DisplayValue": "Sykkel",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "2"
      },
      {
       "Id": 3593,
       "DisplayValue": "Buss eller tog",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "3"
      },
      {
       "Id": 3594,
       "DisplayValue": "Bil eller annet kjøretøy",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "4"
      },
      {
       "Id": 3657,
       "DisplayValue": "Jeg var ikke på skolen/jobb denne dagen",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "5"
      }
     ],
     "AnswerQuestionUrl": null,
     "BoolValueForRadioEditing": "",
     "IsAnswered": false,
     "MetricChangeEvent": [
      null
     ]
    },
    {
     "Id": 5106,
     "DataType": 7,
     "References": null,
     "NumberOfDp": null,
     "Min": null,
     "Max": null,
     "DisplayAsOptionType": 5,
     "IsFirstLoad": false,
     "QuestionnaireSessionId": 0,
     "QuestionId": 4983,
     "MetricId": 2401,
     "Label": "Torsdag",
     "ColumnName": "",
     "ColumnIndex": null,
     "RowName": "",
     "RowIndex": null,
     "AllowMultipleSelection": false,
     "TextValue": null,
     "NumValue": null,
     "BoolValue": null,
     "DatetimeValue": null,
     "FileIdValue": null,
     "ValuesNum": [],
     "ValuesString": [],
     "Options": [
      {
       "Id": 3595,
       "DisplayValue": "Gå, sparkesykkel eller rullebrett",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "1"
      },
      {
       "Id": 3596,
       "DisplayValue": "Sykkel",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "2"
      },
      {
       "Id": 3597,
       "DisplayValue": "Buss eller tog",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "3"
      },
      {
       "Id": 3598,
       "DisplayValue": "Bil eller annet kjøretøy",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "4"
      },
      {
       "Id": 3658,
       "DisplayValue": "Jeg var ikke på skolen/jobb denne dagen",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "5"
      }
     ],
     "AnswerQuestionUrl": null,
     "BoolValueForRadioEditing": "",
     "IsAnswered": false,
     "MetricChangeEvent": [
      null
     ]
    },
    {
     "Id": 5107,
     "DataType": 7,
     "References": null,
     "NumberOfDp": null,
     "Min": null,
     "Max": null,
     "DisplayAsOptionType": 5,
     "IsFirstLoad": false,
     "QuestionnaireSessionId": 0,
     "QuestionId": 4983,
     "MetricId": 2402,
     "Label": "Fredag",
     "ColumnName": "",
     "ColumnIndex": null,
     "RowName": "",
     "RowIndex": null,
     "AllowMultipleSelection": false,
     "TextValue": null,
     "NumValue": null,
     "BoolValue": null,
     "DatetimeValue": null,
     "FileIdValue": null,
     "ValuesNum": [],
     "ValuesString": [],
     "Options": [
      {
       "Id": 3599,
       "DisplayValue": "Gå, sparkesykkel eller rullebrett",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "1"
      },
      {
       "Id": 3600,
       "DisplayValue": "Sykkel",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "2"
      },
      {
       "Id": 3601,
       "DisplayValue": "Buss eller tog",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "3"
      },
      {
       "Id": 3602,
       "DisplayValue": "Bil eller annet kjøretøy",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "4"
      },
      {
       "Id": 3659,
       "DisplayValue": "Jeg var ikke på skolen/jobb denne dagen",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "5"
      }
     ],
     "AnswerQuestionUrl": null,
     "BoolValueForRadioEditing": "",
     "IsAnswered": false,
     "MetricChangeEvent": [
      null
     ]
    }
   ],
   "IsAnswerable": true,
   "IsAnswered": false,
   "IsSkipped": false,
   "QuestionChangeEvent": [
    null
   ]
  },
  {
   "Id": 4984,
   "Text": "Hvor langt er det mellom ditt hjem og skole eller jobb? (Meter)",
   "Mandatory": false,
   "Important": false,
   "Index": 15,
   "QuestionNumber": 11,
   "Identifier": "q11",
   "QuestionType": 1,
   "PrintLayout": 1,
   "HasLogic": false,
   "Metrics": [
    {
     "Id": 5108,
     "DataType": 1,
     "References": null,
     "NumberOfDp": null,
     "Min": null,
     "Max": null,
     "DisplayAsOptionType": 0,
     "IsFirstLoad": false,
     "QuestionnaireSessionId": 0,
     "QuestionId": 4984,
     "MetricId": 2403,
     "Label": null,
     "ColumnName": "",
     "ColumnIndex": null,
     "RowName": "",
     "RowIndex": null,
     "AllowMultipleSelection": false,
     "TextValue": null,
     "NumValue": null,
     "BoolValue": null,
     "DatetimeValue": null,
     "FileIdValue": null,
     "ValuesNum": [],
     "ValuesString": [],
     "Options": [],
     "AnswerQuestionUrl": null,
     "BoolValueForRadioEditing": "",
     "IsAnswered": false,
     "MetricChangeEvent": [
      null
     ]
    }
   ],
   "IsAnswerable": true,
   "IsAnswered": false,
   "IsSkipped": false,
   "QuestionChangeEvent": [
    null
   ]
  },
  {
   "Id": 4986,
   "Text": "Hvor mye er du enig eller uenig i dette:",
   "Mandatory": false,
   "Important": false,
   "Index": 16,
   "QuestionNumber": 12,
   "Identifier": "q13",
   "QuestionType": 2,
   "PrintLayout": 1,
   "HasLogic": false,
   "Metrics": [
    {
     "Id": 5110,
     "DataType": 7,
     "References": null,
     "NumberOfDp": null,
     "Min": null,
     "Max": null,
     "DisplayAsOptionType": 6,
     "IsFirstLoad": false,
     "QuestionnaireSessionId": 0,
     "QuestionId": 4986,
     "MetricId": 2405,
     "Label": "Jeg liker å gå til skolen eller jobb",
     "ColumnName": "",
     "ColumnIndex": null,
     "RowName": "",
     "RowIndex": null,
     "AllowMultipleSelection": false,
     "TextValue": null,
     "NumValue": null,
     "BoolValue": null,
     "DatetimeValue": null,
     "FileIdValue": null,
     "ValuesNum": [],
     "ValuesString": [],
     "Options": [
      {
       "Id": 3611,
       "DisplayValue": "Helt uenig",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "1"
      },
      {
       "Id": 3612,
       "DisplayValue": "Litt uenig",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "2"
      },
      {
       "Id": 3613,
       "DisplayValue": "Ingen mening",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "3"
      },
      {
       "Id": 3614,
       "DisplayValue": "Litt enig",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "4"
      },
      {
       "Id": 3615,
       "DisplayValue": "Helt enig",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "5"
      }
     ],
     "AnswerQuestionUrl": null,
     "BoolValueForRadioEditing": "",
     "IsAnswered": false,
     "MetricChangeEvent": [
      null
     ]
    },
    {
     "Id": 5111,
     "DataType": 7,
     "References": null,
     "NumberOfDp": null,
     "Min": null,
     "Max": null,
     "DisplayAsOptionType": 6,
     "IsFirstLoad": false,
     "QuestionnaireSessionId": 0,
     "QuestionId": 4986,
     "MetricId": 2406,
     "Label": "Jeg liker å sykle til skolen eller jobb",
     "ColumnName": "",
     "ColumnIndex": null,
     "RowName": "",
     "RowIndex": null,
     "AllowMultipleSelection": false,
     "TextValue": null,
     "NumValue": null,
     "BoolValue": null,
     "DatetimeValue": null,
     "FileIdValue": null,
     "ValuesNum": [],
     "ValuesString": [],
     "Options": [
      {
       "Id": 3616,
       "DisplayValue": "Helt uenig",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "1"
      },
      {
       "Id": 3617,
       "DisplayValue": "Litt uenig",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "2"
      },
      {
       "Id": 3618,
       "DisplayValue": "Ingen mening",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "3"
      },
      {
       "Id": 3619,
       "DisplayValue": "Litt enig",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "4"
      },
      {
       "Id": 3620,
       "DisplayValue": "Helt enig",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "5"
      }
     ],
     "AnswerQuestionUrl": null,
     "BoolValueForRadioEditing": "",
     "IsAnswered": false,
     "MetricChangeEvent": [
      null
     ]
    },
    {
     "Id": 5112,
     "DataType": 7,
     "References": null,
     "NumberOfDp": null,
     "Min": null,
     "Max": null,
     "DisplayAsOptionType": 6,
     "IsFirstLoad": false,
     "QuestionnaireSessionId": 0,
     "QuestionId": 4986,
     "MetricId": 2407,
     "Label": "Jeg liker å gå som en fritidsaktivitet",
     "ColumnName": "",
     "ColumnIndex": null,
     "RowName": "",
     "RowIndex": null,
     "AllowMultipleSelection": false,
     "TextValue": null,
     "NumValue": null,
     "BoolValue": null,
     "DatetimeValue": null,
     "FileIdValue": null,
     "ValuesNum": [],
     "ValuesString": [],
     "Options": [
      {
       "Id": 3621,
       "DisplayValue": "Helt uenig",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "1"
      },
      {
       "Id": 3622,
       "DisplayValue": "Litt uenig",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "2"
      },
      {
       "Id": 3623,
       "DisplayValue": "Ingen mening",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "3"
      },
      {
       "Id": 3624,
       "DisplayValue": "Litt enig",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "4"
      },
      {
       "Id": 3625,
       "DisplayValue": "Helt enig",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "5"
      }
     ],
     "AnswerQuestionUrl": null,
     "BoolValueForRadioEditing": "",
     "IsAnswered": false,
     "MetricChangeEvent": [
      null
     ]
    },
    {
     "Id": 5113,
     "DataType": 7,
     "References": null,
     "NumberOfDp": null,
     "Min": null,
     "Max": null,
     "DisplayAsOptionType": 6,
     "IsFirstLoad": false,
     "QuestionnaireSessionId": 0,
     "QuestionId": 4986,
     "MetricId": 2408,
     "Label": "Jeg liker å sykle som en fritidsaktivitet",
     "ColumnName": "",
     "ColumnIndex": null,
     "RowName": "",
     "RowIndex": null,
     "AllowMultipleSelection": false,
     "TextValue": null,
     "NumValue": null,
     "BoolValue": null,
     "DatetimeValue": null,
     "FileIdValue": null,
     "ValuesNum": [],
     "ValuesString": [],
     "Options": [
      {
       "Id": 3626,
       "DisplayValue": "Helt uenig",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "1"
      },
      {
       "Id": 3627,
       "DisplayValue": "Litt uenig",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "2"
      },
      {
       "Id": 3628,
       "DisplayValue": "Ingen mening",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "3"
      },
      {
       "Id": 3629,
       "DisplayValue": "Litt enig",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "4"
      },
      {
       "Id": 3630,
       "DisplayValue": "Helt enig",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "5"
      }
     ],
     "AnswerQuestionUrl": null,
     "BoolValueForRadioEditing": "",
     "IsAnswered": false,
     "MetricChangeEvent": [
      null
     ]
    }
   ],
   "IsAnswerable": true,
   "IsAnswered": false,
   "IsSkipped": false,
   "QuestionChangeEvent": [
    null
   ]
  },
  {
   "Id": 4988,
   "Text": "<span style=\"color:#002060;font-family:Co Text, sans-serif;font-size:x-large;\"><strong>Kontakt med deg</strong></span>",
   "Mandatory": false,
   "Important": false,
   "Index": 17,
   "QuestionNumber": 0,
   "Identifier": "Kontakt",
   "QuestionType": 4,
   "PrintLayout": 1,
   "HasLogic": false,
   "Metrics": [],
   "IsAnswerable": false,
   "IsAnswered": false,
   "IsSkipped": false,
   "QuestionChangeEvent": [
    null
   ]
  },
  {
   "Id": 4989,
   "Text": "<p>Kryss av boksen som sier at du er enig i vilk&aring;r og betingelser (som du finner p&aring; <a href=\"https://beatthestreet.me/sandnes/vilkar\" target=\"_blank\">nettsiden</a>), for &aring; fullf&oslash;re registreringen.</p>",
   "Mandatory": true,
   "Important": false,
   "Index": 18,
   "QuestionNumber": 13,
   "Identifier": "q14",
   "QuestionType": 1,
   "PrintLayout": 1,
   "HasLogic": false,
   "Metrics": [
    {
     "Id": 5115,
     "DataType": 7,
     "References": null,
     "NumberOfDp": null,
     "Min": null,
     "Max": null,
     "DisplayAsOptionType": 6,
     "IsFirstLoad": false,
     "QuestionnaireSessionId": 0,
     "QuestionId": 4989,
     "MetricId": 2410,
     "Label": null,
     "ColumnName": "",
     "ColumnIndex": null,
     "RowName": "",
     "RowIndex": null,
     "AllowMultipleSelection": false,
     "TextValue": null,
     "NumValue": null,
     "BoolValue": null,
     "DatetimeValue": null,
     "FileIdValue": null,
     "ValuesNum": [],
     "ValuesString": [],
     "Options": [
      {
       "Id": 3639,
       "DisplayValue": "Ja, jeg aksepterer vilkår og betingelser.",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "Y"
      }
     ],
     "AnswerQuestionUrl": null,
     "BoolValueForRadioEditing": "",
     "IsAnswered": false,
     "MetricChangeEvent": [
      null
     ]
    }
   ],
   "IsAnswerable": true,
   "IsAnswered": false,
   "IsSkipped": false,
   "QuestionChangeEvent": [
    null
   ]
  },
  {
   "Id": 4990,
   "Text": "<p>Vi h&aring;per Beat the Street er med p&aring; &aring; gj&oslash;re det enda kjekkere &aring; v&aelig;re aktiv. Beat the Street er ikke bare et seks uker langt spill. Vi vil v&aelig;re i Sandnes fremover, og fortsette &aring; motivere deg til &aring; v&aelig;re aktiv etter at spillet er avsluttet, eller til Beat the Street er tilbake igjen (behold gjerne kortet i tilfelle det skjer). N&aring;r du fullf&oslash;rer dette skjemaet gir du samtykke til at vi kan lagre dine persondata i v&aring;r database, slik at vi kan kontakte deg om din deltakelse i Beat the Street.</p><p>Vi vil gjerne holde kontakten via e-post for &aring; fortelle om kjekke aktiviteter og for &aring; h&oslash;re hvordan det g&aring;r.<br /></p>",
   "Mandatory": false,
   "Important": false,
   "Index": 19,
   "QuestionNumber": 14,
   "Identifier": "q15",
   "QuestionType": 1,
   "PrintLayout": 1,
   "HasLogic": false,
   "Metrics": [
    {
     "Id": 5116,
     "DataType": 7,
     "References": null,
     "NumberOfDp": null,
     "Min": null,
     "Max": null,
     "DisplayAsOptionType": 8,
     "IsFirstLoad": false,
     "QuestionnaireSessionId": 0,
     "QuestionId": 4990,
     "MetricId": 2411,
     "Label": null,
     "ColumnName": "",
     "ColumnIndex": null,
     "RowName": "",
     "RowIndex": null,
     "AllowMultipleSelection": true,
     "TextValue": null,
     "NumValue": null,
     "BoolValue": null,
     "DatetimeValue": null,
     "FileIdValue": null,
     "ValuesNum": [],
     "ValuesString": [],
     "Options": [
      {
       "Id": 3640,
       "DisplayValue": "Jeg godkjenner at Beat the Street kan sende meg e-post",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "Y"
      }
     ],
     "AnswerQuestionUrl": null,
     "BoolValueForRadioEditing": "",
     "IsAnswered": false,
     "MetricChangeEvent": [
      null
     ]
    }
   ],
   "IsAnswerable": true,
   "IsAnswered": false,
   "IsSkipped": false,
   "QuestionChangeEvent": [
    null
   ]
  }
 ]
}
ViewModel
{
 "Id": 2108,
 "Name": "Norway",
 "CompleteTitle": "Du har fullført registreringen",
 "CompleteMessage": "Gratulerer!&nbsp;Du har fullf&oslash;rt registreringen",
 "TotalQuestions": 14,
 "AnsweredQuestions": 0,
 "IsDebugMode": false,
 "IsForMobileDevice": false,
 "QuestionnaireSessionID": 0,
 "QuestionnaireSubmitted": false,
 "IsRegistration": true,
 "ShowUnansweredQuestions": false,
 "AnswerQuesitonUrl": null,
 "AnswerQuesitonnaireUrl": "/api/QuestionnaireWidget/SubmitRegistrationQuestionnaire",
 "Pages": [
  {
   "Questions": [
    {
     "Id": 4972,
     "Text": "<strong><span lang=\"EN-GB\" style=\"font-size:x-large;font-family:'Co Text', sans-serif;color:#002060;\">Litt om deg</span></strong>",
     "Mandatory": false,
     "Important": false,
     "Index": 0,
     "QuestionNumber": 0,
     "Identifier": "litt",
     "QuestionType": 4,
     "PrintLayout": 1,
     "HasLogic": false,
     "Metrics": [],
     "IsAnswerable": false,
     "IsAnswered": false,
     "IsSkipped": false,
     "QuestionChangeEvent": [
      null
     ]
    },
    {
     "Id": 4973,
     "Text": "Hvilket kj&oslash;nn er du?",
     "Mandatory": false,
     "Important": false,
     "Index": 1,
     "QuestionNumber": 1,
     "Identifier": "q1",
     "QuestionType": 1,
     "PrintLayout": 1,
     "HasLogic": false,
     "Metrics": [
      {
       "Id": 5095,
       "DataType": 7,
       "References": null,
       "NumberOfDp": null,
       "Min": null,
       "Max": null,
       "DisplayAsOptionType": 6,
       "IsFirstLoad": false,
       "QuestionnaireSessionId": 0,
       "QuestionId": 4973,
       "MetricId": 2392,
       "Label": null,
       "ColumnName": "",
       "ColumnIndex": null,
       "RowName": "",
       "RowIndex": null,
       "AllowMultipleSelection": false,
       "TextValue": null,
       "NumValue": null,
       "BoolValue": null,
       "DatetimeValue": null,
       "FileIdValue": null,
       "ValuesNum": [],
       "ValuesString": [],
       "Options": [
        {
         "Id": 3545,
         "DisplayValue": "Mann",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "M"
        },
        {
         "Id": 3546,
         "DisplayValue": "Kvinne",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "K"
        },
        {
         "Id": 3547,
         "DisplayValue": "ønsker ikke å oppgi kjønn",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "O"
        }
       ],
       "AnswerQuestionUrl": null,
       "BoolValueForRadioEditing": "",
       "IsAnswered": false,
       "MetricChangeEvent": [
        null
       ]
      }
     ],
     "IsAnswerable": true,
     "IsAnswered": false,
     "IsSkipped": false,
     "QuestionChangeEvent": [
      null
     ]
    },
    {
     "Id": 4975,
     "Text": "<p><strong>Hvor gammel er du?</strong><br />(Er du under 16 &aring;r m&aring; dine foresatte vite at du fyller ut dette skjemaet)<br /></p><p><strong>Velg aldersgruppe</strong></p>",
     "Mandatory": true,
     "Important": false,
     "Index": 2,
     "QuestionNumber": 2,
     "Identifier": "q3",
     "QuestionType": 1,
     "PrintLayout": 1,
     "HasLogic": true,
     "Metrics": [
      {
       "Id": 5097,
       "DataType": 7,
       "References": null,
       "NumberOfDp": null,
       "Min": null,
       "Max": null,
       "DisplayAsOptionType": 6,
       "IsFirstLoad": false,
       "QuestionnaireSessionId": 0,
       "QuestionId": 4975,
       "MetricId": 2394,
       "Label": null,
       "ColumnName": "",
       "ColumnIndex": null,
       "RowName": "",
       "RowIndex": null,
       "AllowMultipleSelection": false,
       "TextValue": null,
       "NumValue": null,
       "BoolValue": null,
       "DatetimeValue": null,
       "FileIdValue": null,
       "ValuesNum": [],
       "ValuesString": [],
       "Options": [
        {
         "Id": 3550,
         "DisplayValue": "12 eller yngre",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "1"
        },
        {
         "Id": 3551,
         "DisplayValue": "13-18",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "2"
        },
        {
         "Id": 3552,
         "DisplayValue": "19-29",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "3"
        },
        {
         "Id": 3553,
         "DisplayValue": "30-39",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "4"
        },
        {
         "Id": 3554,
         "DisplayValue": "40-49",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "5"
        },
        {
         "Id": 3555,
         "DisplayValue": "50-59",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "6"
        },
        {
         "Id": 3556,
         "DisplayValue": "60-69",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "7"
        },
        {
         "Id": 3557,
         "DisplayValue": "70-79",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "8"
        },
        {
         "Id": 3558,
         "DisplayValue": "80+",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "9"
        }
       ],
       "AnswerQuestionUrl": null,
       "BoolValueForRadioEditing": "",
       "IsAnswered": false,
       "MetricChangeEvent": [
        null
       ]
      }
     ],
     "IsAnswerable": true,
     "IsAnswered": false,
     "IsSkipped": false,
     "QuestionChangeEvent": [
      null
     ]
    },
    {
     "Id": 5104,
     "Text": "<p><strong><span lang=\"EN-GB\" style=\"font-size:x-large;font-family:'Co Text', sans-serif;color:#002060;\">Avsnitt A</span></strong></p>",
     "Mandatory": false,
     "Important": false,
     "Index": 3,
     "QuestionNumber": 0,
     "Identifier": "A",
     "QuestionType": 4,
     "PrintLayout": 1,
     "HasLogic": false,
     "Metrics": [],
     "IsAnswerable": false,
     "IsAnswered": false,
     "IsSkipped": false,
     "QuestionChangeEvent": [
      null
     ]
    },
    {
     "Id": 4976,
     "Text": "<strong><span lang=\"EN-GB\" style=\"font-size:x-large;font-family:'Co Text', sans-serif;color:#002060;\">Din aktivitet</span></strong>",
     "Mandatory": false,
     "Important": false,
     "Index": 4,
     "QuestionNumber": 0,
     "Identifier": "aktivitet",
     "QuestionType": 4,
     "PrintLayout": 1,
     "HasLogic": false,
     "Metrics": [],
     "IsAnswerable": false,
     "IsAnswered": false,
     "IsSkipped": false,
     "QuestionChangeEvent": [
      null
     ]
    },
    {
     "Id": 4977,
     "Text": "<p><strong>Hvis du er 19 &aring;r eller eldre,</strong><br />Hvor mange dager i l&oslash;pet av den siste uken har du v&aelig;rt i fysisk aktivitet, hvor pusten din &oslash;kte, i 30 minutter eller mer?</p><p>Dette kan v&aelig;re alle typer sport og trening, rask gange og sykling. Husarbeid eller fysisk aktivitet som er en del av din jobb, teller ikke.<br /></p>",
     "Mandatory": true,
     "Important": false,
     "Index": 5,
     "QuestionNumber": 3,
     "Identifier": "q4",
     "QuestionType": 1,
     "PrintLayout": 1,
     "HasLogic": false,
     "Metrics": [
      {
       "Id": 5098,
       "DataType": 7,
       "References": null,
       "NumberOfDp": null,
       "Min": null,
       "Max": null,
       "DisplayAsOptionType": 6,
       "IsFirstLoad": false,
       "QuestionnaireSessionId": 0,
       "QuestionId": 4977,
       "MetricId": 2395,
       "Label": null,
       "ColumnName": "",
       "ColumnIndex": null,
       "RowName": "",
       "RowIndex": null,
       "AllowMultipleSelection": false,
       "TextValue": null,
       "NumValue": null,
       "BoolValue": null,
       "DatetimeValue": null,
       "FileIdValue": null,
       "ValuesNum": [],
       "ValuesString": [],
       "Options": [
        {
         "Id": 3559,
         "DisplayValue": "0 dager",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "0"
        },
        {
         "Id": 3560,
         "DisplayValue": "1 day",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "1"
        },
        {
         "Id": 3561,
         "DisplayValue": "2 dager",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "2"
        },
        {
         "Id": 3562,
         "DisplayValue": "3 dager",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "3"
        },
        {
         "Id": 3563,
         "DisplayValue": "4 dager",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "4"
        },
        {
         "Id": 3564,
         "DisplayValue": "5 dager",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "5"
        },
        {
         "Id": 3565,
         "DisplayValue": "6 dager",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "6"
        },
        {
         "Id": 3566,
         "DisplayValue": "7 dager",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "7"
        }
       ],
       "AnswerQuestionUrl": null,
       "BoolValueForRadioEditing": "",
       "IsAnswered": false,
       "MetricChangeEvent": [
        null
       ]
      }
     ],
     "IsAnswerable": true,
     "IsAnswered": false,
     "IsSkipped": false,
     "QuestionChangeEvent": [
      null
     ]
    },
    {
     "Id": 4985,
     "Text": "Dersom du velger &aring; kj&oslash;re ditt barn til skole eller fritidsaktiviteter, hva er grunnen? (velg inntil tre svar)",
     "Mandatory": false,
     "Important": false,
     "Index": 6,
     "QuestionNumber": 4,
     "Identifier": "q5",
     "QuestionType": 1,
     "PrintLayout": 1,
     "HasLogic": true,
     "Metrics": [
      {
       "Id": 5109,
       "DataType": 7,
       "References": null,
       "NumberOfDp": null,
       "Min": null,
       "Max": null,
       "DisplayAsOptionType": 7,
       "IsFirstLoad": false,
       "QuestionnaireSessionId": 0,
       "QuestionId": 4985,
       "MetricId": 2404,
       "Label": null,
       "ColumnName": "",
       "ColumnIndex": null,
       "RowName": "",
       "RowIndex": null,
       "AllowMultipleSelection": true,
       "TextValue": null,
       "NumValue": null,
       "BoolValue": null,
       "DatetimeValue": null,
       "FileIdValue": null,
       "ValuesNum": [],
       "ValuesString": [],
       "Options": [
        {
         "Id": 3604,
         "DisplayValue": "Trafikksikkerhet",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "1"
        },
        {
         "Id": 3605,
         "DisplayValue": "Lang avstand til skole eller aktivitet",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "2"
        },
        {
         "Id": 3606,
         "DisplayValue": "Fysiske begrensninger",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "3"
        },
        {
         "Id": 3607,
         "DisplayValue": "Mitt barn liker ikke å gå eller sykle",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "4"
        },
        {
         "Id": 3608,
         "DisplayValue": "Mitt barn har mye å bære",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "5"
        },
        {
         "Id": 3609,
         "DisplayValue": "På grunn av dårlig tid mellom aktiviteter",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "6"
        },
        {
         "Id": 3610,
         "DisplayValue": "Andre årsaker",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "7"
        },
        {
         "Id": 3667,
         "DisplayValue": "Ikke aktuelt, jeg kjører aldri barna til skole",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "8"
        }
       ],
       "AnswerQuestionUrl": null,
       "BoolValueForRadioEditing": "",
       "IsAnswered": false,
       "MetricChangeEvent": [
        null
       ]
      }
     ],
     "IsAnswerable": true,
     "IsAnswered": false,
     "IsSkipped": false,
     "QuestionChangeEvent": [
      null
     ]
    },
    {
     "Id": 5105,
     "Text": "<strong><span lang=\"EN-GB\" style=\"font-size:x-large;font-family:'Co Text', sans-serif;color:#002060;\">Avsnitt B</span></strong>",
     "Mandatory": false,
     "Important": false,
     "Index": 7,
     "QuestionNumber": 0,
     "Identifier": "B",
     "QuestionType": 4,
     "PrintLayout": 1,
     "HasLogic": false,
     "Metrics": [],
     "IsAnswerable": false,
     "IsAnswered": false,
     "IsSkipped": false,
     "QuestionChangeEvent": [
      null
     ]
    },
    {
     "Id": 4978,
     "Text": "<p><strong>Hvis du er 18 &aring;r eller yngre,</strong></p><p><strong></strong>Hvor mange dager i l&oslash;pet av den siste uken har du v&aelig;rt i fysisk aktivitet, hvor pusten din &oslash;kte, i 60 minutter eller mer?</p><p>Dette kan v&aelig;re alle typer sport og trening, rask gange og sykling.<br /></p>",
     "Mandatory": true,
     "Important": false,
     "Index": 8,
     "QuestionNumber": 5,
     "Identifier": "q6",
     "QuestionType": 1,
     "PrintLayout": 1,
     "HasLogic": false,
     "Metrics": [
      {
       "Id": 5099,
       "DataType": 7,
       "References": null,
       "NumberOfDp": null,
       "Min": null,
       "Max": null,
       "DisplayAsOptionType": 6,
       "IsFirstLoad": false,
       "QuestionnaireSessionId": 0,
       "QuestionId": 4978,
       "MetricId": 2396,
       "Label": null,
       "ColumnName": "",
       "ColumnIndex": null,
       "RowName": "",
       "RowIndex": null,
       "AllowMultipleSelection": false,
       "TextValue": null,
       "NumValue": null,
       "BoolValue": null,
       "DatetimeValue": null,
       "FileIdValue": null,
       "ValuesNum": [],
       "ValuesString": [],
       "Options": [
        {
         "Id": 3567,
         "DisplayValue": "0 dager",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "0"
        },
        {
         "Id": 3568,
         "DisplayValue": "1 dag",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "1"
        },
        {
         "Id": 3569,
         "DisplayValue": "2 dager",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "2"
        },
        {
         "Id": 3570,
         "DisplayValue": "3 dager",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "3"
        },
        {
         "Id": 3571,
         "DisplayValue": "4 dager",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "4"
        },
        {
         "Id": 3572,
         "DisplayValue": "5 dager",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "5"
        },
        {
         "Id": 3573,
         "DisplayValue": "6 dager",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "6"
        },
        {
         "Id": 3574,
         "DisplayValue": "7 dager",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "7"
        }
       ],
       "AnswerQuestionUrl": null,
       "BoolValueForRadioEditing": "",
       "IsAnswered": false,
       "MetricChangeEvent": [
        null
       ]
      }
     ],
     "IsAnswerable": true,
     "IsAnswered": false,
     "IsSkipped": false,
     "QuestionChangeEvent": [
      null
     ]
    },
    {
     "Id": 4987,
     "Text": "Hvis du f&aring;r dine foreldre til &aring; kj&oslash;re deg til skolen eller fritidsaktiviteter. Hva er grunnen til det?",
     "Mandatory": false,
     "Important": false,
     "Index": 9,
     "QuestionNumber": 6,
     "Identifier": "q7",
     "QuestionType": 1,
     "PrintLayout": 1,
     "HasLogic": false,
     "Metrics": [
      {
       "Id": 5114,
       "DataType": 7,
       "References": null,
       "NumberOfDp": null,
       "Min": null,
       "Max": null,
       "DisplayAsOptionType": 5,
       "IsFirstLoad": false,
       "QuestionnaireSessionId": 0,
       "QuestionId": 4987,
       "MetricId": 2409,
       "Label": null,
       "ColumnName": "",
       "ColumnIndex": null,
       "RowName": "",
       "RowIndex": null,
       "AllowMultipleSelection": false,
       "TextValue": null,
       "NumValue": null,
       "BoolValue": null,
       "DatetimeValue": null,
       "FileIdValue": null,
       "ValuesNum": [],
       "ValuesString": [],
       "Options": [
        {
         "Id": 3632,
         "DisplayValue": "Avstanden til skolen eller aktiviteten",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "1"
        },
        {
         "Id": 3633,
         "DisplayValue": "Fysiske begrensninger",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "2"
        },
        {
         "Id": 3634,
         "DisplayValue": "Jeg liker ikke å gå eller sykle",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "3"
        },
        {
         "Id": 3635,
         "DisplayValue": "Trafikksikkerhet",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "4"
        },
        {
         "Id": 3636,
         "DisplayValue": "Jeg har mye å bære",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "5"
        },
        {
         "Id": 3637,
         "DisplayValue": "På grunn av dårlig tid mellom aktiviteter",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "6"
        },
        {
         "Id": 3638,
         "DisplayValue": "Andre årsaker",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "7"
        },
        {
         "Id": 3668,
         "DisplayValue": "Ikke aktuelt. Foreldrene mine velger å kjøre meg",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "8"
        }
       ],
       "AnswerQuestionUrl": null,
       "BoolValueForRadioEditing": "",
       "IsAnswered": false,
       "MetricChangeEvent": [
        null
       ]
      }
     ],
     "IsAnswerable": true,
     "IsAnswered": false,
     "IsSkipped": false,
     "QuestionChangeEvent": [
      null
     ]
    },
    {
     "Id": 4980,
     "Text": "<strong><span lang=\"EN-GB\" style=\"font-size:x-large;font-family:'Co Text', sans-serif;color:#002060;\">Dine reiser</span></strong>",
     "Mandatory": false,
     "Important": false,
     "Index": 10,
     "QuestionNumber": 0,
     "Identifier": "reiser",
     "QuestionType": 4,
     "PrintLayout": 1,
     "HasLogic": false,
     "Metrics": [],
     "IsAnswerable": false,
     "IsAnswered": false,
     "IsSkipped": false,
     "QuestionChangeEvent": [
      null
     ]
    },
    {
     "Id": 4979,
     "Text": "Tenk over hvor mye du har brukt g&aring;ing som transportmiddel de siste syv dagene. Hvor mange dager har du g&aring;tt i ti minutter eller mer?",
     "Mandatory": false,
     "Important": false,
     "Index": 11,
     "QuestionNumber": 7,
     "Identifier": "q8",
     "QuestionType": 1,
     "PrintLayout": 1,
     "HasLogic": false,
     "Metrics": [
      {
       "Id": 5100,
       "DataType": 7,
       "References": null,
       "NumberOfDp": null,
       "Min": null,
       "Max": null,
       "DisplayAsOptionType": 6,
       "IsFirstLoad": false,
       "QuestionnaireSessionId": 0,
       "QuestionId": 4979,
       "MetricId": 2397,
       "Label": null,
       "ColumnName": "",
       "ColumnIndex": null,
       "RowName": "",
       "RowIndex": null,
       "AllowMultipleSelection": false,
       "TextValue": null,
       "NumValue": null,
       "BoolValue": null,
       "DatetimeValue": null,
       "FileIdValue": null,
       "ValuesNum": [],
       "ValuesString": [],
       "Options": [
        {
         "Id": 3575,
         "DisplayValue": "0 dager",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "0"
        },
        {
         "Id": 3576,
         "DisplayValue": "1 dag",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "1"
        },
        {
         "Id": 3577,
         "DisplayValue": "2 dager",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "2"
        },
        {
         "Id": 3578,
         "DisplayValue": "3 dager",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "3"
        },
        {
         "Id": 3579,
         "DisplayValue": "4 dager",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "4"
        },
        {
         "Id": 3580,
         "DisplayValue": "5 dager",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "5"
        },
        {
         "Id": 3581,
         "DisplayValue": "6 dager",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "6"
        },
        {
         "Id": 3582,
         "DisplayValue": "7 dager",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "7"
        }
       ],
       "AnswerQuestionUrl": null,
       "BoolValueForRadioEditing": "",
       "IsAnswered": false,
       "MetricChangeEvent": [
        null
       ]
      }
     ],
     "IsAnswerable": true,
     "IsAnswered": false,
     "IsSkipped": false,
     "QuestionChangeEvent": [
      null
     ]
    },
    {
     "Id": 4981,
     "Text": "Tenk over hvor mye du har brukt sykling som transportmiddel de siste syv dagene. Hvor mange dager har du syklet i ti minutter eller mer?",
     "Mandatory": false,
     "Important": false,
     "Index": 12,
     "QuestionNumber": 8,
     "Identifier": "q9",
     "QuestionType": 1,
     "PrintLayout": 1,
     "HasLogic": false,
     "Metrics": [
      {
       "Id": 5101,
       "DataType": 7,
       "References": null,
       "NumberOfDp": null,
       "Min": null,
       "Max": null,
       "DisplayAsOptionType": 6,
       "IsFirstLoad": false,
       "QuestionnaireSessionId": 0,
       "QuestionId": 4981,
       "MetricId": 2397,
       "Label": null,
       "ColumnName": "",
       "ColumnIndex": null,
       "RowName": "",
       "RowIndex": null,
       "AllowMultipleSelection": false,
       "TextValue": null,
       "NumValue": null,
       "BoolValue": null,
       "DatetimeValue": null,
       "FileIdValue": null,
       "ValuesNum": [],
       "ValuesString": [],
       "Options": [
        {
         "Id": 3575,
         "DisplayValue": "0 dager",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "0"
        },
        {
         "Id": 3576,
         "DisplayValue": "1 dag",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "1"
        },
        {
         "Id": 3577,
         "DisplayValue": "2 dager",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "2"
        },
        {
         "Id": 3578,
         "DisplayValue": "3 dager",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "3"
        },
        {
         "Id": 3579,
         "DisplayValue": "4 dager",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "4"
        },
        {
         "Id": 3580,
         "DisplayValue": "5 dager",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "5"
        },
        {
         "Id": 3581,
         "DisplayValue": "6 dager",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "6"
        },
        {
         "Id": 3582,
         "DisplayValue": "7 dager",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "7"
        }
       ],
       "AnswerQuestionUrl": null,
       "BoolValueForRadioEditing": "",
       "IsAnswered": false,
       "MetricChangeEvent": [
        null
       ]
      }
     ],
     "IsAnswerable": true,
     "IsAnswered": false,
     "IsSkipped": false,
     "QuestionChangeEvent": [
      null
     ]
    },
    {
     "Id": 4982,
     "Text": "Tenk over hvor ofte du har brukt bilen som transportmiddel de siste syv dagene. Hvor mange dager har du blitt kj&oslash;rt i bil i ti minutter eller mer?",
     "Mandatory": false,
     "Important": false,
     "Index": 13,
     "QuestionNumber": 9,
     "Identifier": "q10",
     "QuestionType": 1,
     "PrintLayout": 1,
     "HasLogic": false,
     "Metrics": [
      {
       "Id": 5102,
       "DataType": 7,
       "References": null,
       "NumberOfDp": null,
       "Min": null,
       "Max": null,
       "DisplayAsOptionType": 6,
       "IsFirstLoad": false,
       "QuestionnaireSessionId": 0,
       "QuestionId": 4982,
       "MetricId": 2397,
       "Label": null,
       "ColumnName": "",
       "ColumnIndex": null,
       "RowName": "",
       "RowIndex": null,
       "AllowMultipleSelection": false,
       "TextValue": null,
       "NumValue": null,
       "BoolValue": null,
       "DatetimeValue": null,
       "FileIdValue": null,
       "ValuesNum": [],
       "ValuesString": [],
       "Options": [
        {
         "Id": 3575,
         "DisplayValue": "0 dager",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "0"
        },
        {
         "Id": 3576,
         "DisplayValue": "1 dag",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "1"
        },
        {
         "Id": 3577,
         "DisplayValue": "2 dager",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "2"
        },
        {
         "Id": 3578,
         "DisplayValue": "3 dager",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "3"
        },
        {
         "Id": 3579,
         "DisplayValue": "4 dager",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "4"
        },
        {
         "Id": 3580,
         "DisplayValue": "5 dager",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "5"
        },
        {
         "Id": 3581,
         "DisplayValue": "6 dager",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "6"
        },
        {
         "Id": 3582,
         "DisplayValue": "7 dager",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "7"
        }
       ],
       "AnswerQuestionUrl": null,
       "BoolValueForRadioEditing": "",
       "IsAnswered": false,
       "MetricChangeEvent": [
        null
       ]
      }
     ],
     "IsAnswerable": true,
     "IsAnswered": false,
     "IsSkipped": false,
     "QuestionChangeEvent": [
      null
     ]
    },
    {
     "Id": 4983,
     "Text": "Hvordan har du kommet deg til jobb eller skole den siste uken?",
     "Mandatory": false,
     "Important": false,
     "Index": 14,
     "QuestionNumber": 10,
     "Identifier": "q11",
     "QuestionType": 2,
     "PrintLayout": 1,
     "HasLogic": false,
     "Metrics": [
      {
       "Id": 5103,
       "DataType": 7,
       "References": null,
       "NumberOfDp": null,
       "Min": null,
       "Max": null,
       "DisplayAsOptionType": 5,
       "IsFirstLoad": false,
       "QuestionnaireSessionId": 0,
       "QuestionId": 4983,
       "MetricId": 2398,
       "Label": "Mandag",
       "ColumnName": "",
       "ColumnIndex": null,
       "RowName": "",
       "RowIndex": null,
       "AllowMultipleSelection": false,
       "TextValue": null,
       "NumValue": null,
       "BoolValue": null,
       "DatetimeValue": null,
       "FileIdValue": null,
       "ValuesNum": [],
       "ValuesString": [],
       "Options": [
        {
         "Id": 3583,
         "DisplayValue": "Gå, sparkesykkel eller rullebrett",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "1"
        },
        {
         "Id": 3584,
         "DisplayValue": "Sykkel",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "2"
        },
        {
         "Id": 3585,
         "DisplayValue": "Buss eller tog",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "3"
        },
        {
         "Id": 3586,
         "DisplayValue": "Bil eller annet kjøretøy",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "4"
        },
        {
         "Id": 3655,
         "DisplayValue": "Jeg var ikke på skolen/jobb denne dagen",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "5"
        }
       ],
       "AnswerQuestionUrl": null,
       "BoolValueForRadioEditing": "",
       "IsAnswered": false,
       "MetricChangeEvent": [
        null
       ]
      },
      {
       "Id": 5104,
       "DataType": 7,
       "References": null,
       "NumberOfDp": null,
       "Min": null,
       "Max": null,
       "DisplayAsOptionType": 5,
       "IsFirstLoad": false,
       "QuestionnaireSessionId": 0,
       "QuestionId": 4983,
       "MetricId": 2399,
       "Label": "Tirsdag",
       "ColumnName": "",
       "ColumnIndex": null,
       "RowName": "",
       "RowIndex": null,
       "AllowMultipleSelection": false,
       "TextValue": null,
       "NumValue": null,
       "BoolValue": null,
       "DatetimeValue": null,
       "FileIdValue": null,
       "ValuesNum": [],
       "ValuesString": [],
       "Options": [
        {
         "Id": 3587,
         "DisplayValue": "Gå, sparkesykkel eller rullebrett",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "1"
        },
        {
         "Id": 3588,
         "DisplayValue": "Sykkel",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "2"
        },
        {
         "Id": 3589,
         "DisplayValue": "Buss eller tog",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "3"
        },
        {
         "Id": 3590,
         "DisplayValue": "Bil eller annet kjøretøy",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "4"
        },
        {
         "Id": 3656,
         "DisplayValue": "Jeg var ikke på skolen/jobb denne dagen",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "5"
        }
       ],
       "AnswerQuestionUrl": null,
       "BoolValueForRadioEditing": "",
       "IsAnswered": false,
       "MetricChangeEvent": [
        null
       ]
      },
      {
       "Id": 5105,
       "DataType": 7,
       "References": null,
       "NumberOfDp": null,
       "Min": null,
       "Max": null,
       "DisplayAsOptionType": 5,
       "IsFirstLoad": false,
       "QuestionnaireSessionId": 0,
       "QuestionId": 4983,
       "MetricId": 2400,
       "Label": "Onsdag",
       "ColumnName": "",
       "ColumnIndex": null,
       "RowName": "",
       "RowIndex": null,
       "AllowMultipleSelection": false,
       "TextValue": null,
       "NumValue": null,
       "BoolValue": null,
       "DatetimeValue": null,
       "FileIdValue": null,
       "ValuesNum": [],
       "ValuesString": [],
       "Options": [
        {
         "Id": 3591,
         "DisplayValue": "Gå, sparkesykkel eller rullebrett",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "1"
        },
        {
         "Id": 3592,
         "DisplayValue": "Sykkel",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "2"
        },
        {
         "Id": 3593,
         "DisplayValue": "Buss eller tog",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "3"
        },
        {
         "Id": 3594,
         "DisplayValue": "Bil eller annet kjøretøy",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "4"
        },
        {
         "Id": 3657,
         "DisplayValue": "Jeg var ikke på skolen/jobb denne dagen",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "5"
        }
       ],
       "AnswerQuestionUrl": null,
       "BoolValueForRadioEditing": "",
       "IsAnswered": false,
       "MetricChangeEvent": [
        null
       ]
      },
      {
       "Id": 5106,
       "DataType": 7,
       "References": null,
       "NumberOfDp": null,
       "Min": null,
       "Max": null,
       "DisplayAsOptionType": 5,
       "IsFirstLoad": false,
       "QuestionnaireSessionId": 0,
       "QuestionId": 4983,
       "MetricId": 2401,
       "Label": "Torsdag",
       "ColumnName": "",
       "ColumnIndex": null,
       "RowName": "",
       "RowIndex": null,
       "AllowMultipleSelection": false,
       "TextValue": null,
       "NumValue": null,
       "BoolValue": null,
       "DatetimeValue": null,
       "FileIdValue": null,
       "ValuesNum": [],
       "ValuesString": [],
       "Options": [
        {
         "Id": 3595,
         "DisplayValue": "Gå, sparkesykkel eller rullebrett",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "1"
        },
        {
         "Id": 3596,
         "DisplayValue": "Sykkel",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "2"
        },
        {
         "Id": 3597,
         "DisplayValue": "Buss eller tog",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "3"
        },
        {
         "Id": 3598,
         "DisplayValue": "Bil eller annet kjøretøy",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "4"
        },
        {
         "Id": 3658,
         "DisplayValue": "Jeg var ikke på skolen/jobb denne dagen",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "5"
        }
       ],
       "AnswerQuestionUrl": null,
       "BoolValueForRadioEditing": "",
       "IsAnswered": false,
       "MetricChangeEvent": [
        null
       ]
      },
      {
       "Id": 5107,
       "DataType": 7,
       "References": null,
       "NumberOfDp": null,
       "Min": null,
       "Max": null,
       "DisplayAsOptionType": 5,
       "IsFirstLoad": false,
       "QuestionnaireSessionId": 0,
       "QuestionId": 4983,
       "MetricId": 2402,
       "Label": "Fredag",
       "ColumnName": "",
       "ColumnIndex": null,
       "RowName": "",
       "RowIndex": null,
       "AllowMultipleSelection": false,
       "TextValue": null,
       "NumValue": null,
       "BoolValue": null,
       "DatetimeValue": null,
       "FileIdValue": null,
       "ValuesNum": [],
       "ValuesString": [],
       "Options": [
        {
         "Id": 3599,
         "DisplayValue": "Gå, sparkesykkel eller rullebrett",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "1"
        },
        {
         "Id": 3600,
         "DisplayValue": "Sykkel",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "2"
        },
        {
         "Id": 3601,
         "DisplayValue": "Buss eller tog",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "3"
        },
        {
         "Id": 3602,
         "DisplayValue": "Bil eller annet kjøretøy",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "4"
        },
        {
         "Id": 3659,
         "DisplayValue": "Jeg var ikke på skolen/jobb denne dagen",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "5"
        }
       ],
       "AnswerQuestionUrl": null,
       "BoolValueForRadioEditing": "",
       "IsAnswered": false,
       "MetricChangeEvent": [
        null
       ]
      }
     ],
     "IsAnswerable": true,
     "IsAnswered": false,
     "IsSkipped": false,
     "QuestionChangeEvent": [
      null
     ]
    },
    {
     "Id": 4984,
     "Text": "Hvor langt er det mellom ditt hjem og skole eller jobb? (Meter)",
     "Mandatory": false,
     "Important": false,
     "Index": 15,
     "QuestionNumber": 11,
     "Identifier": "q11",
     "QuestionType": 1,
     "PrintLayout": 1,
     "HasLogic": false,
     "Metrics": [
      {
       "Id": 5108,
       "DataType": 1,
       "References": null,
       "NumberOfDp": null,
       "Min": null,
       "Max": null,
       "DisplayAsOptionType": 0,
       "IsFirstLoad": false,
       "QuestionnaireSessionId": 0,
       "QuestionId": 4984,
       "MetricId": 2403,
       "Label": null,
       "ColumnName": "",
       "ColumnIndex": null,
       "RowName": "",
       "RowIndex": null,
       "AllowMultipleSelection": false,
       "TextValue": null,
       "NumValue": null,
       "BoolValue": null,
       "DatetimeValue": null,
       "FileIdValue": null,
       "ValuesNum": [],
       "ValuesString": [],
       "Options": [],
       "AnswerQuestionUrl": null,
       "BoolValueForRadioEditing": "",
       "IsAnswered": false,
       "MetricChangeEvent": [
        null
       ]
      }
     ],
     "IsAnswerable": true,
     "IsAnswered": false,
     "IsSkipped": false,
     "QuestionChangeEvent": [
      null
     ]
    },
    {
     "Id": 4986,
     "Text": "Hvor mye er du enig eller uenig i dette:",
     "Mandatory": false,
     "Important": false,
     "Index": 16,
     "QuestionNumber": 12,
     "Identifier": "q13",
     "QuestionType": 2,
     "PrintLayout": 1,
     "HasLogic": false,
     "Metrics": [
      {
       "Id": 5110,
       "DataType": 7,
       "References": null,
       "NumberOfDp": null,
       "Min": null,
       "Max": null,
       "DisplayAsOptionType": 6,
       "IsFirstLoad": false,
       "QuestionnaireSessionId": 0,
       "QuestionId": 4986,
       "MetricId": 2405,
       "Label": "Jeg liker å gå til skolen eller jobb",
       "ColumnName": "",
       "ColumnIndex": null,
       "RowName": "",
       "RowIndex": null,
       "AllowMultipleSelection": false,
       "TextValue": null,
       "NumValue": null,
       "BoolValue": null,
       "DatetimeValue": null,
       "FileIdValue": null,
       "ValuesNum": [],
       "ValuesString": [],
       "Options": [
        {
         "Id": 3611,
         "DisplayValue": "Helt uenig",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "1"
        },
        {
         "Id": 3612,
         "DisplayValue": "Litt uenig",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "2"
        },
        {
         "Id": 3613,
         "DisplayValue": "Ingen mening",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "3"
        },
        {
         "Id": 3614,
         "DisplayValue": "Litt enig",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "4"
        },
        {
         "Id": 3615,
         "DisplayValue": "Helt enig",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "5"
        }
       ],
       "AnswerQuestionUrl": null,
       "BoolValueForRadioEditing": "",
       "IsAnswered": false,
       "MetricChangeEvent": [
        null
       ]
      },
      {
       "Id": 5111,
       "DataType": 7,
       "References": null,
       "NumberOfDp": null,
       "Min": null,
       "Max": null,
       "DisplayAsOptionType": 6,
       "IsFirstLoad": false,
       "QuestionnaireSessionId": 0,
       "QuestionId": 4986,
       "MetricId": 2406,
       "Label": "Jeg liker å sykle til skolen eller jobb",
       "ColumnName": "",
       "ColumnIndex": null,
       "RowName": "",
       "RowIndex": null,
       "AllowMultipleSelection": false,
       "TextValue": null,
       "NumValue": null,
       "BoolValue": null,
       "DatetimeValue": null,
       "FileIdValue": null,
       "ValuesNum": [],
       "ValuesString": [],
       "Options": [
        {
         "Id": 3616,
         "DisplayValue": "Helt uenig",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "1"
        },
        {
         "Id": 3617,
         "DisplayValue": "Litt uenig",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "2"
        },
        {
         "Id": 3618,
         "DisplayValue": "Ingen mening",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "3"
        },
        {
         "Id": 3619,
         "DisplayValue": "Litt enig",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "4"
        },
        {
         "Id": 3620,
         "DisplayValue": "Helt enig",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "5"
        }
       ],
       "AnswerQuestionUrl": null,
       "BoolValueForRadioEditing": "",
       "IsAnswered": false,
       "MetricChangeEvent": [
        null
       ]
      },
      {
       "Id": 5112,
       "DataType": 7,
       "References": null,
       "NumberOfDp": null,
       "Min": null,
       "Max": null,
       "DisplayAsOptionType": 6,
       "IsFirstLoad": false,
       "QuestionnaireSessionId": 0,
       "QuestionId": 4986,
       "MetricId": 2407,
       "Label": "Jeg liker å gå som en fritidsaktivitet",
       "ColumnName": "",
       "ColumnIndex": null,
       "RowName": "",
       "RowIndex": null,
       "AllowMultipleSelection": false,
       "TextValue": null,
       "NumValue": null,
       "BoolValue": null,
       "DatetimeValue": null,
       "FileIdValue": null,
       "ValuesNum": [],
       "ValuesString": [],
       "Options": [
        {
         "Id": 3621,
         "DisplayValue": "Helt uenig",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "1"
        },
        {
         "Id": 3622,
         "DisplayValue": "Litt uenig",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "2"
        },
        {
         "Id": 3623,
         "DisplayValue": "Ingen mening",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "3"
        },
        {
         "Id": 3624,
         "DisplayValue": "Litt enig",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "4"
        },
        {
         "Id": 3625,
         "DisplayValue": "Helt enig",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "5"
        }
       ],
       "AnswerQuestionUrl": null,
       "BoolValueForRadioEditing": "",
       "IsAnswered": false,
       "MetricChangeEvent": [
        null
       ]
      },
      {
       "Id": 5113,
       "DataType": 7,
       "References": null,
       "NumberOfDp": null,
       "Min": null,
       "Max": null,
       "DisplayAsOptionType": 6,
       "IsFirstLoad": false,
       "QuestionnaireSessionId": 0,
       "QuestionId": 4986,
       "MetricId": 2408,
       "Label": "Jeg liker å sykle som en fritidsaktivitet",
       "ColumnName": "",
       "ColumnIndex": null,
       "RowName": "",
       "RowIndex": null,
       "AllowMultipleSelection": false,
       "TextValue": null,
       "NumValue": null,
       "BoolValue": null,
       "DatetimeValue": null,
       "FileIdValue": null,
       "ValuesNum": [],
       "ValuesString": [],
       "Options": [
        {
         "Id": 3626,
         "DisplayValue": "Helt uenig",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "1"
        },
        {
         "Id": 3627,
         "DisplayValue": "Litt uenig",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "2"
        },
        {
         "Id": 3628,
         "DisplayValue": "Ingen mening",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "3"
        },
        {
         "Id": 3629,
         "DisplayValue": "Litt enig",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "4"
        },
        {
         "Id": 3630,
         "DisplayValue": "Helt enig",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "5"
        }
       ],
       "AnswerQuestionUrl": null,
       "BoolValueForRadioEditing": "",
       "IsAnswered": false,
       "MetricChangeEvent": [
        null
       ]
      }
     ],
     "IsAnswerable": true,
     "IsAnswered": false,
     "IsSkipped": false,
     "QuestionChangeEvent": [
      null
     ]
    },
    {
     "Id": 4988,
     "Text": "<span style=\"color:#002060;font-family:Co Text, sans-serif;font-size:x-large;\"><strong>Kontakt med deg</strong></span>",
     "Mandatory": false,
     "Important": false,
     "Index": 17,
     "QuestionNumber": 0,
     "Identifier": "Kontakt",
     "QuestionType": 4,
     "PrintLayout": 1,
     "HasLogic": false,
     "Metrics": [],
     "IsAnswerable": false,
     "IsAnswered": false,
     "IsSkipped": false,
     "QuestionChangeEvent": [
      null
     ]
    },
    {
     "Id": 4989,
     "Text": "<p>Kryss av boksen som sier at du er enig i vilk&aring;r og betingelser (som du finner p&aring; <a href=\"https://beatthestreet.me/sandnes/vilkar\" target=\"_blank\">nettsiden</a>), for &aring; fullf&oslash;re registreringen.</p>",
     "Mandatory": true,
     "Important": false,
     "Index": 18,
     "QuestionNumber": 13,
     "Identifier": "q14",
     "QuestionType": 1,
     "PrintLayout": 1,
     "HasLogic": false,
     "Metrics": [
      {
       "Id": 5115,
       "DataType": 7,
       "References": null,
       "NumberOfDp": null,
       "Min": null,
       "Max": null,
       "DisplayAsOptionType": 6,
       "IsFirstLoad": false,
       "QuestionnaireSessionId": 0,
       "QuestionId": 4989,
       "MetricId": 2410,
       "Label": null,
       "ColumnName": "",
       "ColumnIndex": null,
       "RowName": "",
       "RowIndex": null,
       "AllowMultipleSelection": false,
       "TextValue": null,
       "NumValue": null,
       "BoolValue": null,
       "DatetimeValue": null,
       "FileIdValue": null,
       "ValuesNum": [],
       "ValuesString": [],
       "Options": [
        {
         "Id": 3639,
         "DisplayValue": "Ja, jeg aksepterer vilkår og betingelser.",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "Y"
        }
       ],
       "AnswerQuestionUrl": null,
       "BoolValueForRadioEditing": "",
       "IsAnswered": false,
       "MetricChangeEvent": [
        null
       ]
      }
     ],
     "IsAnswerable": true,
     "IsAnswered": false,
     "IsSkipped": false,
     "QuestionChangeEvent": [
      null
     ]
    },
    {
     "Id": 4990,
     "Text": "<p>Vi h&aring;per Beat the Street er med p&aring; &aring; gj&oslash;re det enda kjekkere &aring; v&aelig;re aktiv. Beat the Street er ikke bare et seks uker langt spill. Vi vil v&aelig;re i Sandnes fremover, og fortsette &aring; motivere deg til &aring; v&aelig;re aktiv etter at spillet er avsluttet, eller til Beat the Street er tilbake igjen (behold gjerne kortet i tilfelle det skjer). N&aring;r du fullf&oslash;rer dette skjemaet gir du samtykke til at vi kan lagre dine persondata i v&aring;r database, slik at vi kan kontakte deg om din deltakelse i Beat the Street.</p><p>Vi vil gjerne holde kontakten via e-post for &aring; fortelle om kjekke aktiviteter og for &aring; h&oslash;re hvordan det g&aring;r.<br /></p>",
     "Mandatory": false,
     "Important": false,
     "Index": 19,
     "QuestionNumber": 14,
     "Identifier": "q15",
     "QuestionType": 1,
     "PrintLayout": 1,
     "HasLogic": false,
     "Metrics": [
      {
       "Id": 5116,
       "DataType": 7,
       "References": null,
       "NumberOfDp": null,
       "Min": null,
       "Max": null,
       "DisplayAsOptionType": 8,
       "IsFirstLoad": false,
       "QuestionnaireSessionId": 0,
       "QuestionId": 4990,
       "MetricId": 2411,
       "Label": null,
       "ColumnName": "",
       "ColumnIndex": null,
       "RowName": "",
       "RowIndex": null,
       "AllowMultipleSelection": true,
       "TextValue": null,
       "NumValue": null,
       "BoolValue": null,
       "DatetimeValue": null,
       "FileIdValue": null,
       "ValuesNum": [],
       "ValuesString": [],
       "Options": [
        {
         "Id": 3640,
         "DisplayValue": "Jeg godkjenner at Beat the Street kan sende meg e-post",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "Y"
        }
       ],
       "AnswerQuestionUrl": null,
       "BoolValueForRadioEditing": "",
       "IsAnswered": false,
       "MetricChangeEvent": [
        null
       ]
      }
     ],
     "IsAnswerable": true,
     "IsAnswered": false,
     "IsSkipped": false,
     "QuestionChangeEvent": [
      null
     ]
    }
   ]
  }
 ],
 "CurrentPage": {
  "Questions": [
   {
    "Id": 4972,
    "Text": "<strong><span lang=\"EN-GB\" style=\"font-size:x-large;font-family:'Co Text', sans-serif;color:#002060;\">Litt om deg</span></strong>",
    "Mandatory": false,
    "Important": false,
    "Index": 0,
    "QuestionNumber": 0,
    "Identifier": "litt",
    "QuestionType": 4,
    "PrintLayout": 1,
    "HasLogic": false,
    "Metrics": [],
    "IsAnswerable": false,
    "IsAnswered": false,
    "IsSkipped": false,
    "QuestionChangeEvent": [
     null
    ]
   },
   {
    "Id": 4973,
    "Text": "Hvilket kj&oslash;nn er du?",
    "Mandatory": false,
    "Important": false,
    "Index": 1,
    "QuestionNumber": 1,
    "Identifier": "q1",
    "QuestionType": 1,
    "PrintLayout": 1,
    "HasLogic": false,
    "Metrics": [
     {
      "Id": 5095,
      "DataType": 7,
      "References": null,
      "NumberOfDp": null,
      "Min": null,
      "Max": null,
      "DisplayAsOptionType": 6,
      "IsFirstLoad": false,
      "QuestionnaireSessionId": 0,
      "QuestionId": 4973,
      "MetricId": 2392,
      "Label": null,
      "ColumnName": "",
      "ColumnIndex": null,
      "RowName": "",
      "RowIndex": null,
      "AllowMultipleSelection": false,
      "TextValue": null,
      "NumValue": null,
      "BoolValue": null,
      "DatetimeValue": null,
      "FileIdValue": null,
      "ValuesNum": [],
      "ValuesString": [],
      "Options": [
       {
        "Id": 3545,
        "DisplayValue": "Mann",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "M"
       },
       {
        "Id": 3546,
        "DisplayValue": "Kvinne",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "K"
       },
       {
        "Id": 3547,
        "DisplayValue": "ønsker ikke å oppgi kjønn",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "O"
       }
      ],
      "AnswerQuestionUrl": null,
      "BoolValueForRadioEditing": "",
      "IsAnswered": false,
      "MetricChangeEvent": [
       null
      ]
     }
    ],
    "IsAnswerable": true,
    "IsAnswered": false,
    "IsSkipped": false,
    "QuestionChangeEvent": [
     null
    ]
   },
   {
    "Id": 4975,
    "Text": "<p><strong>Hvor gammel er du?</strong><br />(Er du under 16 &aring;r m&aring; dine foresatte vite at du fyller ut dette skjemaet)<br /></p><p><strong>Velg aldersgruppe</strong></p>",
    "Mandatory": true,
    "Important": false,
    "Index": 2,
    "QuestionNumber": 2,
    "Identifier": "q3",
    "QuestionType": 1,
    "PrintLayout": 1,
    "HasLogic": true,
    "Metrics": [
     {
      "Id": 5097,
      "DataType": 7,
      "References": null,
      "NumberOfDp": null,
      "Min": null,
      "Max": null,
      "DisplayAsOptionType": 6,
      "IsFirstLoad": false,
      "QuestionnaireSessionId": 0,
      "QuestionId": 4975,
      "MetricId": 2394,
      "Label": null,
      "ColumnName": "",
      "ColumnIndex": null,
      "RowName": "",
      "RowIndex": null,
      "AllowMultipleSelection": false,
      "TextValue": null,
      "NumValue": null,
      "BoolValue": null,
      "DatetimeValue": null,
      "FileIdValue": null,
      "ValuesNum": [],
      "ValuesString": [],
      "Options": [
       {
        "Id": 3550,
        "DisplayValue": "12 eller yngre",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "1"
       },
       {
        "Id": 3551,
        "DisplayValue": "13-18",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "2"
       },
       {
        "Id": 3552,
        "DisplayValue": "19-29",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "3"
       },
       {
        "Id": 3553,
        "DisplayValue": "30-39",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "4"
       },
       {
        "Id": 3554,
        "DisplayValue": "40-49",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "5"
       },
       {
        "Id": 3555,
        "DisplayValue": "50-59",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "6"
       },
       {
        "Id": 3556,
        "DisplayValue": "60-69",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "7"
       },
       {
        "Id": 3557,
        "DisplayValue": "70-79",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "8"
       },
       {
        "Id": 3558,
        "DisplayValue": "80+",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "9"
       }
      ],
      "AnswerQuestionUrl": null,
      "BoolValueForRadioEditing": "",
      "IsAnswered": false,
      "MetricChangeEvent": [
       null
      ]
     }
    ],
    "IsAnswerable": true,
    "IsAnswered": false,
    "IsSkipped": false,
    "QuestionChangeEvent": [
     null
    ]
   },
   {
    "Id": 5104,
    "Text": "<p><strong><span lang=\"EN-GB\" style=\"font-size:x-large;font-family:'Co Text', sans-serif;color:#002060;\">Avsnitt A</span></strong></p>",
    "Mandatory": false,
    "Important": false,
    "Index": 3,
    "QuestionNumber": 0,
    "Identifier": "A",
    "QuestionType": 4,
    "PrintLayout": 1,
    "HasLogic": false,
    "Metrics": [],
    "IsAnswerable": false,
    "IsAnswered": false,
    "IsSkipped": false,
    "QuestionChangeEvent": [
     null
    ]
   },
   {
    "Id": 4976,
    "Text": "<strong><span lang=\"EN-GB\" style=\"font-size:x-large;font-family:'Co Text', sans-serif;color:#002060;\">Din aktivitet</span></strong>",
    "Mandatory": false,
    "Important": false,
    "Index": 4,
    "QuestionNumber": 0,
    "Identifier": "aktivitet",
    "QuestionType": 4,
    "PrintLayout": 1,
    "HasLogic": false,
    "Metrics": [],
    "IsAnswerable": false,
    "IsAnswered": false,
    "IsSkipped": false,
    "QuestionChangeEvent": [
     null
    ]
   },
   {
    "Id": 4977,
    "Text": "<p><strong>Hvis du er 19 &aring;r eller eldre,</strong><br />Hvor mange dager i l&oslash;pet av den siste uken har du v&aelig;rt i fysisk aktivitet, hvor pusten din &oslash;kte, i 30 minutter eller mer?</p><p>Dette kan v&aelig;re alle typer sport og trening, rask gange og sykling. Husarbeid eller fysisk aktivitet som er en del av din jobb, teller ikke.<br /></p>",
    "Mandatory": true,
    "Important": false,
    "Index": 5,
    "QuestionNumber": 3,
    "Identifier": "q4",
    "QuestionType": 1,
    "PrintLayout": 1,
    "HasLogic": false,
    "Metrics": [
     {
      "Id": 5098,
      "DataType": 7,
      "References": null,
      "NumberOfDp": null,
      "Min": null,
      "Max": null,
      "DisplayAsOptionType": 6,
      "IsFirstLoad": false,
      "QuestionnaireSessionId": 0,
      "QuestionId": 4977,
      "MetricId": 2395,
      "Label": null,
      "ColumnName": "",
      "ColumnIndex": null,
      "RowName": "",
      "RowIndex": null,
      "AllowMultipleSelection": false,
      "TextValue": null,
      "NumValue": null,
      "BoolValue": null,
      "DatetimeValue": null,
      "FileIdValue": null,
      "ValuesNum": [],
      "ValuesString": [],
      "Options": [
       {
        "Id": 3559,
        "DisplayValue": "0 dager",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "0"
       },
       {
        "Id": 3560,
        "DisplayValue": "1 day",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "1"
       },
       {
        "Id": 3561,
        "DisplayValue": "2 dager",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "2"
       },
       {
        "Id": 3562,
        "DisplayValue": "3 dager",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "3"
       },
       {
        "Id": 3563,
        "DisplayValue": "4 dager",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "4"
       },
       {
        "Id": 3564,
        "DisplayValue": "5 dager",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "5"
       },
       {
        "Id": 3565,
        "DisplayValue": "6 dager",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "6"
       },
       {
        "Id": 3566,
        "DisplayValue": "7 dager",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "7"
       }
      ],
      "AnswerQuestionUrl": null,
      "BoolValueForRadioEditing": "",
      "IsAnswered": false,
      "MetricChangeEvent": [
       null
      ]
     }
    ],
    "IsAnswerable": true,
    "IsAnswered": false,
    "IsSkipped": false,
    "QuestionChangeEvent": [
     null
    ]
   },
   {
    "Id": 4985,
    "Text": "Dersom du velger &aring; kj&oslash;re ditt barn til skole eller fritidsaktiviteter, hva er grunnen? (velg inntil tre svar)",
    "Mandatory": false,
    "Important": false,
    "Index": 6,
    "QuestionNumber": 4,
    "Identifier": "q5",
    "QuestionType": 1,
    "PrintLayout": 1,
    "HasLogic": true,
    "Metrics": [
     {
      "Id": 5109,
      "DataType": 7,
      "References": null,
      "NumberOfDp": null,
      "Min": null,
      "Max": null,
      "DisplayAsOptionType": 7,
      "IsFirstLoad": false,
      "QuestionnaireSessionId": 0,
      "QuestionId": 4985,
      "MetricId": 2404,
      "Label": null,
      "ColumnName": "",
      "ColumnIndex": null,
      "RowName": "",
      "RowIndex": null,
      "AllowMultipleSelection": true,
      "TextValue": null,
      "NumValue": null,
      "BoolValue": null,
      "DatetimeValue": null,
      "FileIdValue": null,
      "ValuesNum": [],
      "ValuesString": [],
      "Options": [
       {
        "Id": 3604,
        "DisplayValue": "Trafikksikkerhet",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "1"
       },
       {
        "Id": 3605,
        "DisplayValue": "Lang avstand til skole eller aktivitet",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "2"
       },
       {
        "Id": 3606,
        "DisplayValue": "Fysiske begrensninger",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "3"
       },
       {
        "Id": 3607,
        "DisplayValue": "Mitt barn liker ikke å gå eller sykle",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "4"
       },
       {
        "Id": 3608,
        "DisplayValue": "Mitt barn har mye å bære",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "5"
       },
       {
        "Id": 3609,
        "DisplayValue": "På grunn av dårlig tid mellom aktiviteter",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "6"
       },
       {
        "Id": 3610,
        "DisplayValue": "Andre årsaker",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "7"
       },
       {
        "Id": 3667,
        "DisplayValue": "Ikke aktuelt, jeg kjører aldri barna til skole",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "8"
       }
      ],
      "AnswerQuestionUrl": null,
      "BoolValueForRadioEditing": "",
      "IsAnswered": false,
      "MetricChangeEvent": [
       null
      ]
     }
    ],
    "IsAnswerable": true,
    "IsAnswered": false,
    "IsSkipped": false,
    "QuestionChangeEvent": [
     null
    ]
   },
   {
    "Id": 5105,
    "Text": "<strong><span lang=\"EN-GB\" style=\"font-size:x-large;font-family:'Co Text', sans-serif;color:#002060;\">Avsnitt B</span></strong>",
    "Mandatory": false,
    "Important": false,
    "Index": 7,
    "QuestionNumber": 0,
    "Identifier": "B",
    "QuestionType": 4,
    "PrintLayout": 1,
    "HasLogic": false,
    "Metrics": [],
    "IsAnswerable": false,
    "IsAnswered": false,
    "IsSkipped": false,
    "QuestionChangeEvent": [
     null
    ]
   },
   {
    "Id": 4978,
    "Text": "<p><strong>Hvis du er 18 &aring;r eller yngre,</strong></p><p><strong></strong>Hvor mange dager i l&oslash;pet av den siste uken har du v&aelig;rt i fysisk aktivitet, hvor pusten din &oslash;kte, i 60 minutter eller mer?</p><p>Dette kan v&aelig;re alle typer sport og trening, rask gange og sykling.<br /></p>",
    "Mandatory": true,
    "Important": false,
    "Index": 8,
    "QuestionNumber": 5,
    "Identifier": "q6",
    "QuestionType": 1,
    "PrintLayout": 1,
    "HasLogic": false,
    "Metrics": [
     {
      "Id": 5099,
      "DataType": 7,
      "References": null,
      "NumberOfDp": null,
      "Min": null,
      "Max": null,
      "DisplayAsOptionType": 6,
      "IsFirstLoad": false,
      "QuestionnaireSessionId": 0,
      "QuestionId": 4978,
      "MetricId": 2396,
      "Label": null,
      "ColumnName": "",
      "ColumnIndex": null,
      "RowName": "",
      "RowIndex": null,
      "AllowMultipleSelection": false,
      "TextValue": null,
      "NumValue": null,
      "BoolValue": null,
      "DatetimeValue": null,
      "FileIdValue": null,
      "ValuesNum": [],
      "ValuesString": [],
      "Options": [
       {
        "Id": 3567,
        "DisplayValue": "0 dager",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "0"
       },
       {
        "Id": 3568,
        "DisplayValue": "1 dag",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "1"
       },
       {
        "Id": 3569,
        "DisplayValue": "2 dager",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "2"
       },
       {
        "Id": 3570,
        "DisplayValue": "3 dager",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "3"
       },
       {
        "Id": 3571,
        "DisplayValue": "4 dager",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "4"
       },
       {
        "Id": 3572,
        "DisplayValue": "5 dager",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "5"
       },
       {
        "Id": 3573,
        "DisplayValue": "6 dager",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "6"
       },
       {
        "Id": 3574,
        "DisplayValue": "7 dager",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "7"
       }
      ],
      "AnswerQuestionUrl": null,
      "BoolValueForRadioEditing": "",
      "IsAnswered": false,
      "MetricChangeEvent": [
       null
      ]
     }
    ],
    "IsAnswerable": true,
    "IsAnswered": false,
    "IsSkipped": false,
    "QuestionChangeEvent": [
     null
    ]
   },
   {
    "Id": 4987,
    "Text": "Hvis du f&aring;r dine foreldre til &aring; kj&oslash;re deg til skolen eller fritidsaktiviteter. Hva er grunnen til det?",
    "Mandatory": false,
    "Important": false,
    "Index": 9,
    "QuestionNumber": 6,
    "Identifier": "q7",
    "QuestionType": 1,
    "PrintLayout": 1,
    "HasLogic": false,
    "Metrics": [
     {
      "Id": 5114,
      "DataType": 7,
      "References": null,
      "NumberOfDp": null,
      "Min": null,
      "Max": null,
      "DisplayAsOptionType": 5,
      "IsFirstLoad": false,
      "QuestionnaireSessionId": 0,
      "QuestionId": 4987,
      "MetricId": 2409,
      "Label": null,
      "ColumnName": "",
      "ColumnIndex": null,
      "RowName": "",
      "RowIndex": null,
      "AllowMultipleSelection": false,
      "TextValue": null,
      "NumValue": null,
      "BoolValue": null,
      "DatetimeValue": null,
      "FileIdValue": null,
      "ValuesNum": [],
      "ValuesString": [],
      "Options": [
       {
        "Id": 3632,
        "DisplayValue": "Avstanden til skolen eller aktiviteten",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "1"
       },
       {
        "Id": 3633,
        "DisplayValue": "Fysiske begrensninger",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "2"
       },
       {
        "Id": 3634,
        "DisplayValue": "Jeg liker ikke å gå eller sykle",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "3"
       },
       {
        "Id": 3635,
        "DisplayValue": "Trafikksikkerhet",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "4"
       },
       {
        "Id": 3636,
        "DisplayValue": "Jeg har mye å bære",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "5"
       },
       {
        "Id": 3637,
        "DisplayValue": "På grunn av dårlig tid mellom aktiviteter",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "6"
       },
       {
        "Id": 3638,
        "DisplayValue": "Andre årsaker",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "7"
       },
       {
        "Id": 3668,
        "DisplayValue": "Ikke aktuelt. Foreldrene mine velger å kjøre meg",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "8"
       }
      ],
      "AnswerQuestionUrl": null,
      "BoolValueForRadioEditing": "",
      "IsAnswered": false,
      "MetricChangeEvent": [
       null
      ]
     }
    ],
    "IsAnswerable": true,
    "IsAnswered": false,
    "IsSkipped": false,
    "QuestionChangeEvent": [
     null
    ]
   },
   {
    "Id": 4980,
    "Text": "<strong><span lang=\"EN-GB\" style=\"font-size:x-large;font-family:'Co Text', sans-serif;color:#002060;\">Dine reiser</span></strong>",
    "Mandatory": false,
    "Important": false,
    "Index": 10,
    "QuestionNumber": 0,
    "Identifier": "reiser",
    "QuestionType": 4,
    "PrintLayout": 1,
    "HasLogic": false,
    "Metrics": [],
    "IsAnswerable": false,
    "IsAnswered": false,
    "IsSkipped": false,
    "QuestionChangeEvent": [
     null
    ]
   },
   {
    "Id": 4979,
    "Text": "Tenk over hvor mye du har brukt g&aring;ing som transportmiddel de siste syv dagene. Hvor mange dager har du g&aring;tt i ti minutter eller mer?",
    "Mandatory": false,
    "Important": false,
    "Index": 11,
    "QuestionNumber": 7,
    "Identifier": "q8",
    "QuestionType": 1,
    "PrintLayout": 1,
    "HasLogic": false,
    "Metrics": [
     {
      "Id": 5100,
      "DataType": 7,
      "References": null,
      "NumberOfDp": null,
      "Min": null,
      "Max": null,
      "DisplayAsOptionType": 6,
      "IsFirstLoad": false,
      "QuestionnaireSessionId": 0,
      "QuestionId": 4979,
      "MetricId": 2397,
      "Label": null,
      "ColumnName": "",
      "ColumnIndex": null,
      "RowName": "",
      "RowIndex": null,
      "AllowMultipleSelection": false,
      "TextValue": null,
      "NumValue": null,
      "BoolValue": null,
      "DatetimeValue": null,
      "FileIdValue": null,
      "ValuesNum": [],
      "ValuesString": [],
      "Options": [
       {
        "Id": 3575,
        "DisplayValue": "0 dager",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "0"
       },
       {
        "Id": 3576,
        "DisplayValue": "1 dag",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "1"
       },
       {
        "Id": 3577,
        "DisplayValue": "2 dager",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "2"
       },
       {
        "Id": 3578,
        "DisplayValue": "3 dager",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "3"
       },
       {
        "Id": 3579,
        "DisplayValue": "4 dager",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "4"
       },
       {
        "Id": 3580,
        "DisplayValue": "5 dager",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "5"
       },
       {
        "Id": 3581,
        "DisplayValue": "6 dager",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "6"
       },
       {
        "Id": 3582,
        "DisplayValue": "7 dager",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "7"
       }
      ],
      "AnswerQuestionUrl": null,
      "BoolValueForRadioEditing": "",
      "IsAnswered": false,
      "MetricChangeEvent": [
       null
      ]
     }
    ],
    "IsAnswerable": true,
    "IsAnswered": false,
    "IsSkipped": false,
    "QuestionChangeEvent": [
     null
    ]
   },
   {
    "Id": 4981,
    "Text": "Tenk over hvor mye du har brukt sykling som transportmiddel de siste syv dagene. Hvor mange dager har du syklet i ti minutter eller mer?",
    "Mandatory": false,
    "Important": false,
    "Index": 12,
    "QuestionNumber": 8,
    "Identifier": "q9",
    "QuestionType": 1,
    "PrintLayout": 1,
    "HasLogic": false,
    "Metrics": [
     {
      "Id": 5101,
      "DataType": 7,
      "References": null,
      "NumberOfDp": null,
      "Min": null,
      "Max": null,
      "DisplayAsOptionType": 6,
      "IsFirstLoad": false,
      "QuestionnaireSessionId": 0,
      "QuestionId": 4981,
      "MetricId": 2397,
      "Label": null,
      "ColumnName": "",
      "ColumnIndex": null,
      "RowName": "",
      "RowIndex": null,
      "AllowMultipleSelection": false,
      "TextValue": null,
      "NumValue": null,
      "BoolValue": null,
      "DatetimeValue": null,
      "FileIdValue": null,
      "ValuesNum": [],
      "ValuesString": [],
      "Options": [
       {
        "Id": 3575,
        "DisplayValue": "0 dager",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "0"
       },
       {
        "Id": 3576,
        "DisplayValue": "1 dag",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "1"
       },
       {
        "Id": 3577,
        "DisplayValue": "2 dager",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "2"
       },
       {
        "Id": 3578,
        "DisplayValue": "3 dager",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "3"
       },
       {
        "Id": 3579,
        "DisplayValue": "4 dager",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "4"
       },
       {
        "Id": 3580,
        "DisplayValue": "5 dager",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "5"
       },
       {
        "Id": 3581,
        "DisplayValue": "6 dager",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "6"
       },
       {
        "Id": 3582,
        "DisplayValue": "7 dager",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "7"
       }
      ],
      "AnswerQuestionUrl": null,
      "BoolValueForRadioEditing": "",
      "IsAnswered": false,
      "MetricChangeEvent": [
       null
      ]
     }
    ],
    "IsAnswerable": true,
    "IsAnswered": false,
    "IsSkipped": false,
    "QuestionChangeEvent": [
     null
    ]
   },
   {
    "Id": 4982,
    "Text": "Tenk over hvor ofte du har brukt bilen som transportmiddel de siste syv dagene. Hvor mange dager har du blitt kj&oslash;rt i bil i ti minutter eller mer?",
    "Mandatory": false,
    "Important": false,
    "Index": 13,
    "QuestionNumber": 9,
    "Identifier": "q10",
    "QuestionType": 1,
    "PrintLayout": 1,
    "HasLogic": false,
    "Metrics": [
     {
      "Id": 5102,
      "DataType": 7,
      "References": null,
      "NumberOfDp": null,
      "Min": null,
      "Max": null,
      "DisplayAsOptionType": 6,
      "IsFirstLoad": false,
      "QuestionnaireSessionId": 0,
      "QuestionId": 4982,
      "MetricId": 2397,
      "Label": null,
      "ColumnName": "",
      "ColumnIndex": null,
      "RowName": "",
      "RowIndex": null,
      "AllowMultipleSelection": false,
      "TextValue": null,
      "NumValue": null,
      "BoolValue": null,
      "DatetimeValue": null,
      "FileIdValue": null,
      "ValuesNum": [],
      "ValuesString": [],
      "Options": [
       {
        "Id": 3575,
        "DisplayValue": "0 dager",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "0"
       },
       {
        "Id": 3576,
        "DisplayValue": "1 dag",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "1"
       },
       {
        "Id": 3577,
        "DisplayValue": "2 dager",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "2"
       },
       {
        "Id": 3578,
        "DisplayValue": "3 dager",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "3"
       },
       {
        "Id": 3579,
        "DisplayValue": "4 dager",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "4"
       },
       {
        "Id": 3580,
        "DisplayValue": "5 dager",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "5"
       },
       {
        "Id": 3581,
        "DisplayValue": "6 dager",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "6"
       },
       {
        "Id": 3582,
        "DisplayValue": "7 dager",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "7"
       }
      ],
      "AnswerQuestionUrl": null,
      "BoolValueForRadioEditing": "",
      "IsAnswered": false,
      "MetricChangeEvent": [
       null
      ]
     }
    ],
    "IsAnswerable": true,
    "IsAnswered": false,
    "IsSkipped": false,
    "QuestionChangeEvent": [
     null
    ]
   },
   {
    "Id": 4983,
    "Text": "Hvordan har du kommet deg til jobb eller skole den siste uken?",
    "Mandatory": false,
    "Important": false,
    "Index": 14,
    "QuestionNumber": 10,
    "Identifier": "q11",
    "QuestionType": 2,
    "PrintLayout": 1,
    "HasLogic": false,
    "Metrics": [
     {
      "Id": 5103,
      "DataType": 7,
      "References": null,
      "NumberOfDp": null,
      "Min": null,
      "Max": null,
      "DisplayAsOptionType": 5,
      "IsFirstLoad": false,
      "QuestionnaireSessionId": 0,
      "QuestionId": 4983,
      "MetricId": 2398,
      "Label": "Mandag",
      "ColumnName": "",
      "ColumnIndex": null,
      "RowName": "",
      "RowIndex": null,
      "AllowMultipleSelection": false,
      "TextValue": null,
      "NumValue": null,
      "BoolValue": null,
      "DatetimeValue": null,
      "FileIdValue": null,
      "ValuesNum": [],
      "ValuesString": [],
      "Options": [
       {
        "Id": 3583,
        "DisplayValue": "Gå, sparkesykkel eller rullebrett",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "1"
       },
       {
        "Id": 3584,
        "DisplayValue": "Sykkel",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "2"
       },
       {
        "Id": 3585,
        "DisplayValue": "Buss eller tog",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "3"
       },
       {
        "Id": 3586,
        "DisplayValue": "Bil eller annet kjøretøy",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "4"
       },
       {
        "Id": 3655,
        "DisplayValue": "Jeg var ikke på skolen/jobb denne dagen",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "5"
       }
      ],
      "AnswerQuestionUrl": null,
      "BoolValueForRadioEditing": "",
      "IsAnswered": false,
      "MetricChangeEvent": [
       null
      ]
     },
     {
      "Id": 5104,
      "DataType": 7,
      "References": null,
      "NumberOfDp": null,
      "Min": null,
      "Max": null,
      "DisplayAsOptionType": 5,
      "IsFirstLoad": false,
      "QuestionnaireSessionId": 0,
      "QuestionId": 4983,
      "MetricId": 2399,
      "Label": "Tirsdag",
      "ColumnName": "",
      "ColumnIndex": null,
      "RowName": "",
      "RowIndex": null,
      "AllowMultipleSelection": false,
      "TextValue": null,
      "NumValue": null,
      "BoolValue": null,
      "DatetimeValue": null,
      "FileIdValue": null,
      "ValuesNum": [],
      "ValuesString": [],
      "Options": [
       {
        "Id": 3587,
        "DisplayValue": "Gå, sparkesykkel eller rullebrett",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "1"
       },
       {
        "Id": 3588,
        "DisplayValue": "Sykkel",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "2"
       },
       {
        "Id": 3589,
        "DisplayValue": "Buss eller tog",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "3"
       },
       {
        "Id": 3590,
        "DisplayValue": "Bil eller annet kjøretøy",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "4"
       },
       {
        "Id": 3656,
        "DisplayValue": "Jeg var ikke på skolen/jobb denne dagen",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "5"
       }
      ],
      "AnswerQuestionUrl": null,
      "BoolValueForRadioEditing": "",
      "IsAnswered": false,
      "MetricChangeEvent": [
       null
      ]
     },
     {
      "Id": 5105,
      "DataType": 7,
      "References": null,
      "NumberOfDp": null,
      "Min": null,
      "Max": null,
      "DisplayAsOptionType": 5,
      "IsFirstLoad": false,
      "QuestionnaireSessionId": 0,
      "QuestionId": 4983,
      "MetricId": 2400,
      "Label": "Onsdag",
      "ColumnName": "",
      "ColumnIndex": null,
      "RowName": "",
      "RowIndex": null,
      "AllowMultipleSelection": false,
      "TextValue": null,
      "NumValue": null,
      "BoolValue": null,
      "DatetimeValue": null,
      "FileIdValue": null,
      "ValuesNum": [],
      "ValuesString": [],
      "Options": [
       {
        "Id": 3591,
        "DisplayValue": "Gå, sparkesykkel eller rullebrett",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "1"
       },
       {
        "Id": 3592,
        "DisplayValue": "Sykkel",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "2"
       },
       {
        "Id": 3593,
        "DisplayValue": "Buss eller tog",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "3"
       },
       {
        "Id": 3594,
        "DisplayValue": "Bil eller annet kjøretøy",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "4"
       },
       {
        "Id": 3657,
        "DisplayValue": "Jeg var ikke på skolen/jobb denne dagen",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "5"
       }
      ],
      "AnswerQuestionUrl": null,
      "BoolValueForRadioEditing": "",
      "IsAnswered": false,
      "MetricChangeEvent": [
       null
      ]
     },
     {
      "Id": 5106,
      "DataType": 7,
      "References": null,
      "NumberOfDp": null,
      "Min": null,
      "Max": null,
      "DisplayAsOptionType": 5,
      "IsFirstLoad": false,
      "QuestionnaireSessionId": 0,
      "QuestionId": 4983,
      "MetricId": 2401,
      "Label": "Torsdag",
      "ColumnName": "",
      "ColumnIndex": null,
      "RowName": "",
      "RowIndex": null,
      "AllowMultipleSelection": false,
      "TextValue": null,
      "NumValue": null,
      "BoolValue": null,
      "DatetimeValue": null,
      "FileIdValue": null,
      "ValuesNum": [],
      "ValuesString": [],
      "Options": [
       {
        "Id": 3595,
        "DisplayValue": "Gå, sparkesykkel eller rullebrett",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "1"
       },
       {
        "Id": 3596,
        "DisplayValue": "Sykkel",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "2"
       },
       {
        "Id": 3597,
        "DisplayValue": "Buss eller tog",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "3"
       },
       {
        "Id": 3598,
        "DisplayValue": "Bil eller annet kjøretøy",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "4"
       },
       {
        "Id": 3658,
        "DisplayValue": "Jeg var ikke på skolen/jobb denne dagen",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "5"
       }
      ],
      "AnswerQuestionUrl": null,
      "BoolValueForRadioEditing": "",
      "IsAnswered": false,
      "MetricChangeEvent": [
       null
      ]
     },
     {
      "Id": 5107,
      "DataType": 7,
      "References": null,
      "NumberOfDp": null,
      "Min": null,
      "Max": null,
      "DisplayAsOptionType": 5,
      "IsFirstLoad": false,
      "QuestionnaireSessionId": 0,
      "QuestionId": 4983,
      "MetricId": 2402,
      "Label": "Fredag",
      "ColumnName": "",
      "ColumnIndex": null,
      "RowName": "",
      "RowIndex": null,
      "AllowMultipleSelection": false,
      "TextValue": null,
      "NumValue": null,
      "BoolValue": null,
      "DatetimeValue": null,
      "FileIdValue": null,
      "ValuesNum": [],
      "ValuesString": [],
      "Options": [
       {
        "Id": 3599,
        "DisplayValue": "Gå, sparkesykkel eller rullebrett",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "1"
       },
       {
        "Id": 3600,
        "DisplayValue": "Sykkel",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "2"
       },
       {
        "Id": 3601,
        "DisplayValue": "Buss eller tog",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "3"
       },
       {
        "Id": 3602,
        "DisplayValue": "Bil eller annet kjøretøy",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "4"
       },
       {
        "Id": 3659,
        "DisplayValue": "Jeg var ikke på skolen/jobb denne dagen",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "5"
       }
      ],
      "AnswerQuestionUrl": null,
      "BoolValueForRadioEditing": "",
      "IsAnswered": false,
      "MetricChangeEvent": [
       null
      ]
     }
    ],
    "IsAnswerable": true,
    "IsAnswered": false,
    "IsSkipped": false,
    "QuestionChangeEvent": [
     null
    ]
   },
   {
    "Id": 4984,
    "Text": "Hvor langt er det mellom ditt hjem og skole eller jobb? (Meter)",
    "Mandatory": false,
    "Important": false,
    "Index": 15,
    "QuestionNumber": 11,
    "Identifier": "q11",
    "QuestionType": 1,
    "PrintLayout": 1,
    "HasLogic": false,
    "Metrics": [
     {
      "Id": 5108,
      "DataType": 1,
      "References": null,
      "NumberOfDp": null,
      "Min": null,
      "Max": null,
      "DisplayAsOptionType": 0,
      "IsFirstLoad": false,
      "QuestionnaireSessionId": 0,
      "QuestionId": 4984,
      "MetricId": 2403,
      "Label": null,
      "ColumnName": "",
      "ColumnIndex": null,
      "RowName": "",
      "RowIndex": null,
      "AllowMultipleSelection": false,
      "TextValue": null,
      "NumValue": null,
      "BoolValue": null,
      "DatetimeValue": null,
      "FileIdValue": null,
      "ValuesNum": [],
      "ValuesString": [],
      "Options": [],
      "AnswerQuestionUrl": null,
      "BoolValueForRadioEditing": "",
      "IsAnswered": false,
      "MetricChangeEvent": [
       null
      ]
     }
    ],
    "IsAnswerable": true,
    "IsAnswered": false,
    "IsSkipped": false,
    "QuestionChangeEvent": [
     null
    ]
   },
   {
    "Id": 4986,
    "Text": "Hvor mye er du enig eller uenig i dette:",
    "Mandatory": false,
    "Important": false,
    "Index": 16,
    "QuestionNumber": 12,
    "Identifier": "q13",
    "QuestionType": 2,
    "PrintLayout": 1,
    "HasLogic": false,
    "Metrics": [
     {
      "Id": 5110,
      "DataType": 7,
      "References": null,
      "NumberOfDp": null,
      "Min": null,
      "Max": null,
      "DisplayAsOptionType": 6,
      "IsFirstLoad": false,
      "QuestionnaireSessionId": 0,
      "QuestionId": 4986,
      "MetricId": 2405,
      "Label": "Jeg liker å gå til skolen eller jobb",
      "ColumnName": "",
      "ColumnIndex": null,
      "RowName": "",
      "RowIndex": null,
      "AllowMultipleSelection": false,
      "TextValue": null,
      "NumValue": null,
      "BoolValue": null,
      "DatetimeValue": null,
      "FileIdValue": null,
      "ValuesNum": [],
      "ValuesString": [],
      "Options": [
       {
        "Id": 3611,
        "DisplayValue": "Helt uenig",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "1"
       },
       {
        "Id": 3612,
        "DisplayValue": "Litt uenig",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "2"
       },
       {
        "Id": 3613,
        "DisplayValue": "Ingen mening",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "3"
       },
       {
        "Id": 3614,
        "DisplayValue": "Litt enig",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "4"
       },
       {
        "Id": 3615,
        "DisplayValue": "Helt enig",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "5"
       }
      ],
      "AnswerQuestionUrl": null,
      "BoolValueForRadioEditing": "",
      "IsAnswered": false,
      "MetricChangeEvent": [
       null
      ]
     },
     {
      "Id": 5111,
      "DataType": 7,
      "References": null,
      "NumberOfDp": null,
      "Min": null,
      "Max": null,
      "DisplayAsOptionType": 6,
      "IsFirstLoad": false,
      "QuestionnaireSessionId": 0,
      "QuestionId": 4986,
      "MetricId": 2406,
      "Label": "Jeg liker å sykle til skolen eller jobb",
      "ColumnName": "",
      "ColumnIndex": null,
      "RowName": "",
      "RowIndex": null,
      "AllowMultipleSelection": false,
      "TextValue": null,
      "NumValue": null,
      "BoolValue": null,
      "DatetimeValue": null,
      "FileIdValue": null,
      "ValuesNum": [],
      "ValuesString": [],
      "Options": [
       {
        "Id": 3616,
        "DisplayValue": "Helt uenig",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "1"
       },
       {
        "Id": 3617,
        "DisplayValue": "Litt uenig",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "2"
       },
       {
        "Id": 3618,
        "DisplayValue": "Ingen mening",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "3"
       },
       {
        "Id": 3619,
        "DisplayValue": "Litt enig",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "4"
       },
       {
        "Id": 3620,
        "DisplayValue": "Helt enig",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "5"
       }
      ],
      "AnswerQuestionUrl": null,
      "BoolValueForRadioEditing": "",
      "IsAnswered": false,
      "MetricChangeEvent": [
       null
      ]
     },
     {
      "Id": 5112,
      "DataType": 7,
      "References": null,
      "NumberOfDp": null,
      "Min": null,
      "Max": null,
      "DisplayAsOptionType": 6,
      "IsFirstLoad": false,
      "QuestionnaireSessionId": 0,
      "QuestionId": 4986,
      "MetricId": 2407,
      "Label": "Jeg liker å gå som en fritidsaktivitet",
      "ColumnName": "",
      "ColumnIndex": null,
      "RowName": "",
      "RowIndex": null,
      "AllowMultipleSelection": false,
      "TextValue": null,
      "NumValue": null,
      "BoolValue": null,
      "DatetimeValue": null,
      "FileIdValue": null,
      "ValuesNum": [],
      "ValuesString": [],
      "Options": [
       {
        "Id": 3621,
        "DisplayValue": "Helt uenig",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "1"
       },
       {
        "Id": 3622,
        "DisplayValue": "Litt uenig",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "2"
       },
       {
        "Id": 3623,
        "DisplayValue": "Ingen mening",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "3"
       },
       {
        "Id": 3624,
        "DisplayValue": "Litt enig",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "4"
       },
       {
        "Id": 3625,
        "DisplayValue": "Helt enig",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "5"
       }
      ],
      "AnswerQuestionUrl": null,
      "BoolValueForRadioEditing": "",
      "IsAnswered": false,
      "MetricChangeEvent": [
       null
      ]
     },
     {
      "Id": 5113,
      "DataType": 7,
      "References": null,
      "NumberOfDp": null,
      "Min": null,
      "Max": null,
      "DisplayAsOptionType": 6,
      "IsFirstLoad": false,
      "QuestionnaireSessionId": 0,
      "QuestionId": 4986,
      "MetricId": 2408,
      "Label": "Jeg liker å sykle som en fritidsaktivitet",
      "ColumnName": "",
      "ColumnIndex": null,
      "RowName": "",
      "RowIndex": null,
      "AllowMultipleSelection": false,
      "TextValue": null,
      "NumValue": null,
      "BoolValue": null,
      "DatetimeValue": null,
      "FileIdValue": null,
      "ValuesNum": [],
      "ValuesString": [],
      "Options": [
       {
        "Id": 3626,
        "DisplayValue": "Helt uenig",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "1"
       },
       {
        "Id": 3627,
        "DisplayValue": "Litt uenig",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "2"
       },
       {
        "Id": 3628,
        "DisplayValue": "Ingen mening",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "3"
       },
       {
        "Id": 3629,
        "DisplayValue": "Litt enig",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "4"
       },
       {
        "Id": 3630,
        "DisplayValue": "Helt enig",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "5"
       }
      ],
      "AnswerQuestionUrl": null,
      "BoolValueForRadioEditing": "",
      "IsAnswered": false,
      "MetricChangeEvent": [
       null
      ]
     }
    ],
    "IsAnswerable": true,
    "IsAnswered": false,
    "IsSkipped": false,
    "QuestionChangeEvent": [
     null
    ]
   },
   {
    "Id": 4988,
    "Text": "<span style=\"color:#002060;font-family:Co Text, sans-serif;font-size:x-large;\"><strong>Kontakt med deg</strong></span>",
    "Mandatory": false,
    "Important": false,
    "Index": 17,
    "QuestionNumber": 0,
    "Identifier": "Kontakt",
    "QuestionType": 4,
    "PrintLayout": 1,
    "HasLogic": false,
    "Metrics": [],
    "IsAnswerable": false,
    "IsAnswered": false,
    "IsSkipped": false,
    "QuestionChangeEvent": [
     null
    ]
   },
   {
    "Id": 4989,
    "Text": "<p>Kryss av boksen som sier at du er enig i vilk&aring;r og betingelser (som du finner p&aring; <a href=\"https://beatthestreet.me/sandnes/vilkar\" target=\"_blank\">nettsiden</a>), for &aring; fullf&oslash;re registreringen.</p>",
    "Mandatory": true,
    "Important": false,
    "Index": 18,
    "QuestionNumber": 13,
    "Identifier": "q14",
    "QuestionType": 1,
    "PrintLayout": 1,
    "HasLogic": false,
    "Metrics": [
     {
      "Id": 5115,
      "DataType": 7,
      "References": null,
      "NumberOfDp": null,
      "Min": null,
      "Max": null,
      "DisplayAsOptionType": 6,
      "IsFirstLoad": false,
      "QuestionnaireSessionId": 0,
      "QuestionId": 4989,
      "MetricId": 2410,
      "Label": null,
      "ColumnName": "",
      "ColumnIndex": null,
      "RowName": "",
      "RowIndex": null,
      "AllowMultipleSelection": false,
      "TextValue": null,
      "NumValue": null,
      "BoolValue": null,
      "DatetimeValue": null,
      "FileIdValue": null,
      "ValuesNum": [],
      "ValuesString": [],
      "Options": [
       {
        "Id": 3639,
        "DisplayValue": "Ja, jeg aksepterer vilkår og betingelser.",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "Y"
       }
      ],
      "AnswerQuestionUrl": null,
      "BoolValueForRadioEditing": "",
      "IsAnswered": false,
      "MetricChangeEvent": [
       null
      ]
     }
    ],
    "IsAnswerable": true,
    "IsAnswered": false,
    "IsSkipped": false,
    "QuestionChangeEvent": [
     null
    ]
   },
   {
    "Id": 4990,
    "Text": "<p>Vi h&aring;per Beat the Street er med p&aring; &aring; gj&oslash;re det enda kjekkere &aring; v&aelig;re aktiv. Beat the Street er ikke bare et seks uker langt spill. Vi vil v&aelig;re i Sandnes fremover, og fortsette &aring; motivere deg til &aring; v&aelig;re aktiv etter at spillet er avsluttet, eller til Beat the Street er tilbake igjen (behold gjerne kortet i tilfelle det skjer). N&aring;r du fullf&oslash;rer dette skjemaet gir du samtykke til at vi kan lagre dine persondata i v&aring;r database, slik at vi kan kontakte deg om din deltakelse i Beat the Street.</p><p>Vi vil gjerne holde kontakten via e-post for &aring; fortelle om kjekke aktiviteter og for &aring; h&oslash;re hvordan det g&aring;r.<br /></p>",
    "Mandatory": false,
    "Important": false,
    "Index": 19,
    "QuestionNumber": 14,
    "Identifier": "q15",
    "QuestionType": 1,
    "PrintLayout": 1,
    "HasLogic": false,
    "Metrics": [
     {
      "Id": 5116,
      "DataType": 7,
      "References": null,
      "NumberOfDp": null,
      "Min": null,
      "Max": null,
      "DisplayAsOptionType": 8,
      "IsFirstLoad": false,
      "QuestionnaireSessionId": 0,
      "QuestionId": 4990,
      "MetricId": 2411,
      "Label": null,
      "ColumnName": "",
      "ColumnIndex": null,
      "RowName": "",
      "RowIndex": null,
      "AllowMultipleSelection": true,
      "TextValue": null,
      "NumValue": null,
      "BoolValue": null,
      "DatetimeValue": null,
      "FileIdValue": null,
      "ValuesNum": [],
      "ValuesString": [],
      "Options": [
       {
        "Id": 3640,
        "DisplayValue": "Jeg godkjenner at Beat the Street kan sende meg e-post",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "Y"
       }
      ],
      "AnswerQuestionUrl": null,
      "BoolValueForRadioEditing": "",
      "IsAnswered": false,
      "MetricChangeEvent": [
       null
      ]
     }
    ],
    "IsAnswerable": true,
    "IsAnswered": false,
    "IsSkipped": false,
    "QuestionChangeEvent": [
     null
    ]
   }
  ]
 },
 "ShowQuestionNumbers": false,
 "AvailableYNOptions": [
  {
   "Id": "true",
   "Name": "Yes"
  },
  {
   "Id": "false",
   "Name": "No"
  }
 ],
 "AvailableTFOptions": [
  {
   "Id": "true",
   "Name": "True"
  },
  {
   "Id": "false",
   "Name": "False"
  }
 ],
 "Progress": 0,
 "PreviousPageButtonVisible": false,
 "NextPageButtonVisible": false,
 "SubmitButtonVisible": true,
 "IsEvaluatingQuestionLogic": false,
 "questionLogicSkipedQuestionsDictionary": {}
}