Etterevaluering av Beat the Street

Så kjekt at du har vært med på Beat the Street Sandnes! Vi håper du har hatt det gøy på dine turer rundt i Sandnes kommune. Alle som svarer på spørsmål kan vinne en premie

Hvis du er 13 år eller yngre må du fylle ut registreringsskjemaet sammen med en voksen. Er du 14 eller 15 år er det viktig at dine foresatte gir sitt samtykke til at du registrerer deg.

Vi vil ikke dele dine personlige data med noen utenfor Beat the Street. Se vårt skriv om datasikkerhet på nettsiden her.

Norway Survey

Total Questions:30 Answered Questions:0
000

Kontaktinformasjon

Fornavn
Etternavn
Kortnummer
Brukernavn
* E-post
Litt om deg
Hvilket kjønn er du?
*

Hvor gammel er du?
(Er du under 16 år må dine foresatte vite at du fyller ut dette skjemaet)

Velg aldersgruppe

Avsnitt A
Din Aktivitet
*

Hvis du er 19 år eller eldre,
Hvor mange dager i løpet av den siste uken har du vært i fysisk aktivitet, hvor pusten din økte, i 30 minutter eller mer?

Dette kan være alle typer sport og trening, rask gange og sykling. Husarbeid eller fysisk aktivitet som er en del av din jobb, teller ikke.

Dersom du velger å kjøre ditt barn til skole eller fritidsaktiviteter, hva er grunnen? (velg inntil tre svar)
Når har du samlet poeng i Beat the Street? 
 

Hvor enig eller uenig er du i de følgende påstandene (for deg som er 19 år eller eldre)? 

Jeg gikk/syklet/brukte kollektivtransport oftere til og fra arbeid på grunn av Beat the Street

Jeg kjørte barna sjeldnere til eller fra skolen på grunn av Beat the Street
Jeg kjørte barna sjeldnere til eller fra deres fritidsaktiviteter på grunn av Beat the Street
* Framover forventer jeg å kjøre barna mine mindre som følge av deltakelsen i Beat the Street
Avsnitt B
*

Hvis du er 18 år eller yngre,

Hvor mange dager i løpet av den siste uken har du vært i fysisk aktivitet, hvor pusten din økte, i 60 minutter eller mer?

Dette kan være alle typer sport og trening, rask gange og sykling.

Hvis du får dine foreldre til å kjøre deg til skolen eller fritidsaktiviteter, hva er hovedgrunnen til det?

Hvor enig eller uenig er du i de følgende påstandene (for deg som er 18 år eller yngre)?

Jeg gikk eller syklet oftere til/fra skolen på grunn av Beat the Street

Jeg gikk eller syklet oftere til/fra fritidsaktiviteter på grunn av Beat the Street
Jeg var mer ute på fritiden på grunn av Beat the Street 
På grunn av Beat the Street, ble jeg kjørt sjeldnere til skolen 
På grunn av Beat the Street, ble jeg kjørt sjeldnere til fritidsaktiviteter 
Når har du samlet poeng i Beat the Street? 
 
Dine Reiser
Tenk over hvor mye du har brukt gåing som transportmiddel de siste syv dagene. Hvor mange dager har du gått i ti minutter eller mer?
Tenk over hvor mye du har brukt sykling som transportmiddel de siste syv dagene. Hvor mange dager har du syklet i ti minutter eller mer?
Tenk over hvor ofte du har brukt bilen som transportmiddel de siste syv dagene. Hvor mange dager har du kjørt bil i ti minutter eller mer?
Hvordan har du kommet deg til jobb eller skole den siste uken?
 
Hvor enig eller uenig er du i dette:
 
Har Beat the Street påvirket hverdagen din positivt? 
Forklar hva du gjorde forskjellig under Beat the Street og hvordan dette har vært en positiv eller negativ opplevelse (ris eller ros)?
Vilkår og betingelser 
Kryss av boksen som sier at du er enig i vilkår og betingelser (som du finner på nettsiden), for å fullføre spørreskjemaet.

Er du yngre enn 13 år må en foresatt samtykke til din registrering og innholdet som er registrert. Jeg/min foresatte samtykker til at de personopplysningene som er registrert over, samt de registreringene jeg gjør av min posisjon i spillet lagres og anvendes til bruk i Beat the Street. Overordnet er formålet med lagringen og anvendelsen av personopplysningene å kunne tilby deg denne tjenesten, samt kunne bruke samlede anonymiserte datasett til statistiske formål med økt fysisk aktivitet blant primært unge som et viktig mål. Mer informasjon om dine rettigheter med mer finner du her: https://beatthestreet.me/sandnes/personvernerkaering

Samtykket gitt over kan når som helst trekkes tilbake ved melding om dette til: team.sandnes@beatthestreet.me 

CurrentPage
{
 "Questions": [
  {
   "Id": 5184,
   "Text": "<p><strong><span lang=\"EN-GB\" style=\"font-size:x-large;font-family:'Co Text', sans-serif;color:#002060;\">Kontaktinformasjon</span></strong><span style=\"color:#222222;font-family:arial, sans-serif;font-size:28px;white-space:pre-wrap;background-color:#f8f9fa;\"></span></p>",
   "Mandatory": false,
   "Important": false,
   "Index": 0,
   "QuestionNumber": 0,
   "Identifier": "kontaktinformasjon",
   "QuestionType": 4,
   "PrintLayout": 1,
   "HasLogic": false,
   "Metrics": [],
   "IsAnswerable": false,
   "IsAnswered": false,
   "IsSkipped": false,
   "QuestionChangeEvent": [
    null
   ]
  },
  {
   "Id": 5179,
   "Text": "Fornavn",
   "Mandatory": false,
   "Important": false,
   "Index": 1,
   "QuestionNumber": 1,
   "Identifier": "q1",
   "QuestionType": 1,
   "PrintLayout": 1,
   "HasLogic": false,
   "Metrics": [
    {
     "Id": 5341,
     "DataType": 1,
     "References": null,
     "NumberOfDp": null,
     "Min": null,
     "Max": null,
     "DisplayAsOptionType": 0,
     "IsFirstLoad": false,
     "QuestionnaireSessionId": 0,
     "QuestionId": 5179,
     "MetricId": 2444,
     "Label": null,
     "ColumnName": "",
     "ColumnIndex": null,
     "RowName": "",
     "RowIndex": null,
     "AllowMultipleSelection": false,
     "TextValue": null,
     "NumValue": null,
     "BoolValue": null,
     "DatetimeValue": null,
     "FileIdValue": null,
     "ValuesNum": [],
     "ValuesString": [],
     "Options": [],
     "AnswerQuestionUrl": null,
     "BoolValueForRadioEditing": "",
     "IsAnswered": false,
     "MetricChangeEvent": [
      null
     ]
    }
   ],
   "IsAnswerable": true,
   "IsAnswered": false,
   "IsSkipped": false,
   "QuestionChangeEvent": [
    null
   ]
  },
  {
   "Id": 5180,
   "Text": "Etternavn",
   "Mandatory": false,
   "Important": false,
   "Index": 2,
   "QuestionNumber": 2,
   "Identifier": "q2",
   "QuestionType": 1,
   "PrintLayout": 1,
   "HasLogic": false,
   "Metrics": [
    {
     "Id": 5342,
     "DataType": 1,
     "References": null,
     "NumberOfDp": null,
     "Min": null,
     "Max": null,
     "DisplayAsOptionType": 0,
     "IsFirstLoad": false,
     "QuestionnaireSessionId": 0,
     "QuestionId": 5180,
     "MetricId": 2445,
     "Label": null,
     "ColumnName": "",
     "ColumnIndex": null,
     "RowName": "",
     "RowIndex": null,
     "AllowMultipleSelection": false,
     "TextValue": null,
     "NumValue": null,
     "BoolValue": null,
     "DatetimeValue": null,
     "FileIdValue": null,
     "ValuesNum": [],
     "ValuesString": [],
     "Options": [],
     "AnswerQuestionUrl": null,
     "BoolValueForRadioEditing": "",
     "IsAnswered": false,
     "MetricChangeEvent": [
      null
     ]
    }
   ],
   "IsAnswerable": true,
   "IsAnswered": false,
   "IsSkipped": false,
   "QuestionChangeEvent": [
    null
   ]
  },
  {
   "Id": 5181,
   "Text": "Kortnummer",
   "Mandatory": false,
   "Important": false,
   "Index": 3,
   "QuestionNumber": 3,
   "Identifier": "q3",
   "QuestionType": 1,
   "PrintLayout": 1,
   "HasLogic": false,
   "Metrics": [
    {
     "Id": 5343,
     "DataType": 1,
     "References": null,
     "NumberOfDp": null,
     "Min": null,
     "Max": null,
     "DisplayAsOptionType": 0,
     "IsFirstLoad": false,
     "QuestionnaireSessionId": 0,
     "QuestionId": 5181,
     "MetricId": 2446,
     "Label": null,
     "ColumnName": "",
     "ColumnIndex": null,
     "RowName": "",
     "RowIndex": null,
     "AllowMultipleSelection": false,
     "TextValue": null,
     "NumValue": null,
     "BoolValue": null,
     "DatetimeValue": null,
     "FileIdValue": null,
     "ValuesNum": [],
     "ValuesString": [],
     "Options": [],
     "AnswerQuestionUrl": null,
     "BoolValueForRadioEditing": "",
     "IsAnswered": false,
     "MetricChangeEvent": [
      null
     ]
    }
   ],
   "IsAnswerable": true,
   "IsAnswered": false,
   "IsSkipped": false,
   "QuestionChangeEvent": [
    null
   ]
  },
  {
   "Id": 5182,
   "Text": "Brukernavn ",
   "Mandatory": false,
   "Important": false,
   "Index": 4,
   "QuestionNumber": 4,
   "Identifier": "q4",
   "QuestionType": 1,
   "PrintLayout": 1,
   "HasLogic": false,
   "Metrics": [
    {
     "Id": 5344,
     "DataType": 1,
     "References": null,
     "NumberOfDp": null,
     "Min": null,
     "Max": null,
     "DisplayAsOptionType": 0,
     "IsFirstLoad": false,
     "QuestionnaireSessionId": 0,
     "QuestionId": 5182,
     "MetricId": 2447,
     "Label": null,
     "ColumnName": "",
     "ColumnIndex": null,
     "RowName": "",
     "RowIndex": null,
     "AllowMultipleSelection": false,
     "TextValue": null,
     "NumValue": null,
     "BoolValue": null,
     "DatetimeValue": null,
     "FileIdValue": null,
     "ValuesNum": [],
     "ValuesString": [],
     "Options": [],
     "AnswerQuestionUrl": null,
     "BoolValueForRadioEditing": "",
     "IsAnswered": false,
     "MetricChangeEvent": [
      null
     ]
    }
   ],
   "IsAnswerable": true,
   "IsAnswered": false,
   "IsSkipped": false,
   "QuestionChangeEvent": [
    null
   ]
  },
  {
   "Id": 5183,
   "Text": "E-post",
   "Mandatory": true,
   "Important": false,
   "Index": 5,
   "QuestionNumber": 5,
   "Identifier": "q5",
   "QuestionType": 1,
   "PrintLayout": 1,
   "HasLogic": false,
   "Metrics": [
    {
     "Id": 5345,
     "DataType": 1,
     "References": null,
     "NumberOfDp": null,
     "Min": null,
     "Max": null,
     "DisplayAsOptionType": 0,
     "IsFirstLoad": false,
     "QuestionnaireSessionId": 0,
     "QuestionId": 5183,
     "MetricId": 2448,
     "Label": null,
     "ColumnName": "",
     "ColumnIndex": null,
     "RowName": "",
     "RowIndex": null,
     "AllowMultipleSelection": false,
     "TextValue": null,
     "NumValue": null,
     "BoolValue": null,
     "DatetimeValue": null,
     "FileIdValue": null,
     "ValuesNum": [],
     "ValuesString": [],
     "Options": [],
     "AnswerQuestionUrl": null,
     "BoolValueForRadioEditing": "",
     "IsAnswered": false,
     "MetricChangeEvent": [
      null
     ]
    }
   ],
   "IsAnswerable": true,
   "IsAnswered": false,
   "IsSkipped": false,
   "QuestionChangeEvent": [
    null
   ]
  },
  {
   "Id": 5147,
   "Text": "<strong><span lang=\"EN-GB\" style=\"font-size:x-large;font-family:'Co Text', sans-serif;color:#002060;\">Litt om deg</span></strong>",
   "Mandatory": false,
   "Important": false,
   "Index": 6,
   "QuestionNumber": 0,
   "Identifier": "litt",
   "QuestionType": 4,
   "PrintLayout": 1,
   "HasLogic": false,
   "Metrics": [],
   "IsAnswerable": false,
   "IsAnswered": false,
   "IsSkipped": false,
   "QuestionChangeEvent": [
    null
   ]
  },
  {
   "Id": 5148,
   "Text": "Hvilket kj&oslash;nn er du?",
   "Mandatory": false,
   "Important": false,
   "Index": 7,
   "QuestionNumber": 6,
   "Identifier": "q1",
   "QuestionType": 1,
   "PrintLayout": 1,
   "HasLogic": false,
   "Metrics": [
    {
     "Id": 5303,
     "DataType": 7,
     "References": null,
     "NumberOfDp": null,
     "Min": null,
     "Max": null,
     "DisplayAsOptionType": 6,
     "IsFirstLoad": false,
     "QuestionnaireSessionId": 0,
     "QuestionId": 5148,
     "MetricId": 2392,
     "Label": null,
     "ColumnName": "",
     "ColumnIndex": null,
     "RowName": "",
     "RowIndex": null,
     "AllowMultipleSelection": false,
     "TextValue": null,
     "NumValue": null,
     "BoolValue": null,
     "DatetimeValue": null,
     "FileIdValue": null,
     "ValuesNum": [],
     "ValuesString": [],
     "Options": [
      {
       "Id": 3545,
       "DisplayValue": "Mann",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "M"
      },
      {
       "Id": 3546,
       "DisplayValue": "Kvinne",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "K"
      },
      {
       "Id": 3547,
       "DisplayValue": "ønsker ikke å oppgi kjønn",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "O"
      }
     ],
     "AnswerQuestionUrl": null,
     "BoolValueForRadioEditing": "",
     "IsAnswered": false,
     "MetricChangeEvent": [
      null
     ]
    }
   ],
   "IsAnswerable": true,
   "IsAnswered": false,
   "IsSkipped": false,
   "QuestionChangeEvent": [
    null
   ]
  },
  {
   "Id": 5149,
   "Text": "<p><strong>Hvor gammel er du?</strong><br />(Er du under 16 &aring;r m&aring; dine foresatte vite at du fyller ut dette skjemaet)<br /></p><p><strong>Velg aldersgruppe</strong></p>",
   "Mandatory": true,
   "Important": false,
   "Index": 8,
   "QuestionNumber": 7,
   "Identifier": "q7",
   "QuestionType": 1,
   "PrintLayout": 1,
   "HasLogic": true,
   "Metrics": [
    {
     "Id": 5304,
     "DataType": 7,
     "References": null,
     "NumberOfDp": null,
     "Min": null,
     "Max": null,
     "DisplayAsOptionType": 6,
     "IsFirstLoad": false,
     "QuestionnaireSessionId": 0,
     "QuestionId": 5149,
     "MetricId": 2394,
     "Label": null,
     "ColumnName": "",
     "ColumnIndex": null,
     "RowName": "",
     "RowIndex": null,
     "AllowMultipleSelection": false,
     "TextValue": null,
     "NumValue": null,
     "BoolValue": null,
     "DatetimeValue": null,
     "FileIdValue": null,
     "ValuesNum": [],
     "ValuesString": [],
     "Options": [
      {
       "Id": 3550,
       "DisplayValue": "12 eller yngre",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "1"
      },
      {
       "Id": 3551,
       "DisplayValue": "13-18",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "2"
      },
      {
       "Id": 3552,
       "DisplayValue": "19-29",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "3"
      },
      {
       "Id": 3553,
       "DisplayValue": "30-39",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "4"
      },
      {
       "Id": 3554,
       "DisplayValue": "40-49",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "5"
      },
      {
       "Id": 3555,
       "DisplayValue": "50-59",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "6"
      },
      {
       "Id": 3556,
       "DisplayValue": "60-69",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "7"
      },
      {
       "Id": 3557,
       "DisplayValue": "70-79",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "8"
      },
      {
       "Id": 3558,
       "DisplayValue": "80+",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "9"
      }
     ],
     "AnswerQuestionUrl": null,
     "BoolValueForRadioEditing": "",
     "IsAnswered": false,
     "MetricChangeEvent": [
      null
     ]
    }
   ],
   "IsAnswerable": true,
   "IsAnswered": false,
   "IsSkipped": false,
   "QuestionChangeEvent": [
    null
   ]
  },
  {
   "Id": 5150,
   "Text": "<strong><span lang=\"EN-GB\" style=\"font-size:x-large;font-family:'Co Text', sans-serif;color:#002060;\">Avsnitt A</span></strong>",
   "Mandatory": false,
   "Important": false,
   "Index": 9,
   "QuestionNumber": 0,
   "Identifier": "A",
   "QuestionType": 4,
   "PrintLayout": 1,
   "HasLogic": false,
   "Metrics": [],
   "IsAnswerable": false,
   "IsAnswered": false,
   "IsSkipped": false,
   "QuestionChangeEvent": [
    null
   ]
  },
  {
   "Id": 5151,
   "Text": "<span style=\"color:#002060;font-family:Co Text, sans-serif;font-size:x-large;\"><strong>Din Aktivitet</strong></span>",
   "Mandatory": false,
   "Important": false,
   "Index": 10,
   "QuestionNumber": 0,
   "Identifier": "Din Aktivitet",
   "QuestionType": 4,
   "PrintLayout": 1,
   "HasLogic": false,
   "Metrics": [],
   "IsAnswerable": false,
   "IsAnswered": false,
   "IsSkipped": false,
   "QuestionChangeEvent": [
    null
   ]
  },
  {
   "Id": 5152,
   "Text": "<p><strong>Hvis du er 19 &aring;r eller eldre,</strong><br />Hvor mange dager i l&oslash;pet av den siste uken har du v&aelig;rt i fysisk aktivitet, hvor pusten din &oslash;kte, i 30 minutter eller mer?</p><p>Dette kan v&aelig;re alle typer sport og trening, rask gange og sykling. Husarbeid eller fysisk aktivitet som er en del av din jobb, teller ikke.<br /></p>",
   "Mandatory": true,
   "Important": false,
   "Index": 11,
   "QuestionNumber": 8,
   "Identifier": "q8",
   "QuestionType": 1,
   "PrintLayout": 1,
   "HasLogic": false,
   "Metrics": [
    {
     "Id": 5305,
     "DataType": 7,
     "References": null,
     "NumberOfDp": null,
     "Min": null,
     "Max": null,
     "DisplayAsOptionType": 6,
     "IsFirstLoad": false,
     "QuestionnaireSessionId": 0,
     "QuestionId": 5152,
     "MetricId": 2395,
     "Label": null,
     "ColumnName": "",
     "ColumnIndex": null,
     "RowName": "",
     "RowIndex": null,
     "AllowMultipleSelection": false,
     "TextValue": null,
     "NumValue": null,
     "BoolValue": null,
     "DatetimeValue": null,
     "FileIdValue": null,
     "ValuesNum": [],
     "ValuesString": [],
     "Options": [
      {
       "Id": 3559,
       "DisplayValue": "0 dager",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "0"
      },
      {
       "Id": 3560,
       "DisplayValue": "1 day",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "1"
      },
      {
       "Id": 3561,
       "DisplayValue": "2 dager",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "2"
      },
      {
       "Id": 3562,
       "DisplayValue": "3 dager",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "3"
      },
      {
       "Id": 3563,
       "DisplayValue": "4 dager",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "4"
      },
      {
       "Id": 3564,
       "DisplayValue": "5 dager",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "5"
      },
      {
       "Id": 3565,
       "DisplayValue": "6 dager",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "6"
      },
      {
       "Id": 3566,
       "DisplayValue": "7 dager",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "7"
      }
     ],
     "AnswerQuestionUrl": null,
     "BoolValueForRadioEditing": "",
     "IsAnswered": false,
     "MetricChangeEvent": [
      null
     ]
    }
   ],
   "IsAnswerable": true,
   "IsAnswered": false,
   "IsSkipped": false,
   "QuestionChangeEvent": [
    null
   ]
  },
  {
   "Id": 5153,
   "Text": "Dersom du velger &aring; kj&oslash;re ditt barn til skole eller fritidsaktiviteter, hva er grunnen? (velg inntil tre svar)",
   "Mandatory": false,
   "Important": false,
   "Index": 12,
   "QuestionNumber": 9,
   "Identifier": "q4",
   "QuestionType": 1,
   "PrintLayout": 1,
   "HasLogic": false,
   "Metrics": [
    {
     "Id": 5306,
     "DataType": 7,
     "References": null,
     "NumberOfDp": null,
     "Min": null,
     "Max": null,
     "DisplayAsOptionType": 7,
     "IsFirstLoad": false,
     "QuestionnaireSessionId": 0,
     "QuestionId": 5153,
     "MetricId": 2404,
     "Label": null,
     "ColumnName": "",
     "ColumnIndex": null,
     "RowName": "",
     "RowIndex": null,
     "AllowMultipleSelection": true,
     "TextValue": null,
     "NumValue": null,
     "BoolValue": null,
     "DatetimeValue": null,
     "FileIdValue": null,
     "ValuesNum": [],
     "ValuesString": [],
     "Options": [
      {
       "Id": 3604,
       "DisplayValue": "Trafikksikkerhet",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "1"
      },
      {
       "Id": 3605,
       "DisplayValue": "Lang avstand til skole eller aktivitet",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "2"
      },
      {
       "Id": 3606,
       "DisplayValue": "Fysiske begrensninger",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "3"
      },
      {
       "Id": 3607,
       "DisplayValue": "Mitt barn liker ikke å gå eller sykle",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "4"
      },
      {
       "Id": 3608,
       "DisplayValue": "Mitt barn har mye å bære",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "5"
      },
      {
       "Id": 3609,
       "DisplayValue": "På grunn av dårlig tid mellom aktiviteter",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "6"
      },
      {
       "Id": 3610,
       "DisplayValue": "Andre årsaker",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "7"
      },
      {
       "Id": 3667,
       "DisplayValue": "Ikke aktuelt, jeg kjører aldri barna til skole",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "8"
      }
     ],
     "AnswerQuestionUrl": null,
     "BoolValueForRadioEditing": "",
     "IsAnswered": false,
     "MetricChangeEvent": [
      null
     ]
    }
   ],
   "IsAnswerable": true,
   "IsAnswered": false,
   "IsSkipped": false,
   "QuestionChangeEvent": [
    null
   ]
  },
  {
   "Id": 5158,
   "Text": "<strong>N&aring;r har du samlet poeng i Beat the Street?&nbsp;</strong>",
   "Mandatory": false,
   "Important": false,
   "Index": 13,
   "QuestionNumber": 10,
   "Identifier": "q5",
   "QuestionType": 2,
   "PrintLayout": 1,
   "HasLogic": false,
   "Metrics": [
    {
     "Id": 5311,
     "DataType": 7,
     "References": null,
     "NumberOfDp": null,
     "Min": null,
     "Max": null,
     "DisplayAsOptionType": 6,
     "IsFirstLoad": false,
     "QuestionnaireSessionId": 0,
     "QuestionId": 5158,
     "MetricId": 2421,
     "Label": "Når jeg fulgte barna til skolen/fritidsaktiviteter",
     "ColumnName": "",
     "ColumnIndex": null,
     "RowName": "",
     "RowIndex": null,
     "AllowMultipleSelection": false,
     "TextValue": null,
     "NumValue": null,
     "BoolValue": null,
     "DatetimeValue": null,
     "FileIdValue": null,
     "ValuesNum": [],
     "ValuesString": [],
     "Options": [
      {
       "Id": 3704,
       "DisplayValue": "Nesten alltid",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "1"
      },
      {
       "Id": 3705,
       "DisplayValue": "Ofte",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "2"
      },
      {
       "Id": 3706,
       "DisplayValue": "Av og Til",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "3"
      },
      {
       "Id": 3707,
       "DisplayValue": "Aldri",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "4"
      }
     ],
     "AnswerQuestionUrl": null,
     "BoolValueForRadioEditing": "",
     "IsAnswered": false,
     "MetricChangeEvent": [
      null
     ]
    },
    {
     "Id": 5312,
     "DataType": 7,
     "References": null,
     "NumberOfDp": null,
     "Min": null,
     "Max": null,
     "DisplayAsOptionType": 6,
     "IsFirstLoad": false,
     "QuestionnaireSessionId": 0,
     "QuestionId": 5158,
     "MetricId": 2422,
     "Label": "Når jeg reiste med barna til felles aktiviteter",
     "ColumnName": "",
     "ColumnIndex": null,
     "RowName": "",
     "RowIndex": null,
     "AllowMultipleSelection": false,
     "TextValue": null,
     "NumValue": null,
     "BoolValue": null,
     "DatetimeValue": null,
     "FileIdValue": null,
     "ValuesNum": [],
     "ValuesString": [],
     "Options": [
      {
       "Id": 3708,
       "DisplayValue": "Nesten alltid",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "1"
      },
      {
       "Id": 3709,
       "DisplayValue": "Ofte",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "2"
      },
      {
       "Id": 3710,
       "DisplayValue": "Av og Til",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "3"
      },
      {
       "Id": 3711,
       "DisplayValue": "Aldri",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "4"
      }
     ],
     "AnswerQuestionUrl": null,
     "BoolValueForRadioEditing": "",
     "IsAnswered": false,
     "MetricChangeEvent": [
      null
     ]
    },
    {
     "Id": 5313,
     "DataType": 7,
     "References": null,
     "NumberOfDp": null,
     "Min": null,
     "Max": null,
     "DisplayAsOptionType": 6,
     "IsFirstLoad": false,
     "QuestionnaireSessionId": 0,
     "QuestionId": 5158,
     "MetricId": 2423,
     "Label": "Som en egen aktivitet sammen med barna",
     "ColumnName": "",
     "ColumnIndex": null,
     "RowName": "",
     "RowIndex": null,
     "AllowMultipleSelection": false,
     "TextValue": null,
     "NumValue": null,
     "BoolValue": null,
     "DatetimeValue": null,
     "FileIdValue": null,
     "ValuesNum": [],
     "ValuesString": [],
     "Options": [
      {
       "Id": 3712,
       "DisplayValue": "Nesten alltid",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "1"
      },
      {
       "Id": 3713,
       "DisplayValue": "Ofte",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "2"
      },
      {
       "Id": 3714,
       "DisplayValue": "Av og Til",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "3"
      },
      {
       "Id": 3715,
       "DisplayValue": "Aldri",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "4"
      }
     ],
     "AnswerQuestionUrl": null,
     "BoolValueForRadioEditing": "",
     "IsAnswered": false,
     "MetricChangeEvent": [
      null
     ]
    },
    {
     "Id": 5314,
     "DataType": 7,
     "References": null,
     "NumberOfDp": null,
     "Min": null,
     "Max": null,
     "DisplayAsOptionType": 6,
     "IsFirstLoad": false,
     "QuestionnaireSessionId": 0,
     "QuestionId": 5158,
     "MetricId": 2424,
     "Label": "På egen hånd (uten barna)",
     "ColumnName": "",
     "ColumnIndex": null,
     "RowName": "",
     "RowIndex": null,
     "AllowMultipleSelection": false,
     "TextValue": null,
     "NumValue": null,
     "BoolValue": null,
     "DatetimeValue": null,
     "FileIdValue": null,
     "ValuesNum": [],
     "ValuesString": [],
     "Options": [
      {
       "Id": 3716,
       "DisplayValue": "Nesten alltid",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "1"
      },
      {
       "Id": 3717,
       "DisplayValue": "Ofte",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "2"
      },
      {
       "Id": 3718,
       "DisplayValue": "Av og Til",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "3"
      },
      {
       "Id": 3719,
       "DisplayValue": "Aldri",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "4"
      }
     ],
     "AnswerQuestionUrl": null,
     "BoolValueForRadioEditing": "",
     "IsAnswered": false,
     "MetricChangeEvent": [
      null
     ]
    }
   ],
   "IsAnswerable": true,
   "IsAnswered": false,
   "IsSkipped": false,
   "QuestionChangeEvent": [
    null
   ]
  },
  {
   "Id": 5154,
   "Text": "<p><span lang=\"NO-BOK\" style=\"font-size:12.0pt;line-height:106%;font-family:'Calibri',sans-serif;\"></span><strong>Hvor enig eller uenig er du i de f&oslash;lgende p&aring;standene (for deg som er 19 &aring;r eller eldre)?&nbsp;</strong></p><p>Jeg gikk/syklet/brukte kollektivtransport oftere til og fra arbeid p&aring; grunn av Beat the Street</p>",
   "Mandatory": false,
   "Important": false,
   "Index": 14,
   "QuestionNumber": 11,
   "Identifier": "q11",
   "QuestionType": 1,
   "PrintLayout": 1,
   "HasLogic": false,
   "Metrics": [
    {
     "Id": 5307,
     "DataType": 7,
     "References": null,
     "NumberOfDp": null,
     "Min": null,
     "Max": null,
     "DisplayAsOptionType": 6,
     "IsFirstLoad": false,
     "QuestionnaireSessionId": 0,
     "QuestionId": 5154,
     "MetricId": 2417,
     "Label": null,
     "ColumnName": "",
     "ColumnIndex": null,
     "RowName": "",
     "RowIndex": null,
     "AllowMultipleSelection": false,
     "TextValue": null,
     "NumValue": null,
     "BoolValue": null,
     "DatetimeValue": null,
     "FileIdValue": null,
     "ValuesNum": [],
     "ValuesString": [],
     "Options": [
      {
       "Id": 3680,
       "DisplayValue": "Helt uenig",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "1"
      },
      {
       "Id": 3681,
       "DisplayValue": "Litt uenig",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "2"
      },
      {
       "Id": 3682,
       "DisplayValue": "Hverken eller",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "3"
      },
      {
       "Id": 3683,
       "DisplayValue": "Litt enig",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "4"
      },
      {
       "Id": 3684,
       "DisplayValue": "Helt enig",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "5"
      },
      {
       "Id": 3685,
       "DisplayValue": "Ikke relevant",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "6"
      }
     ],
     "AnswerQuestionUrl": null,
     "BoolValueForRadioEditing": "",
     "IsAnswered": false,
     "MetricChangeEvent": [
      null
     ]
    }
   ],
   "IsAnswerable": true,
   "IsAnswered": false,
   "IsSkipped": false,
   "QuestionChangeEvent": [
    null
   ]
  },
  {
   "Id": 5155,
   "Text": "Jeg kj&oslash;rte barna sjeldnere til eller fra skolen p&aring; grunn av Beat the Street",
   "Mandatory": false,
   "Important": false,
   "Index": 15,
   "QuestionNumber": 12,
   "Identifier": "q12",
   "QuestionType": 1,
   "PrintLayout": 1,
   "HasLogic": false,
   "Metrics": [
    {
     "Id": 5308,
     "DataType": 7,
     "References": null,
     "NumberOfDp": null,
     "Min": null,
     "Max": null,
     "DisplayAsOptionType": 6,
     "IsFirstLoad": false,
     "QuestionnaireSessionId": 0,
     "QuestionId": 5155,
     "MetricId": 2418,
     "Label": null,
     "ColumnName": "",
     "ColumnIndex": null,
     "RowName": "",
     "RowIndex": null,
     "AllowMultipleSelection": false,
     "TextValue": null,
     "NumValue": null,
     "BoolValue": null,
     "DatetimeValue": null,
     "FileIdValue": null,
     "ValuesNum": [],
     "ValuesString": [],
     "Options": [
      {
       "Id": 3686,
       "DisplayValue": "Helt uenig",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "1"
      },
      {
       "Id": 3687,
       "DisplayValue": "Litt uenig",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "2"
      },
      {
       "Id": 3688,
       "DisplayValue": "Hverken eller",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "3"
      },
      {
       "Id": 3689,
       "DisplayValue": "Litt enig",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "4"
      },
      {
       "Id": 3690,
       "DisplayValue": "Helt enig",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "5"
      },
      {
       "Id": 3691,
       "DisplayValue": "Ikke relevant",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "6"
      }
     ],
     "AnswerQuestionUrl": null,
     "BoolValueForRadioEditing": "",
     "IsAnswered": false,
     "MetricChangeEvent": [
      null
     ]
    }
   ],
   "IsAnswerable": true,
   "IsAnswered": false,
   "IsSkipped": false,
   "QuestionChangeEvent": [
    null
   ]
  },
  {
   "Id": 5156,
   "Text": "Jeg kj&oslash;rte barna sjeldnere til eller fra deres fritidsaktiviteter p&aring; grunn av Beat the Street",
   "Mandatory": false,
   "Important": false,
   "Index": 16,
   "QuestionNumber": 13,
   "Identifier": "q8",
   "QuestionType": 1,
   "PrintLayout": 1,
   "HasLogic": false,
   "Metrics": [
    {
     "Id": 5309,
     "DataType": 7,
     "References": null,
     "NumberOfDp": null,
     "Min": null,
     "Max": null,
     "DisplayAsOptionType": 6,
     "IsFirstLoad": false,
     "QuestionnaireSessionId": 0,
     "QuestionId": 5156,
     "MetricId": 2419,
     "Label": null,
     "ColumnName": "",
     "ColumnIndex": null,
     "RowName": "",
     "RowIndex": null,
     "AllowMultipleSelection": false,
     "TextValue": null,
     "NumValue": null,
     "BoolValue": null,
     "DatetimeValue": null,
     "FileIdValue": null,
     "ValuesNum": [],
     "ValuesString": [],
     "Options": [
      {
       "Id": 3692,
       "DisplayValue": "Helt uenig",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "1"
      },
      {
       "Id": 3693,
       "DisplayValue": "Litt uenig",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "2"
      },
      {
       "Id": 3694,
       "DisplayValue": "Hverken eller",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "3"
      },
      {
       "Id": 3695,
       "DisplayValue": "Litt enig",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "4"
      },
      {
       "Id": 3696,
       "DisplayValue": "Helt enig",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "5"
      },
      {
       "Id": 3697,
       "DisplayValue": "Ikke relevant",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "6"
      }
     ],
     "AnswerQuestionUrl": null,
     "BoolValueForRadioEditing": "",
     "IsAnswered": false,
     "MetricChangeEvent": [
      null
     ]
    }
   ],
   "IsAnswerable": true,
   "IsAnswered": false,
   "IsSkipped": false,
   "QuestionChangeEvent": [
    null
   ]
  },
  {
   "Id": 5157,
   "Text": "Framover forventer jeg &aring; kj&oslash;re barna mine mindre som f&oslash;lge av deltakelsen i Beat the Street",
   "Mandatory": true,
   "Important": false,
   "Index": 17,
   "QuestionNumber": 14,
   "Identifier": "q14",
   "QuestionType": 1,
   "PrintLayout": 1,
   "HasLogic": true,
   "Metrics": [
    {
     "Id": 5310,
     "DataType": 7,
     "References": null,
     "NumberOfDp": null,
     "Min": null,
     "Max": null,
     "DisplayAsOptionType": 6,
     "IsFirstLoad": false,
     "QuestionnaireSessionId": 0,
     "QuestionId": 5157,
     "MetricId": 2420,
     "Label": null,
     "ColumnName": "",
     "ColumnIndex": null,
     "RowName": "",
     "RowIndex": null,
     "AllowMultipleSelection": false,
     "TextValue": null,
     "NumValue": null,
     "BoolValue": null,
     "DatetimeValue": null,
     "FileIdValue": null,
     "ValuesNum": [],
     "ValuesString": [],
     "Options": [
      {
       "Id": 3698,
       "DisplayValue": "Helt uenig",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "1"
      },
      {
       "Id": 3699,
       "DisplayValue": "Litt uenig",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "2"
      },
      {
       "Id": 3700,
       "DisplayValue": "Hverken eller",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "3"
      },
      {
       "Id": 3701,
       "DisplayValue": "Litt enig",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "4"
      },
      {
       "Id": 3702,
       "DisplayValue": "Helt enig",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "5"
      },
      {
       "Id": 3703,
       "DisplayValue": "Ikke relevant",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "6"
      }
     ],
     "AnswerQuestionUrl": null,
     "BoolValueForRadioEditing": "",
     "IsAnswered": false,
     "MetricChangeEvent": [
      null
     ]
    }
   ],
   "IsAnswerable": true,
   "IsAnswered": false,
   "IsSkipped": false,
   "QuestionChangeEvent": [
    null
   ]
  },
  {
   "Id": 5159,
   "Text": "<strong><span lang=\"EN-GB\" style=\"font-size:x-large;font-family:'Co Text', sans-serif;color:#002060;\">Avsnitt B</span></strong>",
   "Mandatory": false,
   "Important": false,
   "Index": 18,
   "QuestionNumber": 0,
   "Identifier": "B",
   "QuestionType": 4,
   "PrintLayout": 1,
   "HasLogic": false,
   "Metrics": [],
   "IsAnswerable": false,
   "IsAnswered": false,
   "IsSkipped": false,
   "QuestionChangeEvent": [
    null
   ]
  },
  {
   "Id": 5160,
   "Text": "<p><strong>Hvis du er 18 &aring;r eller yngre,</strong></p><p>Hvor mange dager i l&oslash;pet av den siste uken har du v&aelig;rt i fysisk aktivitet, hvor pusten din &oslash;kte, i 60 minutter eller mer?</p><p>Dette kan v&aelig;re alle typer sport og trening, rask gange og sykling.<br /></p><p></p>",
   "Mandatory": true,
   "Important": false,
   "Index": 19,
   "QuestionNumber": 15,
   "Identifier": "q15",
   "QuestionType": 1,
   "PrintLayout": 1,
   "HasLogic": false,
   "Metrics": [
    {
     "Id": 5315,
     "DataType": 7,
     "References": null,
     "NumberOfDp": null,
     "Min": null,
     "Max": null,
     "DisplayAsOptionType": 6,
     "IsFirstLoad": false,
     "QuestionnaireSessionId": 0,
     "QuestionId": 5160,
     "MetricId": 2396,
     "Label": null,
     "ColumnName": "",
     "ColumnIndex": null,
     "RowName": "",
     "RowIndex": null,
     "AllowMultipleSelection": false,
     "TextValue": null,
     "NumValue": null,
     "BoolValue": null,
     "DatetimeValue": null,
     "FileIdValue": null,
     "ValuesNum": [],
     "ValuesString": [],
     "Options": [
      {
       "Id": 3567,
       "DisplayValue": "0 dager",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "0"
      },
      {
       "Id": 3568,
       "DisplayValue": "1 dag",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "1"
      },
      {
       "Id": 3569,
       "DisplayValue": "2 dager",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "2"
      },
      {
       "Id": 3570,
       "DisplayValue": "3 dager",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "3"
      },
      {
       "Id": 3571,
       "DisplayValue": "4 dager",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "4"
      },
      {
       "Id": 3572,
       "DisplayValue": "5 dager",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "5"
      },
      {
       "Id": 3573,
       "DisplayValue": "6 dager",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "6"
      },
      {
       "Id": 3574,
       "DisplayValue": "7 dager",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "7"
      }
     ],
     "AnswerQuestionUrl": null,
     "BoolValueForRadioEditing": "",
     "IsAnswered": false,
     "MetricChangeEvent": [
      null
     ]
    }
   ],
   "IsAnswerable": true,
   "IsAnswered": false,
   "IsSkipped": false,
   "QuestionChangeEvent": [
    null
   ]
  },
  {
   "Id": 5161,
   "Text": "Hvis du f&aring;r dine foreldre til &aring; kj&oslash;re deg til skolen eller fritidsaktiviteter, hva er hovedgrunnen til det?",
   "Mandatory": false,
   "Important": false,
   "Index": 20,
   "QuestionNumber": 16,
   "Identifier": "q16",
   "QuestionType": 1,
   "PrintLayout": 1,
   "HasLogic": false,
   "Metrics": [
    {
     "Id": 5316,
     "DataType": 7,
     "References": null,
     "NumberOfDp": null,
     "Min": null,
     "Max": null,
     "DisplayAsOptionType": 5,
     "IsFirstLoad": false,
     "QuestionnaireSessionId": 0,
     "QuestionId": 5161,
     "MetricId": 2409,
     "Label": null,
     "ColumnName": "",
     "ColumnIndex": null,
     "RowName": "",
     "RowIndex": null,
     "AllowMultipleSelection": false,
     "TextValue": null,
     "NumValue": null,
     "BoolValue": null,
     "DatetimeValue": null,
     "FileIdValue": null,
     "ValuesNum": [],
     "ValuesString": [],
     "Options": [
      {
       "Id": 3632,
       "DisplayValue": "Avstanden til skolen eller aktiviteten",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "1"
      },
      {
       "Id": 3633,
       "DisplayValue": "Fysiske begrensninger",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "2"
      },
      {
       "Id": 3634,
       "DisplayValue": "Jeg liker ikke å gå eller sykle",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "3"
      },
      {
       "Id": 3635,
       "DisplayValue": "Trafikksikkerhet",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "4"
      },
      {
       "Id": 3636,
       "DisplayValue": "Jeg har mye å bære",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "5"
      },
      {
       "Id": 3637,
       "DisplayValue": "På grunn av dårlig tid mellom aktiviteter",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "6"
      },
      {
       "Id": 3638,
       "DisplayValue": "Andre årsaker",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "7"
      },
      {
       "Id": 3668,
       "DisplayValue": "Ikke aktuelt. Foreldrene mine velger å kjøre meg",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "8"
      }
     ],
     "AnswerQuestionUrl": null,
     "BoolValueForRadioEditing": "",
     "IsAnswered": false,
     "MetricChangeEvent": [
      null
     ]
    }
   ],
   "IsAnswerable": true,
   "IsAnswered": false,
   "IsSkipped": false,
   "QuestionChangeEvent": [
    null
   ]
  },
  {
   "Id": 5162,
   "Text": "<p><strong>Hvor enig eller uenig er du i de f&oslash;lgende p&aring;standene (for deg som er 18 &aring;r eller yngre)?</strong></p><p>Jeg gikk eller syklet oftere til/fra skolen p&aring; grunn av Beat the Street</p>",
   "Mandatory": false,
   "Important": false,
   "Index": 21,
   "QuestionNumber": 17,
   "Identifier": "q12",
   "QuestionType": 1,
   "PrintLayout": 1,
   "HasLogic": false,
   "Metrics": [
    {
     "Id": 5317,
     "DataType": 7,
     "References": null,
     "NumberOfDp": null,
     "Min": null,
     "Max": null,
     "DisplayAsOptionType": 6,
     "IsFirstLoad": false,
     "QuestionnaireSessionId": 0,
     "QuestionId": 5162,
     "MetricId": 2425,
     "Label": null,
     "ColumnName": "",
     "ColumnIndex": null,
     "RowName": "",
     "RowIndex": null,
     "AllowMultipleSelection": false,
     "TextValue": null,
     "NumValue": null,
     "BoolValue": null,
     "DatetimeValue": null,
     "FileIdValue": null,
     "ValuesNum": [],
     "ValuesString": [],
     "Options": [
      {
       "Id": 3720,
       "DisplayValue": "Helt uenig",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "1"
      },
      {
       "Id": 3721,
       "DisplayValue": "Litt uenig",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "2"
      },
      {
       "Id": 3722,
       "DisplayValue": "Hverken eller",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "3"
      },
      {
       "Id": 3723,
       "DisplayValue": "Litt enig",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "4"
      },
      {
       "Id": 3724,
       "DisplayValue": "Helt enig",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "5"
      },
      {
       "Id": 3725,
       "DisplayValue": "Ikke relevant",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "6"
      }
     ],
     "AnswerQuestionUrl": null,
     "BoolValueForRadioEditing": "",
     "IsAnswered": false,
     "MetricChangeEvent": [
      null
     ]
    }
   ],
   "IsAnswerable": true,
   "IsAnswered": false,
   "IsSkipped": false,
   "QuestionChangeEvent": [
    null
   ]
  },
  {
   "Id": 5163,
   "Text": "Jeg gikk eller syklet oftere til/fra fritidsaktiviteter p&aring; grunn av Beat the Street",
   "Mandatory": false,
   "Important": false,
   "Index": 22,
   "QuestionNumber": 18,
   "Identifier": "q13",
   "QuestionType": 1,
   "PrintLayout": 1,
   "HasLogic": false,
   "Metrics": [
    {
     "Id": 5318,
     "DataType": 7,
     "References": null,
     "NumberOfDp": null,
     "Min": null,
     "Max": null,
     "DisplayAsOptionType": 6,
     "IsFirstLoad": false,
     "QuestionnaireSessionId": 0,
     "QuestionId": 5163,
     "MetricId": 2426,
     "Label": null,
     "ColumnName": "",
     "ColumnIndex": null,
     "RowName": "",
     "RowIndex": null,
     "AllowMultipleSelection": false,
     "TextValue": null,
     "NumValue": null,
     "BoolValue": null,
     "DatetimeValue": null,
     "FileIdValue": null,
     "ValuesNum": [],
     "ValuesString": [],
     "Options": [
      {
       "Id": 3726,
       "DisplayValue": "Helt uenig",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "1"
      },
      {
       "Id": 3727,
       "DisplayValue": "Litt uenig",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "2"
      },
      {
       "Id": 3728,
       "DisplayValue": "Hverken eller",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "3"
      },
      {
       "Id": 3729,
       "DisplayValue": "Litt enig",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "4"
      },
      {
       "Id": 3730,
       "DisplayValue": "Helt enig",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "5"
      },
      {
       "Id": 3731,
       "DisplayValue": "Ikke relevant",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "6"
      }
     ],
     "AnswerQuestionUrl": null,
     "BoolValueForRadioEditing": "",
     "IsAnswered": false,
     "MetricChangeEvent": [
      null
     ]
    }
   ],
   "IsAnswerable": true,
   "IsAnswered": false,
   "IsSkipped": false,
   "QuestionChangeEvent": [
    null
   ]
  },
  {
   "Id": 5164,
   "Text": "Jeg var mer ute p&aring; fritiden p&aring; grunn av Beat the Street&nbsp;",
   "Mandatory": false,
   "Important": false,
   "Index": 23,
   "QuestionNumber": 19,
   "Identifier": "q14",
   "QuestionType": 1,
   "PrintLayout": 1,
   "HasLogic": false,
   "Metrics": [
    {
     "Id": 5319,
     "DataType": 7,
     "References": null,
     "NumberOfDp": null,
     "Min": null,
     "Max": null,
     "DisplayAsOptionType": 6,
     "IsFirstLoad": false,
     "QuestionnaireSessionId": 0,
     "QuestionId": 5164,
     "MetricId": 2427,
     "Label": null,
     "ColumnName": "",
     "ColumnIndex": null,
     "RowName": "",
     "RowIndex": null,
     "AllowMultipleSelection": false,
     "TextValue": null,
     "NumValue": null,
     "BoolValue": null,
     "DatetimeValue": null,
     "FileIdValue": null,
     "ValuesNum": [],
     "ValuesString": [],
     "Options": [
      {
       "Id": 3732,
       "DisplayValue": "Helt uenig",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "1"
      },
      {
       "Id": 3733,
       "DisplayValue": "Litt uenig",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "2"
      },
      {
       "Id": 3734,
       "DisplayValue": "Hverken eller",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "3"
      },
      {
       "Id": 3735,
       "DisplayValue": "Litt enig",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "4"
      },
      {
       "Id": 3736,
       "DisplayValue": "Helt enig",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "5"
      },
      {
       "Id": 3737,
       "DisplayValue": "Ikke relevant",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "6"
      }
     ],
     "AnswerQuestionUrl": null,
     "BoolValueForRadioEditing": "",
     "IsAnswered": false,
     "MetricChangeEvent": [
      null
     ]
    }
   ],
   "IsAnswerable": true,
   "IsAnswered": false,
   "IsSkipped": false,
   "QuestionChangeEvent": [
    null
   ]
  },
  {
   "Id": 5165,
   "Text": "P&aring; grunn av Beat the Street, ble jeg kj&oslash;rt sjeldnere til skolen&nbsp;",
   "Mandatory": false,
   "Important": false,
   "Index": 24,
   "QuestionNumber": 20,
   "Identifier": "q20",
   "QuestionType": 1,
   "PrintLayout": 1,
   "HasLogic": false,
   "Metrics": [
    {
     "Id": 5320,
     "DataType": 7,
     "References": null,
     "NumberOfDp": null,
     "Min": null,
     "Max": null,
     "DisplayAsOptionType": 6,
     "IsFirstLoad": false,
     "QuestionnaireSessionId": 0,
     "QuestionId": 5165,
     "MetricId": 2428,
     "Label": null,
     "ColumnName": "",
     "ColumnIndex": null,
     "RowName": "",
     "RowIndex": null,
     "AllowMultipleSelection": false,
     "TextValue": null,
     "NumValue": null,
     "BoolValue": null,
     "DatetimeValue": null,
     "FileIdValue": null,
     "ValuesNum": [],
     "ValuesString": [],
     "Options": [
      {
       "Id": 3738,
       "DisplayValue": "Helt uenig",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "1"
      },
      {
       "Id": 3739,
       "DisplayValue": "Litt uenig",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "2"
      },
      {
       "Id": 3740,
       "DisplayValue": "Hverken eller",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "3"
      },
      {
       "Id": 3741,
       "DisplayValue": "Litt enig",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "4"
      },
      {
       "Id": 3742,
       "DisplayValue": "Helt enig",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "5"
      },
      {
       "Id": 3743,
       "DisplayValue": "Ikke relevant",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "6"
      }
     ],
     "AnswerQuestionUrl": null,
     "BoolValueForRadioEditing": "",
     "IsAnswered": false,
     "MetricChangeEvent": [
      null
     ]
    }
   ],
   "IsAnswerable": true,
   "IsAnswered": false,
   "IsSkipped": false,
   "QuestionChangeEvent": [
    null
   ]
  },
  {
   "Id": 5166,
   "Text": "P&aring; grunn av Beat the Street, ble jeg kj&oslash;rt sjeldnere til fritidsaktiviteter&nbsp;",
   "Mandatory": false,
   "Important": false,
   "Index": 25,
   "QuestionNumber": 21,
   "Identifier": "q21",
   "QuestionType": 1,
   "PrintLayout": 1,
   "HasLogic": false,
   "Metrics": [
    {
     "Id": 5321,
     "DataType": 7,
     "References": null,
     "NumberOfDp": null,
     "Min": null,
     "Max": null,
     "DisplayAsOptionType": 6,
     "IsFirstLoad": false,
     "QuestionnaireSessionId": 0,
     "QuestionId": 5166,
     "MetricId": 2429,
     "Label": null,
     "ColumnName": "",
     "ColumnIndex": null,
     "RowName": "",
     "RowIndex": null,
     "AllowMultipleSelection": false,
     "TextValue": null,
     "NumValue": null,
     "BoolValue": null,
     "DatetimeValue": null,
     "FileIdValue": null,
     "ValuesNum": [],
     "ValuesString": [],
     "Options": [
      {
       "Id": 3744,
       "DisplayValue": "Helt uenig",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "1"
      },
      {
       "Id": 3745,
       "DisplayValue": "Litt uenig",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "2"
      },
      {
       "Id": 3746,
       "DisplayValue": "Hverken eller",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "3"
      },
      {
       "Id": 3747,
       "DisplayValue": "Litt enig",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "4"
      },
      {
       "Id": 3748,
       "DisplayValue": "Helt enig",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "5"
      },
      {
       "Id": 3749,
       "DisplayValue": "Ikke relevant",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "6"
      }
     ],
     "AnswerQuestionUrl": null,
     "BoolValueForRadioEditing": "",
     "IsAnswered": false,
     "MetricChangeEvent": [
      null
     ]
    }
   ],
   "IsAnswerable": true,
   "IsAnswered": false,
   "IsSkipped": false,
   "QuestionChangeEvent": [
    null
   ]
  },
  {
   "Id": 5167,
   "Text": "N&aring;r har du samlet poeng i Beat the Street?&nbsp;",
   "Mandatory": false,
   "Important": false,
   "Index": 26,
   "QuestionNumber": 22,
   "Identifier": "q17",
   "QuestionType": 2,
   "PrintLayout": 1,
   "HasLogic": false,
   "Metrics": [
    {
     "Id": 5322,
     "DataType": 7,
     "References": null,
     "NumberOfDp": null,
     "Min": null,
     "Max": null,
     "DisplayAsOptionType": 6,
     "IsFirstLoad": false,
     "QuestionnaireSessionId": 0,
     "QuestionId": 5167,
     "MetricId": 2430,
     "Label": "På vei til/fra skolen",
     "ColumnName": "",
     "ColumnIndex": null,
     "RowName": "",
     "RowIndex": null,
     "AllowMultipleSelection": false,
     "TextValue": null,
     "NumValue": null,
     "BoolValue": null,
     "DatetimeValue": null,
     "FileIdValue": null,
     "ValuesNum": [],
     "ValuesString": [],
     "Options": [
      {
       "Id": 3750,
       "DisplayValue": "Nesten alltid",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "1"
      },
      {
       "Id": 3751,
       "DisplayValue": "Ofte",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "2"
      },
      {
       "Id": 3752,
       "DisplayValue": "Av og Til",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "3"
      },
      {
       "Id": 3753,
       "DisplayValue": "Aldri",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "4"
      }
     ],
     "AnswerQuestionUrl": null,
     "BoolValueForRadioEditing": "",
     "IsAnswered": false,
     "MetricChangeEvent": [
      null
     ]
    },
    {
     "Id": 5323,
     "DataType": 7,
     "References": null,
     "NumberOfDp": null,
     "Min": null,
     "Max": null,
     "DisplayAsOptionType": 6,
     "IsFirstLoad": false,
     "QuestionnaireSessionId": 0,
     "QuestionId": 5167,
     "MetricId": 2431,
     "Label": "På vei til/fra fritidsaktiviteter",
     "ColumnName": "",
     "ColumnIndex": null,
     "RowName": "",
     "RowIndex": null,
     "AllowMultipleSelection": false,
     "TextValue": null,
     "NumValue": null,
     "BoolValue": null,
     "DatetimeValue": null,
     "FileIdValue": null,
     "ValuesNum": [],
     "ValuesString": [],
     "Options": [
      {
       "Id": 3754,
       "DisplayValue": "Nesten alltid",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "1"
      },
      {
       "Id": 3755,
       "DisplayValue": "Ofte",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "2"
      },
      {
       "Id": 3756,
       "DisplayValue": "Av og Til",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "3"
      },
      {
       "Id": 3757,
       "DisplayValue": "Aldri",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "4"
      }
     ],
     "AnswerQuestionUrl": null,
     "BoolValueForRadioEditing": "",
     "IsAnswered": false,
     "MetricChangeEvent": [
      null
     ]
    },
    {
     "Id": 5324,
     "DataType": 7,
     "References": null,
     "NumberOfDp": null,
     "Min": null,
     "Max": null,
     "DisplayAsOptionType": 6,
     "IsFirstLoad": false,
     "QuestionnaireSessionId": 0,
     "QuestionId": 5167,
     "MetricId": 2432,
     "Label": "På vei til/fra andre aktiviteter ",
     "ColumnName": "",
     "ColumnIndex": null,
     "RowName": "",
     "RowIndex": null,
     "AllowMultipleSelection": false,
     "TextValue": null,
     "NumValue": null,
     "BoolValue": null,
     "DatetimeValue": null,
     "FileIdValue": null,
     "ValuesNum": [],
     "ValuesString": [],
     "Options": [
      {
       "Id": 3758,
       "DisplayValue": "Nesten alltid",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "1"
      },
      {
       "Id": 3759,
       "DisplayValue": "Ofte",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "2"
      },
      {
       "Id": 3760,
       "DisplayValue": "Av og Til",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "3"
      },
      {
       "Id": 3761,
       "DisplayValue": "Aldri",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "4"
      }
     ],
     "AnswerQuestionUrl": null,
     "BoolValueForRadioEditing": "",
     "IsAnswered": false,
     "MetricChangeEvent": [
      null
     ]
    },
    {
     "Id": 5325,
     "DataType": 7,
     "References": null,
     "NumberOfDp": null,
     "Min": null,
     "Max": null,
     "DisplayAsOptionType": 6,
     "IsFirstLoad": false,
     "QuestionnaireSessionId": 0,
     "QuestionId": 5167,
     "MetricId": 2435,
     "Label": "Som en egen fritidsaktivitet ",
     "ColumnName": "",
     "ColumnIndex": null,
     "RowName": "",
     "RowIndex": null,
     "AllowMultipleSelection": false,
     "TextValue": null,
     "NumValue": null,
     "BoolValue": null,
     "DatetimeValue": null,
     "FileIdValue": null,
     "ValuesNum": [],
     "ValuesString": [],
     "Options": [
      {
       "Id": 3762,
       "DisplayValue": "Nesten alltid",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "1"
      },
      {
       "Id": 3763,
       "DisplayValue": "Ofte",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "2"
      },
      {
       "Id": 3764,
       "DisplayValue": "Av og Til",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "3"
      },
      {
       "Id": 3765,
       "DisplayValue": "Aldri",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "4"
      }
     ],
     "AnswerQuestionUrl": null,
     "BoolValueForRadioEditing": "",
     "IsAnswered": false,
     "MetricChangeEvent": [
      null
     ]
    }
   ],
   "IsAnswerable": true,
   "IsAnswered": false,
   "IsSkipped": false,
   "QuestionChangeEvent": [
    null
   ]
  },
  {
   "Id": 5168,
   "Text": "<strong><span lang=\"EN-GB\" style=\"font-size:x-large;font-family:'Co Text', sans-serif;color:#002060;\">Dine Reiser</span></strong>",
   "Mandatory": false,
   "Important": false,
   "Index": 27,
   "QuestionNumber": 0,
   "Identifier": "reiser",
   "QuestionType": 4,
   "PrintLayout": 1,
   "HasLogic": false,
   "Metrics": [],
   "IsAnswerable": false,
   "IsAnswered": false,
   "IsSkipped": false,
   "QuestionChangeEvent": [
    null
   ]
  },
  {
   "Id": 5169,
   "Text": "Tenk over hvor mye du har brukt g&aring;ing som transportmiddel de siste syv dagene. Hvor mange dager har du g&aring;tt i ti minutter eller mer?",
   "Mandatory": false,
   "Important": false,
   "Index": 28,
   "QuestionNumber": 23,
   "Identifier": "q18",
   "QuestionType": 1,
   "PrintLayout": 1,
   "HasLogic": false,
   "Metrics": [
    {
     "Id": 5326,
     "DataType": 7,
     "References": null,
     "NumberOfDp": null,
     "Min": null,
     "Max": null,
     "DisplayAsOptionType": 6,
     "IsFirstLoad": false,
     "QuestionnaireSessionId": 0,
     "QuestionId": 5169,
     "MetricId": 2397,
     "Label": null,
     "ColumnName": "",
     "ColumnIndex": null,
     "RowName": "",
     "RowIndex": null,
     "AllowMultipleSelection": false,
     "TextValue": null,
     "NumValue": null,
     "BoolValue": null,
     "DatetimeValue": null,
     "FileIdValue": null,
     "ValuesNum": [],
     "ValuesString": [],
     "Options": [
      {
       "Id": 3575,
       "DisplayValue": "0 dager",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "0"
      },
      {
       "Id": 3576,
       "DisplayValue": "1 dag",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "1"
      },
      {
       "Id": 3577,
       "DisplayValue": "2 dager",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "2"
      },
      {
       "Id": 3578,
       "DisplayValue": "3 dager",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "3"
      },
      {
       "Id": 3579,
       "DisplayValue": "4 dager",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "4"
      },
      {
       "Id": 3580,
       "DisplayValue": "5 dager",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "5"
      },
      {
       "Id": 3581,
       "DisplayValue": "6 dager",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "6"
      },
      {
       "Id": 3582,
       "DisplayValue": "7 dager",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "7"
      }
     ],
     "AnswerQuestionUrl": null,
     "BoolValueForRadioEditing": "",
     "IsAnswered": false,
     "MetricChangeEvent": [
      null
     ]
    }
   ],
   "IsAnswerable": true,
   "IsAnswered": false,
   "IsSkipped": false,
   "QuestionChangeEvent": [
    null
   ]
  },
  {
   "Id": 5170,
   "Text": "Tenk over hvor mye du har brukt sykling som transportmiddel de siste syv dagene. Hvor mange dager har du syklet i ti minutter eller mer?",
   "Mandatory": false,
   "Important": false,
   "Index": 29,
   "QuestionNumber": 24,
   "Identifier": "q19",
   "QuestionType": 1,
   "PrintLayout": 1,
   "HasLogic": false,
   "Metrics": [
    {
     "Id": 5327,
     "DataType": 7,
     "References": null,
     "NumberOfDp": null,
     "Min": null,
     "Max": null,
     "DisplayAsOptionType": 6,
     "IsFirstLoad": false,
     "QuestionnaireSessionId": 0,
     "QuestionId": 5170,
     "MetricId": 2397,
     "Label": null,
     "ColumnName": "",
     "ColumnIndex": null,
     "RowName": "",
     "RowIndex": null,
     "AllowMultipleSelection": false,
     "TextValue": null,
     "NumValue": null,
     "BoolValue": null,
     "DatetimeValue": null,
     "FileIdValue": null,
     "ValuesNum": [],
     "ValuesString": [],
     "Options": [
      {
       "Id": 3575,
       "DisplayValue": "0 dager",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "0"
      },
      {
       "Id": 3576,
       "DisplayValue": "1 dag",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "1"
      },
      {
       "Id": 3577,
       "DisplayValue": "2 dager",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "2"
      },
      {
       "Id": 3578,
       "DisplayValue": "3 dager",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "3"
      },
      {
       "Id": 3579,
       "DisplayValue": "4 dager",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "4"
      },
      {
       "Id": 3580,
       "DisplayValue": "5 dager",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "5"
      },
      {
       "Id": 3581,
       "DisplayValue": "6 dager",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "6"
      },
      {
       "Id": 3582,
       "DisplayValue": "7 dager",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "7"
      }
     ],
     "AnswerQuestionUrl": null,
     "BoolValueForRadioEditing": "",
     "IsAnswered": false,
     "MetricChangeEvent": [
      null
     ]
    }
   ],
   "IsAnswerable": true,
   "IsAnswered": false,
   "IsSkipped": false,
   "QuestionChangeEvent": [
    null
   ]
  },
  {
   "Id": 5171,
   "Text": "Tenk over hvor ofte du har brukt bilen som transportmiddel de siste syv dagene. Hvor mange dager har du kj&oslash;rt bil i ti minutter eller mer?",
   "Mandatory": false,
   "Important": false,
   "Index": 30,
   "QuestionNumber": 25,
   "Identifier": "q20",
   "QuestionType": 1,
   "PrintLayout": 1,
   "HasLogic": false,
   "Metrics": [
    {
     "Id": 5328,
     "DataType": 7,
     "References": null,
     "NumberOfDp": null,
     "Min": null,
     "Max": null,
     "DisplayAsOptionType": 6,
     "IsFirstLoad": false,
     "QuestionnaireSessionId": 0,
     "QuestionId": 5171,
     "MetricId": 2397,
     "Label": null,
     "ColumnName": "",
     "ColumnIndex": null,
     "RowName": "",
     "RowIndex": null,
     "AllowMultipleSelection": false,
     "TextValue": null,
     "NumValue": null,
     "BoolValue": null,
     "DatetimeValue": null,
     "FileIdValue": null,
     "ValuesNum": [],
     "ValuesString": [],
     "Options": [
      {
       "Id": 3575,
       "DisplayValue": "0 dager",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "0"
      },
      {
       "Id": 3576,
       "DisplayValue": "1 dag",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "1"
      },
      {
       "Id": 3577,
       "DisplayValue": "2 dager",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "2"
      },
      {
       "Id": 3578,
       "DisplayValue": "3 dager",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "3"
      },
      {
       "Id": 3579,
       "DisplayValue": "4 dager",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "4"
      },
      {
       "Id": 3580,
       "DisplayValue": "5 dager",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "5"
      },
      {
       "Id": 3581,
       "DisplayValue": "6 dager",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "6"
      },
      {
       "Id": 3582,
       "DisplayValue": "7 dager",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "7"
      }
     ],
     "AnswerQuestionUrl": null,
     "BoolValueForRadioEditing": "",
     "IsAnswered": false,
     "MetricChangeEvent": [
      null
     ]
    }
   ],
   "IsAnswerable": true,
   "IsAnswered": false,
   "IsSkipped": false,
   "QuestionChangeEvent": [
    null
   ]
  },
  {
   "Id": 5172,
   "Text": "Hvordan har du kommet deg til jobb eller skole den siste uken?",
   "Mandatory": false,
   "Important": false,
   "Index": 31,
   "QuestionNumber": 26,
   "Identifier": "q21",
   "QuestionType": 2,
   "PrintLayout": 1,
   "HasLogic": false,
   "Metrics": [
    {
     "Id": 5329,
     "DataType": 7,
     "References": null,
     "NumberOfDp": null,
     "Min": null,
     "Max": null,
     "DisplayAsOptionType": 6,
     "IsFirstLoad": false,
     "QuestionnaireSessionId": 0,
     "QuestionId": 5172,
     "MetricId": 2436,
     "Label": "Mandag",
     "ColumnName": "",
     "ColumnIndex": null,
     "RowName": "",
     "RowIndex": null,
     "AllowMultipleSelection": false,
     "TextValue": null,
     "NumValue": null,
     "BoolValue": null,
     "DatetimeValue": null,
     "FileIdValue": null,
     "ValuesNum": [],
     "ValuesString": [],
     "Options": [
      {
       "Id": 3766,
       "DisplayValue": "Gå, sparkesykkel eller rullebrett",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "1"
      },
      {
       "Id": 3767,
       "DisplayValue": "Sykkel",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "2"
      },
      {
       "Id": 3768,
       "DisplayValue": "Buss eller tog",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "3"
      },
      {
       "Id": 3769,
       "DisplayValue": "Bil eller annet kjøretøy",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "4"
      }
     ],
     "AnswerQuestionUrl": null,
     "BoolValueForRadioEditing": "",
     "IsAnswered": false,
     "MetricChangeEvent": [
      null
     ]
    },
    {
     "Id": 5330,
     "DataType": 7,
     "References": null,
     "NumberOfDp": null,
     "Min": null,
     "Max": null,
     "DisplayAsOptionType": 6,
     "IsFirstLoad": false,
     "QuestionnaireSessionId": 0,
     "QuestionId": 5172,
     "MetricId": 2437,
     "Label": "Tirsdag",
     "ColumnName": "",
     "ColumnIndex": null,
     "RowName": "",
     "RowIndex": null,
     "AllowMultipleSelection": false,
     "TextValue": null,
     "NumValue": null,
     "BoolValue": null,
     "DatetimeValue": null,
     "FileIdValue": null,
     "ValuesNum": [],
     "ValuesString": [],
     "Options": [
      {
       "Id": 3770,
       "DisplayValue": "Gå, sparkesykkel eller rullebrett",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "1"
      },
      {
       "Id": 3771,
       "DisplayValue": "Sykkel",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "2"
      },
      {
       "Id": 3772,
       "DisplayValue": "Buss eller tog",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "3"
      },
      {
       "Id": 3773,
       "DisplayValue": "Bil eller annet kjøretøy",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "4"
      }
     ],
     "AnswerQuestionUrl": null,
     "BoolValueForRadioEditing": "",
     "IsAnswered": false,
     "MetricChangeEvent": [
      null
     ]
    },
    {
     "Id": 5331,
     "DataType": 7,
     "References": null,
     "NumberOfDp": null,
     "Min": null,
     "Max": null,
     "DisplayAsOptionType": 6,
     "IsFirstLoad": false,
     "QuestionnaireSessionId": 0,
     "QuestionId": 5172,
     "MetricId": 2438,
     "Label": "Onsdag",
     "ColumnName": "",
     "ColumnIndex": null,
     "RowName": "",
     "RowIndex": null,
     "AllowMultipleSelection": false,
     "TextValue": null,
     "NumValue": null,
     "BoolValue": null,
     "DatetimeValue": null,
     "FileIdValue": null,
     "ValuesNum": [],
     "ValuesString": [],
     "Options": [
      {
       "Id": 3774,
       "DisplayValue": "Gå, sparkesykkel eller rullebrett",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "1"
      },
      {
       "Id": 3775,
       "DisplayValue": "Sykkel",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "2"
      },
      {
       "Id": 3776,
       "DisplayValue": "Buss eller tog",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "3"
      },
      {
       "Id": 3777,
       "DisplayValue": "Bil eller annet kjøretøy",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "4"
      }
     ],
     "AnswerQuestionUrl": null,
     "BoolValueForRadioEditing": "",
     "IsAnswered": false,
     "MetricChangeEvent": [
      null
     ]
    },
    {
     "Id": 5332,
     "DataType": 7,
     "References": null,
     "NumberOfDp": null,
     "Min": null,
     "Max": null,
     "DisplayAsOptionType": 6,
     "IsFirstLoad": false,
     "QuestionnaireSessionId": 0,
     "QuestionId": 5172,
     "MetricId": 2439,
     "Label": "Torsdag",
     "ColumnName": "",
     "ColumnIndex": null,
     "RowName": "",
     "RowIndex": null,
     "AllowMultipleSelection": false,
     "TextValue": null,
     "NumValue": null,
     "BoolValue": null,
     "DatetimeValue": null,
     "FileIdValue": null,
     "ValuesNum": [],
     "ValuesString": [],
     "Options": [
      {
       "Id": 3778,
       "DisplayValue": "Gå, sparkesykkel eller rullebrett",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "1"
      },
      {
       "Id": 3779,
       "DisplayValue": "Sykkel",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "2"
      },
      {
       "Id": 3780,
       "DisplayValue": "Buss eller tog",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "3"
      },
      {
       "Id": 3781,
       "DisplayValue": "Bil eller annet kjøretøy",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "4"
      }
     ],
     "AnswerQuestionUrl": null,
     "BoolValueForRadioEditing": "",
     "IsAnswered": false,
     "MetricChangeEvent": [
      null
     ]
    },
    {
     "Id": 5333,
     "DataType": 7,
     "References": null,
     "NumberOfDp": null,
     "Min": null,
     "Max": null,
     "DisplayAsOptionType": 6,
     "IsFirstLoad": false,
     "QuestionnaireSessionId": 0,
     "QuestionId": 5172,
     "MetricId": 2440,
     "Label": "Fredag",
     "ColumnName": "",
     "ColumnIndex": null,
     "RowName": "",
     "RowIndex": null,
     "AllowMultipleSelection": false,
     "TextValue": null,
     "NumValue": null,
     "BoolValue": null,
     "DatetimeValue": null,
     "FileIdValue": null,
     "ValuesNum": [],
     "ValuesString": [],
     "Options": [
      {
       "Id": 3782,
       "DisplayValue": "Gå, sparkesykkel eller rullebrett",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "1"
      },
      {
       "Id": 3783,
       "DisplayValue": "Sykkel",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "2"
      },
      {
       "Id": 3784,
       "DisplayValue": "Buss eller tog",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "3"
      },
      {
       "Id": 3785,
       "DisplayValue": "Bil eller annet kjøretøy",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "4"
      }
     ],
     "AnswerQuestionUrl": null,
     "BoolValueForRadioEditing": "",
     "IsAnswered": false,
     "MetricChangeEvent": [
      null
     ]
    }
   ],
   "IsAnswerable": true,
   "IsAnswered": false,
   "IsSkipped": false,
   "QuestionChangeEvent": [
    null
   ]
  },
  {
   "Id": 5173,
   "Text": "Hvor enig eller uenig er du i dette:",
   "Mandatory": false,
   "Important": false,
   "Index": 32,
   "QuestionNumber": 27,
   "Identifier": "q22",
   "QuestionType": 2,
   "PrintLayout": 1,
   "HasLogic": false,
   "Metrics": [
    {
     "Id": 5334,
     "DataType": 7,
     "References": null,
     "NumberOfDp": null,
     "Min": null,
     "Max": null,
     "DisplayAsOptionType": 6,
     "IsFirstLoad": false,
     "QuestionnaireSessionId": 0,
     "QuestionId": 5173,
     "MetricId": 2405,
     "Label": "Jeg liker å gå til skolen eller jobb",
     "ColumnName": "",
     "ColumnIndex": null,
     "RowName": "",
     "RowIndex": null,
     "AllowMultipleSelection": false,
     "TextValue": null,
     "NumValue": null,
     "BoolValue": null,
     "DatetimeValue": null,
     "FileIdValue": null,
     "ValuesNum": [],
     "ValuesString": [],
     "Options": [
      {
       "Id": 3611,
       "DisplayValue": "Helt uenig",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "1"
      },
      {
       "Id": 3612,
       "DisplayValue": "Litt uenig",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "2"
      },
      {
       "Id": 3613,
       "DisplayValue": "Ingen mening",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "3"
      },
      {
       "Id": 3614,
       "DisplayValue": "Litt enig",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "4"
      },
      {
       "Id": 3615,
       "DisplayValue": "Helt enig",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "5"
      }
     ],
     "AnswerQuestionUrl": null,
     "BoolValueForRadioEditing": "",
     "IsAnswered": false,
     "MetricChangeEvent": [
      null
     ]
    },
    {
     "Id": 5335,
     "DataType": 7,
     "References": null,
     "NumberOfDp": null,
     "Min": null,
     "Max": null,
     "DisplayAsOptionType": 6,
     "IsFirstLoad": false,
     "QuestionnaireSessionId": 0,
     "QuestionId": 5173,
     "MetricId": 2406,
     "Label": "Jeg liker å sykle til skolen eller jobb",
     "ColumnName": "",
     "ColumnIndex": null,
     "RowName": "",
     "RowIndex": null,
     "AllowMultipleSelection": false,
     "TextValue": null,
     "NumValue": null,
     "BoolValue": null,
     "DatetimeValue": null,
     "FileIdValue": null,
     "ValuesNum": [],
     "ValuesString": [],
     "Options": [
      {
       "Id": 3616,
       "DisplayValue": "Helt uenig",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "1"
      },
      {
       "Id": 3617,
       "DisplayValue": "Litt uenig",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "2"
      },
      {
       "Id": 3618,
       "DisplayValue": "Ingen mening",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "3"
      },
      {
       "Id": 3619,
       "DisplayValue": "Litt enig",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "4"
      },
      {
       "Id": 3620,
       "DisplayValue": "Helt enig",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "5"
      }
     ],
     "AnswerQuestionUrl": null,
     "BoolValueForRadioEditing": "",
     "IsAnswered": false,
     "MetricChangeEvent": [
      null
     ]
    },
    {
     "Id": 5336,
     "DataType": 7,
     "References": null,
     "NumberOfDp": null,
     "Min": null,
     "Max": null,
     "DisplayAsOptionType": 6,
     "IsFirstLoad": false,
     "QuestionnaireSessionId": 0,
     "QuestionId": 5173,
     "MetricId": 2407,
     "Label": "Jeg liker å gå som en fritidsaktivitet",
     "ColumnName": "",
     "ColumnIndex": null,
     "RowName": "",
     "RowIndex": null,
     "AllowMultipleSelection": false,
     "TextValue": null,
     "NumValue": null,
     "BoolValue": null,
     "DatetimeValue": null,
     "FileIdValue": null,
     "ValuesNum": [],
     "ValuesString": [],
     "Options": [
      {
       "Id": 3621,
       "DisplayValue": "Helt uenig",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "1"
      },
      {
       "Id": 3622,
       "DisplayValue": "Litt uenig",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "2"
      },
      {
       "Id": 3623,
       "DisplayValue": "Ingen mening",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "3"
      },
      {
       "Id": 3624,
       "DisplayValue": "Litt enig",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "4"
      },
      {
       "Id": 3625,
       "DisplayValue": "Helt enig",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "5"
      }
     ],
     "AnswerQuestionUrl": null,
     "BoolValueForRadioEditing": "",
     "IsAnswered": false,
     "MetricChangeEvent": [
      null
     ]
    },
    {
     "Id": 5337,
     "DataType": 7,
     "References": null,
     "NumberOfDp": null,
     "Min": null,
     "Max": null,
     "DisplayAsOptionType": 6,
     "IsFirstLoad": false,
     "QuestionnaireSessionId": 0,
     "QuestionId": 5173,
     "MetricId": 2408,
     "Label": "Jeg liker å sykle som en fritidsaktivitet",
     "ColumnName": "",
     "ColumnIndex": null,
     "RowName": "",
     "RowIndex": null,
     "AllowMultipleSelection": false,
     "TextValue": null,
     "NumValue": null,
     "BoolValue": null,
     "DatetimeValue": null,
     "FileIdValue": null,
     "ValuesNum": [],
     "ValuesString": [],
     "Options": [
      {
       "Id": 3626,
       "DisplayValue": "Helt uenig",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "1"
      },
      {
       "Id": 3627,
       "DisplayValue": "Litt uenig",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "2"
      },
      {
       "Id": 3628,
       "DisplayValue": "Ingen mening",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "3"
      },
      {
       "Id": 3629,
       "DisplayValue": "Litt enig",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "4"
      },
      {
       "Id": 3630,
       "DisplayValue": "Helt enig",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "5"
      }
     ],
     "AnswerQuestionUrl": null,
     "BoolValueForRadioEditing": "",
     "IsAnswered": false,
     "MetricChangeEvent": [
      null
     ]
    }
   ],
   "IsAnswerable": true,
   "IsAnswered": false,
   "IsSkipped": false,
   "QuestionChangeEvent": [
    null
   ]
  },
  {
   "Id": 5174,
   "Text": "Har Beat the Street p&aring;virket hverdagen din positivt?&nbsp;",
   "Mandatory": false,
   "Important": false,
   "Index": 33,
   "QuestionNumber": 28,
   "Identifier": "q23",
   "QuestionType": 1,
   "PrintLayout": 1,
   "HasLogic": false,
   "Metrics": [
    {
     "Id": 5338,
     "DataType": 7,
     "References": null,
     "NumberOfDp": null,
     "Min": null,
     "Max": null,
     "DisplayAsOptionType": 6,
     "IsFirstLoad": false,
     "QuestionnaireSessionId": 0,
     "QuestionId": 5174,
     "MetricId": 2441,
     "Label": null,
     "ColumnName": "",
     "ColumnIndex": null,
     "RowName": "",
     "RowIndex": null,
     "AllowMultipleSelection": false,
     "TextValue": null,
     "NumValue": null,
     "BoolValue": null,
     "DatetimeValue": null,
     "FileIdValue": null,
     "ValuesNum": [],
     "ValuesString": [],
     "Options": [
      {
       "Id": 3786,
       "DisplayValue": "Ja",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "1"
      },
      {
       "Id": 3787,
       "DisplayValue": "Nei",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "2"
      }
     ],
     "AnswerQuestionUrl": null,
     "BoolValueForRadioEditing": "",
     "IsAnswered": false,
     "MetricChangeEvent": [
      null
     ]
    }
   ],
   "IsAnswerable": true,
   "IsAnswered": false,
   "IsSkipped": false,
   "QuestionChangeEvent": [
    null
   ]
  },
  {
   "Id": 5175,
   "Text": "Forklar hva du gjorde forskjellig under Beat the Street og hvordan dette har v&aelig;rt en positiv eller negativ opplevelse (ris eller ros)?",
   "Mandatory": false,
   "Important": false,
   "Index": 34,
   "QuestionNumber": 29,
   "Identifier": "q24",
   "QuestionType": 1,
   "PrintLayout": 1,
   "HasLogic": false,
   "Metrics": [
    {
     "Id": 5339,
     "DataType": 1,
     "References": null,
     "NumberOfDp": null,
     "Min": null,
     "Max": null,
     "DisplayAsOptionType": 0,
     "IsFirstLoad": false,
     "QuestionnaireSessionId": 0,
     "QuestionId": 5175,
     "MetricId": 2442,
     "Label": null,
     "ColumnName": "",
     "ColumnIndex": null,
     "RowName": "",
     "RowIndex": null,
     "AllowMultipleSelection": false,
     "TextValue": null,
     "NumValue": null,
     "BoolValue": null,
     "DatetimeValue": null,
     "FileIdValue": null,
     "ValuesNum": [],
     "ValuesString": [],
     "Options": [],
     "AnswerQuestionUrl": null,
     "BoolValueForRadioEditing": "",
     "IsAnswered": false,
     "MetricChangeEvent": [
      null
     ]
    }
   ],
   "IsAnswerable": true,
   "IsAnswered": false,
   "IsSkipped": false,
   "QuestionChangeEvent": [
    null
   ]
  },
  {
   "Id": 5176,
   "Text": "<strong><span lang=\"EN-GB\" style=\"font-size:x-large;font-family:'Co Text', sans-serif;color:#002060;\">Vilk&aring;r og betingelser&nbsp;</span></strong>",
   "Mandatory": false,
   "Important": false,
   "Index": 35,
   "QuestionNumber": 0,
   "Identifier": "vilkar",
   "QuestionType": 4,
   "PrintLayout": 1,
   "HasLogic": false,
   "Metrics": [],
   "IsAnswerable": false,
   "IsAnswered": false,
   "IsSkipped": false,
   "QuestionChangeEvent": [
    null
   ]
  },
  {
   "Id": 5177,
   "Text": "Kryss av boksen som sier at du er enig i vilk&aring;r og betingelser (<a href=\"http://https://beatthestreet.me/sandnes/https://beatthestreet.me/sandnes/personvernerkaering\" target=\"_blank\">som du finner p&aring; nettsiden</a>), for &aring; fullf&oslash;re sp&oslash;rreskjemaet.",
   "Mandatory": false,
   "Important": false,
   "Index": 36,
   "QuestionNumber": 30,
   "Identifier": "q30",
   "QuestionType": 1,
   "PrintLayout": 1,
   "HasLogic": false,
   "Metrics": [
    {
     "Id": 5340,
     "DataType": 7,
     "References": null,
     "NumberOfDp": null,
     "Min": null,
     "Max": null,
     "DisplayAsOptionType": 8,
     "IsFirstLoad": false,
     "QuestionnaireSessionId": 0,
     "QuestionId": 5177,
     "MetricId": 2443,
     "Label": null,
     "ColumnName": "",
     "ColumnIndex": null,
     "RowName": "",
     "RowIndex": null,
     "AllowMultipleSelection": true,
     "TextValue": null,
     "NumValue": null,
     "BoolValue": null,
     "DatetimeValue": null,
     "FileIdValue": null,
     "ValuesNum": [],
     "ValuesString": [],
     "Options": [
      {
       "Id": 3788,
       "DisplayValue": "JA, jeg aksepterer vilkår og betingelser.",
       "StoredValueNumeric": null,
       "StoredValueText": "Y"
      }
     ],
     "AnswerQuestionUrl": null,
     "BoolValueForRadioEditing": "",
     "IsAnswered": false,
     "MetricChangeEvent": [
      null
     ]
    }
   ],
   "IsAnswerable": true,
   "IsAnswered": false,
   "IsSkipped": false,
   "QuestionChangeEvent": [
    null
   ]
  },
  {
   "Id": 5178,
   "Text": "<p>Er du yngre enn 13 &aring;r m&aring; en foresatt samtykke til din registrering og innholdet som er registrert. Jeg/min foresatte samtykker til at de personopplysningene som er registrert over, samt de registreringene jeg gj&oslash;r av min posisjon i spillet lagres og anvendes til bruk i Beat the Street. Overordnet er form&aring;let med lagringen og anvendelsen av personopplysningene &aring; kunne tilby deg denne tjenesten, samt kunne bruke samlede anonymiserte datasett til statistiske form&aring;l med &oslash;kt fysisk aktivitet blant prim&aelig;rt unge som et viktig m&aring;l. Mer informasjon om dine rettigheter med mer finner du her: <a href=\"https://beatthestreet.me/sandnes/personvernerkaering\" target=\"_blank\">https://beatthestreet.me/sandnes/personvernerkaering</a></p><p>Samtykket gitt over kan n&aring;r som helst trekkes tilbake ved melding om dette til: team.sandnes@beatthestreet.me&nbsp;</p>",
   "Mandatory": false,
   "Important": false,
   "Index": 37,
   "QuestionNumber": 0,
   "Identifier": "contact text",
   "QuestionType": 4,
   "PrintLayout": 1,
   "HasLogic": false,
   "Metrics": [],
   "IsAnswerable": false,
   "IsAnswered": false,
   "IsSkipped": false,
   "QuestionChangeEvent": [
    null
   ]
  }
 ]
}
ViewModel
{
 "Id": 2112,
 "Name": "Norway Survey",
 "CompleteTitle": "Undersøkelsen fullført",
 "CompleteMessage": "Takk for at du har fullf&oslash;rt denne unders&oslash;kelsen",
 "TotalQuestions": 30,
 "AnsweredQuestions": 0,
 "IsDebugMode": false,
 "IsForMobileDevice": false,
 "QuestionnaireSessionID": 0,
 "QuestionnaireSubmitted": false,
 "IsRegistration": true,
 "ShowUnansweredQuestions": false,
 "AnswerQuesitonUrl": null,
 "AnswerQuesitonnaireUrl": "/api/QuestionnaireWidget/SubmitRegistrationQuestionnaire",
 "Pages": [
  {
   "Questions": [
    {
     "Id": 5184,
     "Text": "<p><strong><span lang=\"EN-GB\" style=\"font-size:x-large;font-family:'Co Text', sans-serif;color:#002060;\">Kontaktinformasjon</span></strong><span style=\"color:#222222;font-family:arial, sans-serif;font-size:28px;white-space:pre-wrap;background-color:#f8f9fa;\"></span></p>",
     "Mandatory": false,
     "Important": false,
     "Index": 0,
     "QuestionNumber": 0,
     "Identifier": "kontaktinformasjon",
     "QuestionType": 4,
     "PrintLayout": 1,
     "HasLogic": false,
     "Metrics": [],
     "IsAnswerable": false,
     "IsAnswered": false,
     "IsSkipped": false,
     "QuestionChangeEvent": [
      null
     ]
    },
    {
     "Id": 5179,
     "Text": "Fornavn",
     "Mandatory": false,
     "Important": false,
     "Index": 1,
     "QuestionNumber": 1,
     "Identifier": "q1",
     "QuestionType": 1,
     "PrintLayout": 1,
     "HasLogic": false,
     "Metrics": [
      {
       "Id": 5341,
       "DataType": 1,
       "References": null,
       "NumberOfDp": null,
       "Min": null,
       "Max": null,
       "DisplayAsOptionType": 0,
       "IsFirstLoad": false,
       "QuestionnaireSessionId": 0,
       "QuestionId": 5179,
       "MetricId": 2444,
       "Label": null,
       "ColumnName": "",
       "ColumnIndex": null,
       "RowName": "",
       "RowIndex": null,
       "AllowMultipleSelection": false,
       "TextValue": null,
       "NumValue": null,
       "BoolValue": null,
       "DatetimeValue": null,
       "FileIdValue": null,
       "ValuesNum": [],
       "ValuesString": [],
       "Options": [],
       "AnswerQuestionUrl": null,
       "BoolValueForRadioEditing": "",
       "IsAnswered": false,
       "MetricChangeEvent": [
        null
       ]
      }
     ],
     "IsAnswerable": true,
     "IsAnswered": false,
     "IsSkipped": false,
     "QuestionChangeEvent": [
      null
     ]
    },
    {
     "Id": 5180,
     "Text": "Etternavn",
     "Mandatory": false,
     "Important": false,
     "Index": 2,
     "QuestionNumber": 2,
     "Identifier": "q2",
     "QuestionType": 1,
     "PrintLayout": 1,
     "HasLogic": false,
     "Metrics": [
      {
       "Id": 5342,
       "DataType": 1,
       "References": null,
       "NumberOfDp": null,
       "Min": null,
       "Max": null,
       "DisplayAsOptionType": 0,
       "IsFirstLoad": false,
       "QuestionnaireSessionId": 0,
       "QuestionId": 5180,
       "MetricId": 2445,
       "Label": null,
       "ColumnName": "",
       "ColumnIndex": null,
       "RowName": "",
       "RowIndex": null,
       "AllowMultipleSelection": false,
       "TextValue": null,
       "NumValue": null,
       "BoolValue": null,
       "DatetimeValue": null,
       "FileIdValue": null,
       "ValuesNum": [],
       "ValuesString": [],
       "Options": [],
       "AnswerQuestionUrl": null,
       "BoolValueForRadioEditing": "",
       "IsAnswered": false,
       "MetricChangeEvent": [
        null
       ]
      }
     ],
     "IsAnswerable": true,
     "IsAnswered": false,
     "IsSkipped": false,
     "QuestionChangeEvent": [
      null
     ]
    },
    {
     "Id": 5181,
     "Text": "Kortnummer",
     "Mandatory": false,
     "Important": false,
     "Index": 3,
     "QuestionNumber": 3,
     "Identifier": "q3",
     "QuestionType": 1,
     "PrintLayout": 1,
     "HasLogic": false,
     "Metrics": [
      {
       "Id": 5343,
       "DataType": 1,
       "References": null,
       "NumberOfDp": null,
       "Min": null,
       "Max": null,
       "DisplayAsOptionType": 0,
       "IsFirstLoad": false,
       "QuestionnaireSessionId": 0,
       "QuestionId": 5181,
       "MetricId": 2446,
       "Label": null,
       "ColumnName": "",
       "ColumnIndex": null,
       "RowName": "",
       "RowIndex": null,
       "AllowMultipleSelection": false,
       "TextValue": null,
       "NumValue": null,
       "BoolValue": null,
       "DatetimeValue": null,
       "FileIdValue": null,
       "ValuesNum": [],
       "ValuesString": [],
       "Options": [],
       "AnswerQuestionUrl": null,
       "BoolValueForRadioEditing": "",
       "IsAnswered": false,
       "MetricChangeEvent": [
        null
       ]
      }
     ],
     "IsAnswerable": true,
     "IsAnswered": false,
     "IsSkipped": false,
     "QuestionChangeEvent": [
      null
     ]
    },
    {
     "Id": 5182,
     "Text": "Brukernavn ",
     "Mandatory": false,
     "Important": false,
     "Index": 4,
     "QuestionNumber": 4,
     "Identifier": "q4",
     "QuestionType": 1,
     "PrintLayout": 1,
     "HasLogic": false,
     "Metrics": [
      {
       "Id": 5344,
       "DataType": 1,
       "References": null,
       "NumberOfDp": null,
       "Min": null,
       "Max": null,
       "DisplayAsOptionType": 0,
       "IsFirstLoad": false,
       "QuestionnaireSessionId": 0,
       "QuestionId": 5182,
       "MetricId": 2447,
       "Label": null,
       "ColumnName": "",
       "ColumnIndex": null,
       "RowName": "",
       "RowIndex": null,
       "AllowMultipleSelection": false,
       "TextValue": null,
       "NumValue": null,
       "BoolValue": null,
       "DatetimeValue": null,
       "FileIdValue": null,
       "ValuesNum": [],
       "ValuesString": [],
       "Options": [],
       "AnswerQuestionUrl": null,
       "BoolValueForRadioEditing": "",
       "IsAnswered": false,
       "MetricChangeEvent": [
        null
       ]
      }
     ],
     "IsAnswerable": true,
     "IsAnswered": false,
     "IsSkipped": false,
     "QuestionChangeEvent": [
      null
     ]
    },
    {
     "Id": 5183,
     "Text": "E-post",
     "Mandatory": true,
     "Important": false,
     "Index": 5,
     "QuestionNumber": 5,
     "Identifier": "q5",
     "QuestionType": 1,
     "PrintLayout": 1,
     "HasLogic": false,
     "Metrics": [
      {
       "Id": 5345,
       "DataType": 1,
       "References": null,
       "NumberOfDp": null,
       "Min": null,
       "Max": null,
       "DisplayAsOptionType": 0,
       "IsFirstLoad": false,
       "QuestionnaireSessionId": 0,
       "QuestionId": 5183,
       "MetricId": 2448,
       "Label": null,
       "ColumnName": "",
       "ColumnIndex": null,
       "RowName": "",
       "RowIndex": null,
       "AllowMultipleSelection": false,
       "TextValue": null,
       "NumValue": null,
       "BoolValue": null,
       "DatetimeValue": null,
       "FileIdValue": null,
       "ValuesNum": [],
       "ValuesString": [],
       "Options": [],
       "AnswerQuestionUrl": null,
       "BoolValueForRadioEditing": "",
       "IsAnswered": false,
       "MetricChangeEvent": [
        null
       ]
      }
     ],
     "IsAnswerable": true,
     "IsAnswered": false,
     "IsSkipped": false,
     "QuestionChangeEvent": [
      null
     ]
    },
    {
     "Id": 5147,
     "Text": "<strong><span lang=\"EN-GB\" style=\"font-size:x-large;font-family:'Co Text', sans-serif;color:#002060;\">Litt om deg</span></strong>",
     "Mandatory": false,
     "Important": false,
     "Index": 6,
     "QuestionNumber": 0,
     "Identifier": "litt",
     "QuestionType": 4,
     "PrintLayout": 1,
     "HasLogic": false,
     "Metrics": [],
     "IsAnswerable": false,
     "IsAnswered": false,
     "IsSkipped": false,
     "QuestionChangeEvent": [
      null
     ]
    },
    {
     "Id": 5148,
     "Text": "Hvilket kj&oslash;nn er du?",
     "Mandatory": false,
     "Important": false,
     "Index": 7,
     "QuestionNumber": 6,
     "Identifier": "q1",
     "QuestionType": 1,
     "PrintLayout": 1,
     "HasLogic": false,
     "Metrics": [
      {
       "Id": 5303,
       "DataType": 7,
       "References": null,
       "NumberOfDp": null,
       "Min": null,
       "Max": null,
       "DisplayAsOptionType": 6,
       "IsFirstLoad": false,
       "QuestionnaireSessionId": 0,
       "QuestionId": 5148,
       "MetricId": 2392,
       "Label": null,
       "ColumnName": "",
       "ColumnIndex": null,
       "RowName": "",
       "RowIndex": null,
       "AllowMultipleSelection": false,
       "TextValue": null,
       "NumValue": null,
       "BoolValue": null,
       "DatetimeValue": null,
       "FileIdValue": null,
       "ValuesNum": [],
       "ValuesString": [],
       "Options": [
        {
         "Id": 3545,
         "DisplayValue": "Mann",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "M"
        },
        {
         "Id": 3546,
         "DisplayValue": "Kvinne",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "K"
        },
        {
         "Id": 3547,
         "DisplayValue": "ønsker ikke å oppgi kjønn",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "O"
        }
       ],
       "AnswerQuestionUrl": null,
       "BoolValueForRadioEditing": "",
       "IsAnswered": false,
       "MetricChangeEvent": [
        null
       ]
      }
     ],
     "IsAnswerable": true,
     "IsAnswered": false,
     "IsSkipped": false,
     "QuestionChangeEvent": [
      null
     ]
    },
    {
     "Id": 5149,
     "Text": "<p><strong>Hvor gammel er du?</strong><br />(Er du under 16 &aring;r m&aring; dine foresatte vite at du fyller ut dette skjemaet)<br /></p><p><strong>Velg aldersgruppe</strong></p>",
     "Mandatory": true,
     "Important": false,
     "Index": 8,
     "QuestionNumber": 7,
     "Identifier": "q7",
     "QuestionType": 1,
     "PrintLayout": 1,
     "HasLogic": true,
     "Metrics": [
      {
       "Id": 5304,
       "DataType": 7,
       "References": null,
       "NumberOfDp": null,
       "Min": null,
       "Max": null,
       "DisplayAsOptionType": 6,
       "IsFirstLoad": false,
       "QuestionnaireSessionId": 0,
       "QuestionId": 5149,
       "MetricId": 2394,
       "Label": null,
       "ColumnName": "",
       "ColumnIndex": null,
       "RowName": "",
       "RowIndex": null,
       "AllowMultipleSelection": false,
       "TextValue": null,
       "NumValue": null,
       "BoolValue": null,
       "DatetimeValue": null,
       "FileIdValue": null,
       "ValuesNum": [],
       "ValuesString": [],
       "Options": [
        {
         "Id": 3550,
         "DisplayValue": "12 eller yngre",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "1"
        },
        {
         "Id": 3551,
         "DisplayValue": "13-18",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "2"
        },
        {
         "Id": 3552,
         "DisplayValue": "19-29",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "3"
        },
        {
         "Id": 3553,
         "DisplayValue": "30-39",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "4"
        },
        {
         "Id": 3554,
         "DisplayValue": "40-49",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "5"
        },
        {
         "Id": 3555,
         "DisplayValue": "50-59",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "6"
        },
        {
         "Id": 3556,
         "DisplayValue": "60-69",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "7"
        },
        {
         "Id": 3557,
         "DisplayValue": "70-79",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "8"
        },
        {
         "Id": 3558,
         "DisplayValue": "80+",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "9"
        }
       ],
       "AnswerQuestionUrl": null,
       "BoolValueForRadioEditing": "",
       "IsAnswered": false,
       "MetricChangeEvent": [
        null
       ]
      }
     ],
     "IsAnswerable": true,
     "IsAnswered": false,
     "IsSkipped": false,
     "QuestionChangeEvent": [
      null
     ]
    },
    {
     "Id": 5150,
     "Text": "<strong><span lang=\"EN-GB\" style=\"font-size:x-large;font-family:'Co Text', sans-serif;color:#002060;\">Avsnitt A</span></strong>",
     "Mandatory": false,
     "Important": false,
     "Index": 9,
     "QuestionNumber": 0,
     "Identifier": "A",
     "QuestionType": 4,
     "PrintLayout": 1,
     "HasLogic": false,
     "Metrics": [],
     "IsAnswerable": false,
     "IsAnswered": false,
     "IsSkipped": false,
     "QuestionChangeEvent": [
      null
     ]
    },
    {
     "Id": 5151,
     "Text": "<span style=\"color:#002060;font-family:Co Text, sans-serif;font-size:x-large;\"><strong>Din Aktivitet</strong></span>",
     "Mandatory": false,
     "Important": false,
     "Index": 10,
     "QuestionNumber": 0,
     "Identifier": "Din Aktivitet",
     "QuestionType": 4,
     "PrintLayout": 1,
     "HasLogic": false,
     "Metrics": [],
     "IsAnswerable": false,
     "IsAnswered": false,
     "IsSkipped": false,
     "QuestionChangeEvent": [
      null
     ]
    },
    {
     "Id": 5152,
     "Text": "<p><strong>Hvis du er 19 &aring;r eller eldre,</strong><br />Hvor mange dager i l&oslash;pet av den siste uken har du v&aelig;rt i fysisk aktivitet, hvor pusten din &oslash;kte, i 30 minutter eller mer?</p><p>Dette kan v&aelig;re alle typer sport og trening, rask gange og sykling. Husarbeid eller fysisk aktivitet som er en del av din jobb, teller ikke.<br /></p>",
     "Mandatory": true,
     "Important": false,
     "Index": 11,
     "QuestionNumber": 8,
     "Identifier": "q8",
     "QuestionType": 1,
     "PrintLayout": 1,
     "HasLogic": false,
     "Metrics": [
      {
       "Id": 5305,
       "DataType": 7,
       "References": null,
       "NumberOfDp": null,
       "Min": null,
       "Max": null,
       "DisplayAsOptionType": 6,
       "IsFirstLoad": false,
       "QuestionnaireSessionId": 0,
       "QuestionId": 5152,
       "MetricId": 2395,
       "Label": null,
       "ColumnName": "",
       "ColumnIndex": null,
       "RowName": "",
       "RowIndex": null,
       "AllowMultipleSelection": false,
       "TextValue": null,
       "NumValue": null,
       "BoolValue": null,
       "DatetimeValue": null,
       "FileIdValue": null,
       "ValuesNum": [],
       "ValuesString": [],
       "Options": [
        {
         "Id": 3559,
         "DisplayValue": "0 dager",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "0"
        },
        {
         "Id": 3560,
         "DisplayValue": "1 day",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "1"
        },
        {
         "Id": 3561,
         "DisplayValue": "2 dager",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "2"
        },
        {
         "Id": 3562,
         "DisplayValue": "3 dager",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "3"
        },
        {
         "Id": 3563,
         "DisplayValue": "4 dager",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "4"
        },
        {
         "Id": 3564,
         "DisplayValue": "5 dager",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "5"
        },
        {
         "Id": 3565,
         "DisplayValue": "6 dager",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "6"
        },
        {
         "Id": 3566,
         "DisplayValue": "7 dager",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "7"
        }
       ],
       "AnswerQuestionUrl": null,
       "BoolValueForRadioEditing": "",
       "IsAnswered": false,
       "MetricChangeEvent": [
        null
       ]
      }
     ],
     "IsAnswerable": true,
     "IsAnswered": false,
     "IsSkipped": false,
     "QuestionChangeEvent": [
      null
     ]
    },
    {
     "Id": 5153,
     "Text": "Dersom du velger &aring; kj&oslash;re ditt barn til skole eller fritidsaktiviteter, hva er grunnen? (velg inntil tre svar)",
     "Mandatory": false,
     "Important": false,
     "Index": 12,
     "QuestionNumber": 9,
     "Identifier": "q4",
     "QuestionType": 1,
     "PrintLayout": 1,
     "HasLogic": false,
     "Metrics": [
      {
       "Id": 5306,
       "DataType": 7,
       "References": null,
       "NumberOfDp": null,
       "Min": null,
       "Max": null,
       "DisplayAsOptionType": 7,
       "IsFirstLoad": false,
       "QuestionnaireSessionId": 0,
       "QuestionId": 5153,
       "MetricId": 2404,
       "Label": null,
       "ColumnName": "",
       "ColumnIndex": null,
       "RowName": "",
       "RowIndex": null,
       "AllowMultipleSelection": true,
       "TextValue": null,
       "NumValue": null,
       "BoolValue": null,
       "DatetimeValue": null,
       "FileIdValue": null,
       "ValuesNum": [],
       "ValuesString": [],
       "Options": [
        {
         "Id": 3604,
         "DisplayValue": "Trafikksikkerhet",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "1"
        },
        {
         "Id": 3605,
         "DisplayValue": "Lang avstand til skole eller aktivitet",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "2"
        },
        {
         "Id": 3606,
         "DisplayValue": "Fysiske begrensninger",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "3"
        },
        {
         "Id": 3607,
         "DisplayValue": "Mitt barn liker ikke å gå eller sykle",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "4"
        },
        {
         "Id": 3608,
         "DisplayValue": "Mitt barn har mye å bære",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "5"
        },
        {
         "Id": 3609,
         "DisplayValue": "På grunn av dårlig tid mellom aktiviteter",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "6"
        },
        {
         "Id": 3610,
         "DisplayValue": "Andre årsaker",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "7"
        },
        {
         "Id": 3667,
         "DisplayValue": "Ikke aktuelt, jeg kjører aldri barna til skole",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "8"
        }
       ],
       "AnswerQuestionUrl": null,
       "BoolValueForRadioEditing": "",
       "IsAnswered": false,
       "MetricChangeEvent": [
        null
       ]
      }
     ],
     "IsAnswerable": true,
     "IsAnswered": false,
     "IsSkipped": false,
     "QuestionChangeEvent": [
      null
     ]
    },
    {
     "Id": 5158,
     "Text": "<strong>N&aring;r har du samlet poeng i Beat the Street?&nbsp;</strong>",
     "Mandatory": false,
     "Important": false,
     "Index": 13,
     "QuestionNumber": 10,
     "Identifier": "q5",
     "QuestionType": 2,
     "PrintLayout": 1,
     "HasLogic": false,
     "Metrics": [
      {
       "Id": 5311,
       "DataType": 7,
       "References": null,
       "NumberOfDp": null,
       "Min": null,
       "Max": null,
       "DisplayAsOptionType": 6,
       "IsFirstLoad": false,
       "QuestionnaireSessionId": 0,
       "QuestionId": 5158,
       "MetricId": 2421,
       "Label": "Når jeg fulgte barna til skolen/fritidsaktiviteter",
       "ColumnName": "",
       "ColumnIndex": null,
       "RowName": "",
       "RowIndex": null,
       "AllowMultipleSelection": false,
       "TextValue": null,
       "NumValue": null,
       "BoolValue": null,
       "DatetimeValue": null,
       "FileIdValue": null,
       "ValuesNum": [],
       "ValuesString": [],
       "Options": [
        {
         "Id": 3704,
         "DisplayValue": "Nesten alltid",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "1"
        },
        {
         "Id": 3705,
         "DisplayValue": "Ofte",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "2"
        },
        {
         "Id": 3706,
         "DisplayValue": "Av og Til",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "3"
        },
        {
         "Id": 3707,
         "DisplayValue": "Aldri",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "4"
        }
       ],
       "AnswerQuestionUrl": null,
       "BoolValueForRadioEditing": "",
       "IsAnswered": false,
       "MetricChangeEvent": [
        null
       ]
      },
      {
       "Id": 5312,
       "DataType": 7,
       "References": null,
       "NumberOfDp": null,
       "Min": null,
       "Max": null,
       "DisplayAsOptionType": 6,
       "IsFirstLoad": false,
       "QuestionnaireSessionId": 0,
       "QuestionId": 5158,
       "MetricId": 2422,
       "Label": "Når jeg reiste med barna til felles aktiviteter",
       "ColumnName": "",
       "ColumnIndex": null,
       "RowName": "",
       "RowIndex": null,
       "AllowMultipleSelection": false,
       "TextValue": null,
       "NumValue": null,
       "BoolValue": null,
       "DatetimeValue": null,
       "FileIdValue": null,
       "ValuesNum": [],
       "ValuesString": [],
       "Options": [
        {
         "Id": 3708,
         "DisplayValue": "Nesten alltid",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "1"
        },
        {
         "Id": 3709,
         "DisplayValue": "Ofte",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "2"
        },
        {
         "Id": 3710,
         "DisplayValue": "Av og Til",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "3"
        },
        {
         "Id": 3711,
         "DisplayValue": "Aldri",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "4"
        }
       ],
       "AnswerQuestionUrl": null,
       "BoolValueForRadioEditing": "",
       "IsAnswered": false,
       "MetricChangeEvent": [
        null
       ]
      },
      {
       "Id": 5313,
       "DataType": 7,
       "References": null,
       "NumberOfDp": null,
       "Min": null,
       "Max": null,
       "DisplayAsOptionType": 6,
       "IsFirstLoad": false,
       "QuestionnaireSessionId": 0,
       "QuestionId": 5158,
       "MetricId": 2423,
       "Label": "Som en egen aktivitet sammen med barna",
       "ColumnName": "",
       "ColumnIndex": null,
       "RowName": "",
       "RowIndex": null,
       "AllowMultipleSelection": false,
       "TextValue": null,
       "NumValue": null,
       "BoolValue": null,
       "DatetimeValue": null,
       "FileIdValue": null,
       "ValuesNum": [],
       "ValuesString": [],
       "Options": [
        {
         "Id": 3712,
         "DisplayValue": "Nesten alltid",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "1"
        },
        {
         "Id": 3713,
         "DisplayValue": "Ofte",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "2"
        },
        {
         "Id": 3714,
         "DisplayValue": "Av og Til",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "3"
        },
        {
         "Id": 3715,
         "DisplayValue": "Aldri",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "4"
        }
       ],
       "AnswerQuestionUrl": null,
       "BoolValueForRadioEditing": "",
       "IsAnswered": false,
       "MetricChangeEvent": [
        null
       ]
      },
      {
       "Id": 5314,
       "DataType": 7,
       "References": null,
       "NumberOfDp": null,
       "Min": null,
       "Max": null,
       "DisplayAsOptionType": 6,
       "IsFirstLoad": false,
       "QuestionnaireSessionId": 0,
       "QuestionId": 5158,
       "MetricId": 2424,
       "Label": "På egen hånd (uten barna)",
       "ColumnName": "",
       "ColumnIndex": null,
       "RowName": "",
       "RowIndex": null,
       "AllowMultipleSelection": false,
       "TextValue": null,
       "NumValue": null,
       "BoolValue": null,
       "DatetimeValue": null,
       "FileIdValue": null,
       "ValuesNum": [],
       "ValuesString": [],
       "Options": [
        {
         "Id": 3716,
         "DisplayValue": "Nesten alltid",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "1"
        },
        {
         "Id": 3717,
         "DisplayValue": "Ofte",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "2"
        },
        {
         "Id": 3718,
         "DisplayValue": "Av og Til",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "3"
        },
        {
         "Id": 3719,
         "DisplayValue": "Aldri",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "4"
        }
       ],
       "AnswerQuestionUrl": null,
       "BoolValueForRadioEditing": "",
       "IsAnswered": false,
       "MetricChangeEvent": [
        null
       ]
      }
     ],
     "IsAnswerable": true,
     "IsAnswered": false,
     "IsSkipped": false,
     "QuestionChangeEvent": [
      null
     ]
    },
    {
     "Id": 5154,
     "Text": "<p><span lang=\"NO-BOK\" style=\"font-size:12.0pt;line-height:106%;font-family:'Calibri',sans-serif;\"></span><strong>Hvor enig eller uenig er du i de f&oslash;lgende p&aring;standene (for deg som er 19 &aring;r eller eldre)?&nbsp;</strong></p><p>Jeg gikk/syklet/brukte kollektivtransport oftere til og fra arbeid p&aring; grunn av Beat the Street</p>",
     "Mandatory": false,
     "Important": false,
     "Index": 14,
     "QuestionNumber": 11,
     "Identifier": "q11",
     "QuestionType": 1,
     "PrintLayout": 1,
     "HasLogic": false,
     "Metrics": [
      {
       "Id": 5307,
       "DataType": 7,
       "References": null,
       "NumberOfDp": null,
       "Min": null,
       "Max": null,
       "DisplayAsOptionType": 6,
       "IsFirstLoad": false,
       "QuestionnaireSessionId": 0,
       "QuestionId": 5154,
       "MetricId": 2417,
       "Label": null,
       "ColumnName": "",
       "ColumnIndex": null,
       "RowName": "",
       "RowIndex": null,
       "AllowMultipleSelection": false,
       "TextValue": null,
       "NumValue": null,
       "BoolValue": null,
       "DatetimeValue": null,
       "FileIdValue": null,
       "ValuesNum": [],
       "ValuesString": [],
       "Options": [
        {
         "Id": 3680,
         "DisplayValue": "Helt uenig",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "1"
        },
        {
         "Id": 3681,
         "DisplayValue": "Litt uenig",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "2"
        },
        {
         "Id": 3682,
         "DisplayValue": "Hverken eller",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "3"
        },
        {
         "Id": 3683,
         "DisplayValue": "Litt enig",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "4"
        },
        {
         "Id": 3684,
         "DisplayValue": "Helt enig",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "5"
        },
        {
         "Id": 3685,
         "DisplayValue": "Ikke relevant",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "6"
        }
       ],
       "AnswerQuestionUrl": null,
       "BoolValueForRadioEditing": "",
       "IsAnswered": false,
       "MetricChangeEvent": [
        null
       ]
      }
     ],
     "IsAnswerable": true,
     "IsAnswered": false,
     "IsSkipped": false,
     "QuestionChangeEvent": [
      null
     ]
    },
    {
     "Id": 5155,
     "Text": "Jeg kj&oslash;rte barna sjeldnere til eller fra skolen p&aring; grunn av Beat the Street",
     "Mandatory": false,
     "Important": false,
     "Index": 15,
     "QuestionNumber": 12,
     "Identifier": "q12",
     "QuestionType": 1,
     "PrintLayout": 1,
     "HasLogic": false,
     "Metrics": [
      {
       "Id": 5308,
       "DataType": 7,
       "References": null,
       "NumberOfDp": null,
       "Min": null,
       "Max": null,
       "DisplayAsOptionType": 6,
       "IsFirstLoad": false,
       "QuestionnaireSessionId": 0,
       "QuestionId": 5155,
       "MetricId": 2418,
       "Label": null,
       "ColumnName": "",
       "ColumnIndex": null,
       "RowName": "",
       "RowIndex": null,
       "AllowMultipleSelection": false,
       "TextValue": null,
       "NumValue": null,
       "BoolValue": null,
       "DatetimeValue": null,
       "FileIdValue": null,
       "ValuesNum": [],
       "ValuesString": [],
       "Options": [
        {
         "Id": 3686,
         "DisplayValue": "Helt uenig",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "1"
        },
        {
         "Id": 3687,
         "DisplayValue": "Litt uenig",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "2"
        },
        {
         "Id": 3688,
         "DisplayValue": "Hverken eller",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "3"
        },
        {
         "Id": 3689,
         "DisplayValue": "Litt enig",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "4"
        },
        {
         "Id": 3690,
         "DisplayValue": "Helt enig",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "5"
        },
        {
         "Id": 3691,
         "DisplayValue": "Ikke relevant",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "6"
        }
       ],
       "AnswerQuestionUrl": null,
       "BoolValueForRadioEditing": "",
       "IsAnswered": false,
       "MetricChangeEvent": [
        null
       ]
      }
     ],
     "IsAnswerable": true,
     "IsAnswered": false,
     "IsSkipped": false,
     "QuestionChangeEvent": [
      null
     ]
    },
    {
     "Id": 5156,
     "Text": "Jeg kj&oslash;rte barna sjeldnere til eller fra deres fritidsaktiviteter p&aring; grunn av Beat the Street",
     "Mandatory": false,
     "Important": false,
     "Index": 16,
     "QuestionNumber": 13,
     "Identifier": "q8",
     "QuestionType": 1,
     "PrintLayout": 1,
     "HasLogic": false,
     "Metrics": [
      {
       "Id": 5309,
       "DataType": 7,
       "References": null,
       "NumberOfDp": null,
       "Min": null,
       "Max": null,
       "DisplayAsOptionType": 6,
       "IsFirstLoad": false,
       "QuestionnaireSessionId": 0,
       "QuestionId": 5156,
       "MetricId": 2419,
       "Label": null,
       "ColumnName": "",
       "ColumnIndex": null,
       "RowName": "",
       "RowIndex": null,
       "AllowMultipleSelection": false,
       "TextValue": null,
       "NumValue": null,
       "BoolValue": null,
       "DatetimeValue": null,
       "FileIdValue": null,
       "ValuesNum": [],
       "ValuesString": [],
       "Options": [
        {
         "Id": 3692,
         "DisplayValue": "Helt uenig",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "1"
        },
        {
         "Id": 3693,
         "DisplayValue": "Litt uenig",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "2"
        },
        {
         "Id": 3694,
         "DisplayValue": "Hverken eller",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "3"
        },
        {
         "Id": 3695,
         "DisplayValue": "Litt enig",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "4"
        },
        {
         "Id": 3696,
         "DisplayValue": "Helt enig",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "5"
        },
        {
         "Id": 3697,
         "DisplayValue": "Ikke relevant",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "6"
        }
       ],
       "AnswerQuestionUrl": null,
       "BoolValueForRadioEditing": "",
       "IsAnswered": false,
       "MetricChangeEvent": [
        null
       ]
      }
     ],
     "IsAnswerable": true,
     "IsAnswered": false,
     "IsSkipped": false,
     "QuestionChangeEvent": [
      null
     ]
    },
    {
     "Id": 5157,
     "Text": "Framover forventer jeg &aring; kj&oslash;re barna mine mindre som f&oslash;lge av deltakelsen i Beat the Street",
     "Mandatory": true,
     "Important": false,
     "Index": 17,
     "QuestionNumber": 14,
     "Identifier": "q14",
     "QuestionType": 1,
     "PrintLayout": 1,
     "HasLogic": true,
     "Metrics": [
      {
       "Id": 5310,
       "DataType": 7,
       "References": null,
       "NumberOfDp": null,
       "Min": null,
       "Max": null,
       "DisplayAsOptionType": 6,
       "IsFirstLoad": false,
       "QuestionnaireSessionId": 0,
       "QuestionId": 5157,
       "MetricId": 2420,
       "Label": null,
       "ColumnName": "",
       "ColumnIndex": null,
       "RowName": "",
       "RowIndex": null,
       "AllowMultipleSelection": false,
       "TextValue": null,
       "NumValue": null,
       "BoolValue": null,
       "DatetimeValue": null,
       "FileIdValue": null,
       "ValuesNum": [],
       "ValuesString": [],
       "Options": [
        {
         "Id": 3698,
         "DisplayValue": "Helt uenig",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "1"
        },
        {
         "Id": 3699,
         "DisplayValue": "Litt uenig",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "2"
        },
        {
         "Id": 3700,
         "DisplayValue": "Hverken eller",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "3"
        },
        {
         "Id": 3701,
         "DisplayValue": "Litt enig",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "4"
        },
        {
         "Id": 3702,
         "DisplayValue": "Helt enig",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "5"
        },
        {
         "Id": 3703,
         "DisplayValue": "Ikke relevant",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "6"
        }
       ],
       "AnswerQuestionUrl": null,
       "BoolValueForRadioEditing": "",
       "IsAnswered": false,
       "MetricChangeEvent": [
        null
       ]
      }
     ],
     "IsAnswerable": true,
     "IsAnswered": false,
     "IsSkipped": false,
     "QuestionChangeEvent": [
      null
     ]
    },
    {
     "Id": 5159,
     "Text": "<strong><span lang=\"EN-GB\" style=\"font-size:x-large;font-family:'Co Text', sans-serif;color:#002060;\">Avsnitt B</span></strong>",
     "Mandatory": false,
     "Important": false,
     "Index": 18,
     "QuestionNumber": 0,
     "Identifier": "B",
     "QuestionType": 4,
     "PrintLayout": 1,
     "HasLogic": false,
     "Metrics": [],
     "IsAnswerable": false,
     "IsAnswered": false,
     "IsSkipped": false,
     "QuestionChangeEvent": [
      null
     ]
    },
    {
     "Id": 5160,
     "Text": "<p><strong>Hvis du er 18 &aring;r eller yngre,</strong></p><p>Hvor mange dager i l&oslash;pet av den siste uken har du v&aelig;rt i fysisk aktivitet, hvor pusten din &oslash;kte, i 60 minutter eller mer?</p><p>Dette kan v&aelig;re alle typer sport og trening, rask gange og sykling.<br /></p><p></p>",
     "Mandatory": true,
     "Important": false,
     "Index": 19,
     "QuestionNumber": 15,
     "Identifier": "q15",
     "QuestionType": 1,
     "PrintLayout": 1,
     "HasLogic": false,
     "Metrics": [
      {
       "Id": 5315,
       "DataType": 7,
       "References": null,
       "NumberOfDp": null,
       "Min": null,
       "Max": null,
       "DisplayAsOptionType": 6,
       "IsFirstLoad": false,
       "QuestionnaireSessionId": 0,
       "QuestionId": 5160,
       "MetricId": 2396,
       "Label": null,
       "ColumnName": "",
       "ColumnIndex": null,
       "RowName": "",
       "RowIndex": null,
       "AllowMultipleSelection": false,
       "TextValue": null,
       "NumValue": null,
       "BoolValue": null,
       "DatetimeValue": null,
       "FileIdValue": null,
       "ValuesNum": [],
       "ValuesString": [],
       "Options": [
        {
         "Id": 3567,
         "DisplayValue": "0 dager",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "0"
        },
        {
         "Id": 3568,
         "DisplayValue": "1 dag",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "1"
        },
        {
         "Id": 3569,
         "DisplayValue": "2 dager",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "2"
        },
        {
         "Id": 3570,
         "DisplayValue": "3 dager",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "3"
        },
        {
         "Id": 3571,
         "DisplayValue": "4 dager",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "4"
        },
        {
         "Id": 3572,
         "DisplayValue": "5 dager",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "5"
        },
        {
         "Id": 3573,
         "DisplayValue": "6 dager",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "6"
        },
        {
         "Id": 3574,
         "DisplayValue": "7 dager",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "7"
        }
       ],
       "AnswerQuestionUrl": null,
       "BoolValueForRadioEditing": "",
       "IsAnswered": false,
       "MetricChangeEvent": [
        null
       ]
      }
     ],
     "IsAnswerable": true,
     "IsAnswered": false,
     "IsSkipped": false,
     "QuestionChangeEvent": [
      null
     ]
    },
    {
     "Id": 5161,
     "Text": "Hvis du f&aring;r dine foreldre til &aring; kj&oslash;re deg til skolen eller fritidsaktiviteter, hva er hovedgrunnen til det?",
     "Mandatory": false,
     "Important": false,
     "Index": 20,
     "QuestionNumber": 16,
     "Identifier": "q16",
     "QuestionType": 1,
     "PrintLayout": 1,
     "HasLogic": false,
     "Metrics": [
      {
       "Id": 5316,
       "DataType": 7,
       "References": null,
       "NumberOfDp": null,
       "Min": null,
       "Max": null,
       "DisplayAsOptionType": 5,
       "IsFirstLoad": false,
       "QuestionnaireSessionId": 0,
       "QuestionId": 5161,
       "MetricId": 2409,
       "Label": null,
       "ColumnName": "",
       "ColumnIndex": null,
       "RowName": "",
       "RowIndex": null,
       "AllowMultipleSelection": false,
       "TextValue": null,
       "NumValue": null,
       "BoolValue": null,
       "DatetimeValue": null,
       "FileIdValue": null,
       "ValuesNum": [],
       "ValuesString": [],
       "Options": [
        {
         "Id": 3632,
         "DisplayValue": "Avstanden til skolen eller aktiviteten",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "1"
        },
        {
         "Id": 3633,
         "DisplayValue": "Fysiske begrensninger",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "2"
        },
        {
         "Id": 3634,
         "DisplayValue": "Jeg liker ikke å gå eller sykle",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "3"
        },
        {
         "Id": 3635,
         "DisplayValue": "Trafikksikkerhet",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "4"
        },
        {
         "Id": 3636,
         "DisplayValue": "Jeg har mye å bære",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "5"
        },
        {
         "Id": 3637,
         "DisplayValue": "På grunn av dårlig tid mellom aktiviteter",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "6"
        },
        {
         "Id": 3638,
         "DisplayValue": "Andre årsaker",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "7"
        },
        {
         "Id": 3668,
         "DisplayValue": "Ikke aktuelt. Foreldrene mine velger å kjøre meg",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "8"
        }
       ],
       "AnswerQuestionUrl": null,
       "BoolValueForRadioEditing": "",
       "IsAnswered": false,
       "MetricChangeEvent": [
        null
       ]
      }
     ],
     "IsAnswerable": true,
     "IsAnswered": false,
     "IsSkipped": false,
     "QuestionChangeEvent": [
      null
     ]
    },
    {
     "Id": 5162,
     "Text": "<p><strong>Hvor enig eller uenig er du i de f&oslash;lgende p&aring;standene (for deg som er 18 &aring;r eller yngre)?</strong></p><p>Jeg gikk eller syklet oftere til/fra skolen p&aring; grunn av Beat the Street</p>",
     "Mandatory": false,
     "Important": false,
     "Index": 21,
     "QuestionNumber": 17,
     "Identifier": "q12",
     "QuestionType": 1,
     "PrintLayout": 1,
     "HasLogic": false,
     "Metrics": [
      {
       "Id": 5317,
       "DataType": 7,
       "References": null,
       "NumberOfDp": null,
       "Min": null,
       "Max": null,
       "DisplayAsOptionType": 6,
       "IsFirstLoad": false,
       "QuestionnaireSessionId": 0,
       "QuestionId": 5162,
       "MetricId": 2425,
       "Label": null,
       "ColumnName": "",
       "ColumnIndex": null,
       "RowName": "",
       "RowIndex": null,
       "AllowMultipleSelection": false,
       "TextValue": null,
       "NumValue": null,
       "BoolValue": null,
       "DatetimeValue": null,
       "FileIdValue": null,
       "ValuesNum": [],
       "ValuesString": [],
       "Options": [
        {
         "Id": 3720,
         "DisplayValue": "Helt uenig",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "1"
        },
        {
         "Id": 3721,
         "DisplayValue": "Litt uenig",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "2"
        },
        {
         "Id": 3722,
         "DisplayValue": "Hverken eller",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "3"
        },
        {
         "Id": 3723,
         "DisplayValue": "Litt enig",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "4"
        },
        {
         "Id": 3724,
         "DisplayValue": "Helt enig",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "5"
        },
        {
         "Id": 3725,
         "DisplayValue": "Ikke relevant",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "6"
        }
       ],
       "AnswerQuestionUrl": null,
       "BoolValueForRadioEditing": "",
       "IsAnswered": false,
       "MetricChangeEvent": [
        null
       ]
      }
     ],
     "IsAnswerable": true,
     "IsAnswered": false,
     "IsSkipped": false,
     "QuestionChangeEvent": [
      null
     ]
    },
    {
     "Id": 5163,
     "Text": "Jeg gikk eller syklet oftere til/fra fritidsaktiviteter p&aring; grunn av Beat the Street",
     "Mandatory": false,
     "Important": false,
     "Index": 22,
     "QuestionNumber": 18,
     "Identifier": "q13",
     "QuestionType": 1,
     "PrintLayout": 1,
     "HasLogic": false,
     "Metrics": [
      {
       "Id": 5318,
       "DataType": 7,
       "References": null,
       "NumberOfDp": null,
       "Min": null,
       "Max": null,
       "DisplayAsOptionType": 6,
       "IsFirstLoad": false,
       "QuestionnaireSessionId": 0,
       "QuestionId": 5163,
       "MetricId": 2426,
       "Label": null,
       "ColumnName": "",
       "ColumnIndex": null,
       "RowName": "",
       "RowIndex": null,
       "AllowMultipleSelection": false,
       "TextValue": null,
       "NumValue": null,
       "BoolValue": null,
       "DatetimeValue": null,
       "FileIdValue": null,
       "ValuesNum": [],
       "ValuesString": [],
       "Options": [
        {
         "Id": 3726,
         "DisplayValue": "Helt uenig",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "1"
        },
        {
         "Id": 3727,
         "DisplayValue": "Litt uenig",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "2"
        },
        {
         "Id": 3728,
         "DisplayValue": "Hverken eller",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "3"
        },
        {
         "Id": 3729,
         "DisplayValue": "Litt enig",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "4"
        },
        {
         "Id": 3730,
         "DisplayValue": "Helt enig",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "5"
        },
        {
         "Id": 3731,
         "DisplayValue": "Ikke relevant",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "6"
        }
       ],
       "AnswerQuestionUrl": null,
       "BoolValueForRadioEditing": "",
       "IsAnswered": false,
       "MetricChangeEvent": [
        null
       ]
      }
     ],
     "IsAnswerable": true,
     "IsAnswered": false,
     "IsSkipped": false,
     "QuestionChangeEvent": [
      null
     ]
    },
    {
     "Id": 5164,
     "Text": "Jeg var mer ute p&aring; fritiden p&aring; grunn av Beat the Street&nbsp;",
     "Mandatory": false,
     "Important": false,
     "Index": 23,
     "QuestionNumber": 19,
     "Identifier": "q14",
     "QuestionType": 1,
     "PrintLayout": 1,
     "HasLogic": false,
     "Metrics": [
      {
       "Id": 5319,
       "DataType": 7,
       "References": null,
       "NumberOfDp": null,
       "Min": null,
       "Max": null,
       "DisplayAsOptionType": 6,
       "IsFirstLoad": false,
       "QuestionnaireSessionId": 0,
       "QuestionId": 5164,
       "MetricId": 2427,
       "Label": null,
       "ColumnName": "",
       "ColumnIndex": null,
       "RowName": "",
       "RowIndex": null,
       "AllowMultipleSelection": false,
       "TextValue": null,
       "NumValue": null,
       "BoolValue": null,
       "DatetimeValue": null,
       "FileIdValue": null,
       "ValuesNum": [],
       "ValuesString": [],
       "Options": [
        {
         "Id": 3732,
         "DisplayValue": "Helt uenig",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "1"
        },
        {
         "Id": 3733,
         "DisplayValue": "Litt uenig",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "2"
        },
        {
         "Id": 3734,
         "DisplayValue": "Hverken eller",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "3"
        },
        {
         "Id": 3735,
         "DisplayValue": "Litt enig",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "4"
        },
        {
         "Id": 3736,
         "DisplayValue": "Helt enig",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "5"
        },
        {
         "Id": 3737,
         "DisplayValue": "Ikke relevant",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "6"
        }
       ],
       "AnswerQuestionUrl": null,
       "BoolValueForRadioEditing": "",
       "IsAnswered": false,
       "MetricChangeEvent": [
        null
       ]
      }
     ],
     "IsAnswerable": true,
     "IsAnswered": false,
     "IsSkipped": false,
     "QuestionChangeEvent": [
      null
     ]
    },
    {
     "Id": 5165,
     "Text": "P&aring; grunn av Beat the Street, ble jeg kj&oslash;rt sjeldnere til skolen&nbsp;",
     "Mandatory": false,
     "Important": false,
     "Index": 24,
     "QuestionNumber": 20,
     "Identifier": "q20",
     "QuestionType": 1,
     "PrintLayout": 1,
     "HasLogic": false,
     "Metrics": [
      {
       "Id": 5320,
       "DataType": 7,
       "References": null,
       "NumberOfDp": null,
       "Min": null,
       "Max": null,
       "DisplayAsOptionType": 6,
       "IsFirstLoad": false,
       "QuestionnaireSessionId": 0,
       "QuestionId": 5165,
       "MetricId": 2428,
       "Label": null,
       "ColumnName": "",
       "ColumnIndex": null,
       "RowName": "",
       "RowIndex": null,
       "AllowMultipleSelection": false,
       "TextValue": null,
       "NumValue": null,
       "BoolValue": null,
       "DatetimeValue": null,
       "FileIdValue": null,
       "ValuesNum": [],
       "ValuesString": [],
       "Options": [
        {
         "Id": 3738,
         "DisplayValue": "Helt uenig",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "1"
        },
        {
         "Id": 3739,
         "DisplayValue": "Litt uenig",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "2"
        },
        {
         "Id": 3740,
         "DisplayValue": "Hverken eller",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "3"
        },
        {
         "Id": 3741,
         "DisplayValue": "Litt enig",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "4"
        },
        {
         "Id": 3742,
         "DisplayValue": "Helt enig",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "5"
        },
        {
         "Id": 3743,
         "DisplayValue": "Ikke relevant",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "6"
        }
       ],
       "AnswerQuestionUrl": null,
       "BoolValueForRadioEditing": "",
       "IsAnswered": false,
       "MetricChangeEvent": [
        null
       ]
      }
     ],
     "IsAnswerable": true,
     "IsAnswered": false,
     "IsSkipped": false,
     "QuestionChangeEvent": [
      null
     ]
    },
    {
     "Id": 5166,
     "Text": "P&aring; grunn av Beat the Street, ble jeg kj&oslash;rt sjeldnere til fritidsaktiviteter&nbsp;",
     "Mandatory": false,
     "Important": false,
     "Index": 25,
     "QuestionNumber": 21,
     "Identifier": "q21",
     "QuestionType": 1,
     "PrintLayout": 1,
     "HasLogic": false,
     "Metrics": [
      {
       "Id": 5321,
       "DataType": 7,
       "References": null,
       "NumberOfDp": null,
       "Min": null,
       "Max": null,
       "DisplayAsOptionType": 6,
       "IsFirstLoad": false,
       "QuestionnaireSessionId": 0,
       "QuestionId": 5166,
       "MetricId": 2429,
       "Label": null,
       "ColumnName": "",
       "ColumnIndex": null,
       "RowName": "",
       "RowIndex": null,
       "AllowMultipleSelection": false,
       "TextValue": null,
       "NumValue": null,
       "BoolValue": null,
       "DatetimeValue": null,
       "FileIdValue": null,
       "ValuesNum": [],
       "ValuesString": [],
       "Options": [
        {
         "Id": 3744,
         "DisplayValue": "Helt uenig",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "1"
        },
        {
         "Id": 3745,
         "DisplayValue": "Litt uenig",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "2"
        },
        {
         "Id": 3746,
         "DisplayValue": "Hverken eller",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "3"
        },
        {
         "Id": 3747,
         "DisplayValue": "Litt enig",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "4"
        },
        {
         "Id": 3748,
         "DisplayValue": "Helt enig",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "5"
        },
        {
         "Id": 3749,
         "DisplayValue": "Ikke relevant",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "6"
        }
       ],
       "AnswerQuestionUrl": null,
       "BoolValueForRadioEditing": "",
       "IsAnswered": false,
       "MetricChangeEvent": [
        null
       ]
      }
     ],
     "IsAnswerable": true,
     "IsAnswered": false,
     "IsSkipped": false,
     "QuestionChangeEvent": [
      null
     ]
    },
    {
     "Id": 5167,
     "Text": "N&aring;r har du samlet poeng i Beat the Street?&nbsp;",
     "Mandatory": false,
     "Important": false,
     "Index": 26,
     "QuestionNumber": 22,
     "Identifier": "q17",
     "QuestionType": 2,
     "PrintLayout": 1,
     "HasLogic": false,
     "Metrics": [
      {
       "Id": 5322,
       "DataType": 7,
       "References": null,
       "NumberOfDp": null,
       "Min": null,
       "Max": null,
       "DisplayAsOptionType": 6,
       "IsFirstLoad": false,
       "QuestionnaireSessionId": 0,
       "QuestionId": 5167,
       "MetricId": 2430,
       "Label": "På vei til/fra skolen",
       "ColumnName": "",
       "ColumnIndex": null,
       "RowName": "",
       "RowIndex": null,
       "AllowMultipleSelection": false,
       "TextValue": null,
       "NumValue": null,
       "BoolValue": null,
       "DatetimeValue": null,
       "FileIdValue": null,
       "ValuesNum": [],
       "ValuesString": [],
       "Options": [
        {
         "Id": 3750,
         "DisplayValue": "Nesten alltid",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "1"
        },
        {
         "Id": 3751,
         "DisplayValue": "Ofte",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "2"
        },
        {
         "Id": 3752,
         "DisplayValue": "Av og Til",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "3"
        },
        {
         "Id": 3753,
         "DisplayValue": "Aldri",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "4"
        }
       ],
       "AnswerQuestionUrl": null,
       "BoolValueForRadioEditing": "",
       "IsAnswered": false,
       "MetricChangeEvent": [
        null
       ]
      },
      {
       "Id": 5323,
       "DataType": 7,
       "References": null,
       "NumberOfDp": null,
       "Min": null,
       "Max": null,
       "DisplayAsOptionType": 6,
       "IsFirstLoad": false,
       "QuestionnaireSessionId": 0,
       "QuestionId": 5167,
       "MetricId": 2431,
       "Label": "På vei til/fra fritidsaktiviteter",
       "ColumnName": "",
       "ColumnIndex": null,
       "RowName": "",
       "RowIndex": null,
       "AllowMultipleSelection": false,
       "TextValue": null,
       "NumValue": null,
       "BoolValue": null,
       "DatetimeValue": null,
       "FileIdValue": null,
       "ValuesNum": [],
       "ValuesString": [],
       "Options": [
        {
         "Id": 3754,
         "DisplayValue": "Nesten alltid",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "1"
        },
        {
         "Id": 3755,
         "DisplayValue": "Ofte",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "2"
        },
        {
         "Id": 3756,
         "DisplayValue": "Av og Til",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "3"
        },
        {
         "Id": 3757,
         "DisplayValue": "Aldri",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "4"
        }
       ],
       "AnswerQuestionUrl": null,
       "BoolValueForRadioEditing": "",
       "IsAnswered": false,
       "MetricChangeEvent": [
        null
       ]
      },
      {
       "Id": 5324,
       "DataType": 7,
       "References": null,
       "NumberOfDp": null,
       "Min": null,
       "Max": null,
       "DisplayAsOptionType": 6,
       "IsFirstLoad": false,
       "QuestionnaireSessionId": 0,
       "QuestionId": 5167,
       "MetricId": 2432,
       "Label": "På vei til/fra andre aktiviteter ",
       "ColumnName": "",
       "ColumnIndex": null,
       "RowName": "",
       "RowIndex": null,
       "AllowMultipleSelection": false,
       "TextValue": null,
       "NumValue": null,
       "BoolValue": null,
       "DatetimeValue": null,
       "FileIdValue": null,
       "ValuesNum": [],
       "ValuesString": [],
       "Options": [
        {
         "Id": 3758,
         "DisplayValue": "Nesten alltid",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "1"
        },
        {
         "Id": 3759,
         "DisplayValue": "Ofte",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "2"
        },
        {
         "Id": 3760,
         "DisplayValue": "Av og Til",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "3"
        },
        {
         "Id": 3761,
         "DisplayValue": "Aldri",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "4"
        }
       ],
       "AnswerQuestionUrl": null,
       "BoolValueForRadioEditing": "",
       "IsAnswered": false,
       "MetricChangeEvent": [
        null
       ]
      },
      {
       "Id": 5325,
       "DataType": 7,
       "References": null,
       "NumberOfDp": null,
       "Min": null,
       "Max": null,
       "DisplayAsOptionType": 6,
       "IsFirstLoad": false,
       "QuestionnaireSessionId": 0,
       "QuestionId": 5167,
       "MetricId": 2435,
       "Label": "Som en egen fritidsaktivitet ",
       "ColumnName": "",
       "ColumnIndex": null,
       "RowName": "",
       "RowIndex": null,
       "AllowMultipleSelection": false,
       "TextValue": null,
       "NumValue": null,
       "BoolValue": null,
       "DatetimeValue": null,
       "FileIdValue": null,
       "ValuesNum": [],
       "ValuesString": [],
       "Options": [
        {
         "Id": 3762,
         "DisplayValue": "Nesten alltid",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "1"
        },
        {
         "Id": 3763,
         "DisplayValue": "Ofte",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "2"
        },
        {
         "Id": 3764,
         "DisplayValue": "Av og Til",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "3"
        },
        {
         "Id": 3765,
         "DisplayValue": "Aldri",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "4"
        }
       ],
       "AnswerQuestionUrl": null,
       "BoolValueForRadioEditing": "",
       "IsAnswered": false,
       "MetricChangeEvent": [
        null
       ]
      }
     ],
     "IsAnswerable": true,
     "IsAnswered": false,
     "IsSkipped": false,
     "QuestionChangeEvent": [
      null
     ]
    },
    {
     "Id": 5168,
     "Text": "<strong><span lang=\"EN-GB\" style=\"font-size:x-large;font-family:'Co Text', sans-serif;color:#002060;\">Dine Reiser</span></strong>",
     "Mandatory": false,
     "Important": false,
     "Index": 27,
     "QuestionNumber": 0,
     "Identifier": "reiser",
     "QuestionType": 4,
     "PrintLayout": 1,
     "HasLogic": false,
     "Metrics": [],
     "IsAnswerable": false,
     "IsAnswered": false,
     "IsSkipped": false,
     "QuestionChangeEvent": [
      null
     ]
    },
    {
     "Id": 5169,
     "Text": "Tenk over hvor mye du har brukt g&aring;ing som transportmiddel de siste syv dagene. Hvor mange dager har du g&aring;tt i ti minutter eller mer?",
     "Mandatory": false,
     "Important": false,
     "Index": 28,
     "QuestionNumber": 23,
     "Identifier": "q18",
     "QuestionType": 1,
     "PrintLayout": 1,
     "HasLogic": false,
     "Metrics": [
      {
       "Id": 5326,
       "DataType": 7,
       "References": null,
       "NumberOfDp": null,
       "Min": null,
       "Max": null,
       "DisplayAsOptionType": 6,
       "IsFirstLoad": false,
       "QuestionnaireSessionId": 0,
       "QuestionId": 5169,
       "MetricId": 2397,
       "Label": null,
       "ColumnName": "",
       "ColumnIndex": null,
       "RowName": "",
       "RowIndex": null,
       "AllowMultipleSelection": false,
       "TextValue": null,
       "NumValue": null,
       "BoolValue": null,
       "DatetimeValue": null,
       "FileIdValue": null,
       "ValuesNum": [],
       "ValuesString": [],
       "Options": [
        {
         "Id": 3575,
         "DisplayValue": "0 dager",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "0"
        },
        {
         "Id": 3576,
         "DisplayValue": "1 dag",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "1"
        },
        {
         "Id": 3577,
         "DisplayValue": "2 dager",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "2"
        },
        {
         "Id": 3578,
         "DisplayValue": "3 dager",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "3"
        },
        {
         "Id": 3579,
         "DisplayValue": "4 dager",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "4"
        },
        {
         "Id": 3580,
         "DisplayValue": "5 dager",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "5"
        },
        {
         "Id": 3581,
         "DisplayValue": "6 dager",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "6"
        },
        {
         "Id": 3582,
         "DisplayValue": "7 dager",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "7"
        }
       ],
       "AnswerQuestionUrl": null,
       "BoolValueForRadioEditing": "",
       "IsAnswered": false,
       "MetricChangeEvent": [
        null
       ]
      }
     ],
     "IsAnswerable": true,
     "IsAnswered": false,
     "IsSkipped": false,
     "QuestionChangeEvent": [
      null
     ]
    },
    {
     "Id": 5170,
     "Text": "Tenk over hvor mye du har brukt sykling som transportmiddel de siste syv dagene. Hvor mange dager har du syklet i ti minutter eller mer?",
     "Mandatory": false,
     "Important": false,
     "Index": 29,
     "QuestionNumber": 24,
     "Identifier": "q19",
     "QuestionType": 1,
     "PrintLayout": 1,
     "HasLogic": false,
     "Metrics": [
      {
       "Id": 5327,
       "DataType": 7,
       "References": null,
       "NumberOfDp": null,
       "Min": null,
       "Max": null,
       "DisplayAsOptionType": 6,
       "IsFirstLoad": false,
       "QuestionnaireSessionId": 0,
       "QuestionId": 5170,
       "MetricId": 2397,
       "Label": null,
       "ColumnName": "",
       "ColumnIndex": null,
       "RowName": "",
       "RowIndex": null,
       "AllowMultipleSelection": false,
       "TextValue": null,
       "NumValue": null,
       "BoolValue": null,
       "DatetimeValue": null,
       "FileIdValue": null,
       "ValuesNum": [],
       "ValuesString": [],
       "Options": [
        {
         "Id": 3575,
         "DisplayValue": "0 dager",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "0"
        },
        {
         "Id": 3576,
         "DisplayValue": "1 dag",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "1"
        },
        {
         "Id": 3577,
         "DisplayValue": "2 dager",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "2"
        },
        {
         "Id": 3578,
         "DisplayValue": "3 dager",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "3"
        },
        {
         "Id": 3579,
         "DisplayValue": "4 dager",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "4"
        },
        {
         "Id": 3580,
         "DisplayValue": "5 dager",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "5"
        },
        {
         "Id": 3581,
         "DisplayValue": "6 dager",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "6"
        },
        {
         "Id": 3582,
         "DisplayValue": "7 dager",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "7"
        }
       ],
       "AnswerQuestionUrl": null,
       "BoolValueForRadioEditing": "",
       "IsAnswered": false,
       "MetricChangeEvent": [
        null
       ]
      }
     ],
     "IsAnswerable": true,
     "IsAnswered": false,
     "IsSkipped": false,
     "QuestionChangeEvent": [
      null
     ]
    },
    {
     "Id": 5171,
     "Text": "Tenk over hvor ofte du har brukt bilen som transportmiddel de siste syv dagene. Hvor mange dager har du kj&oslash;rt bil i ti minutter eller mer?",
     "Mandatory": false,
     "Important": false,
     "Index": 30,
     "QuestionNumber": 25,
     "Identifier": "q20",
     "QuestionType": 1,
     "PrintLayout": 1,
     "HasLogic": false,
     "Metrics": [
      {
       "Id": 5328,
       "DataType": 7,
       "References": null,
       "NumberOfDp": null,
       "Min": null,
       "Max": null,
       "DisplayAsOptionType": 6,
       "IsFirstLoad": false,
       "QuestionnaireSessionId": 0,
       "QuestionId": 5171,
       "MetricId": 2397,
       "Label": null,
       "ColumnName": "",
       "ColumnIndex": null,
       "RowName": "",
       "RowIndex": null,
       "AllowMultipleSelection": false,
       "TextValue": null,
       "NumValue": null,
       "BoolValue": null,
       "DatetimeValue": null,
       "FileIdValue": null,
       "ValuesNum": [],
       "ValuesString": [],
       "Options": [
        {
         "Id": 3575,
         "DisplayValue": "0 dager",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "0"
        },
        {
         "Id": 3576,
         "DisplayValue": "1 dag",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "1"
        },
        {
         "Id": 3577,
         "DisplayValue": "2 dager",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "2"
        },
        {
         "Id": 3578,
         "DisplayValue": "3 dager",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "3"
        },
        {
         "Id": 3579,
         "DisplayValue": "4 dager",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "4"
        },
        {
         "Id": 3580,
         "DisplayValue": "5 dager",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "5"
        },
        {
         "Id": 3581,
         "DisplayValue": "6 dager",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "6"
        },
        {
         "Id": 3582,
         "DisplayValue": "7 dager",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "7"
        }
       ],
       "AnswerQuestionUrl": null,
       "BoolValueForRadioEditing": "",
       "IsAnswered": false,
       "MetricChangeEvent": [
        null
       ]
      }
     ],
     "IsAnswerable": true,
     "IsAnswered": false,
     "IsSkipped": false,
     "QuestionChangeEvent": [
      null
     ]
    },
    {
     "Id": 5172,
     "Text": "Hvordan har du kommet deg til jobb eller skole den siste uken?",
     "Mandatory": false,
     "Important": false,
     "Index": 31,
     "QuestionNumber": 26,
     "Identifier": "q21",
     "QuestionType": 2,
     "PrintLayout": 1,
     "HasLogic": false,
     "Metrics": [
      {
       "Id": 5329,
       "DataType": 7,
       "References": null,
       "NumberOfDp": null,
       "Min": null,
       "Max": null,
       "DisplayAsOptionType": 6,
       "IsFirstLoad": false,
       "QuestionnaireSessionId": 0,
       "QuestionId": 5172,
       "MetricId": 2436,
       "Label": "Mandag",
       "ColumnName": "",
       "ColumnIndex": null,
       "RowName": "",
       "RowIndex": null,
       "AllowMultipleSelection": false,
       "TextValue": null,
       "NumValue": null,
       "BoolValue": null,
       "DatetimeValue": null,
       "FileIdValue": null,
       "ValuesNum": [],
       "ValuesString": [],
       "Options": [
        {
         "Id": 3766,
         "DisplayValue": "Gå, sparkesykkel eller rullebrett",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "1"
        },
        {
         "Id": 3767,
         "DisplayValue": "Sykkel",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "2"
        },
        {
         "Id": 3768,
         "DisplayValue": "Buss eller tog",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "3"
        },
        {
         "Id": 3769,
         "DisplayValue": "Bil eller annet kjøretøy",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "4"
        }
       ],
       "AnswerQuestionUrl": null,
       "BoolValueForRadioEditing": "",
       "IsAnswered": false,
       "MetricChangeEvent": [
        null
       ]
      },
      {
       "Id": 5330,
       "DataType": 7,
       "References": null,
       "NumberOfDp": null,
       "Min": null,
       "Max": null,
       "DisplayAsOptionType": 6,
       "IsFirstLoad": false,
       "QuestionnaireSessionId": 0,
       "QuestionId": 5172,
       "MetricId": 2437,
       "Label": "Tirsdag",
       "ColumnName": "",
       "ColumnIndex": null,
       "RowName": "",
       "RowIndex": null,
       "AllowMultipleSelection": false,
       "TextValue": null,
       "NumValue": null,
       "BoolValue": null,
       "DatetimeValue": null,
       "FileIdValue": null,
       "ValuesNum": [],
       "ValuesString": [],
       "Options": [
        {
         "Id": 3770,
         "DisplayValue": "Gå, sparkesykkel eller rullebrett",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "1"
        },
        {
         "Id": 3771,
         "DisplayValue": "Sykkel",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "2"
        },
        {
         "Id": 3772,
         "DisplayValue": "Buss eller tog",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "3"
        },
        {
         "Id": 3773,
         "DisplayValue": "Bil eller annet kjøretøy",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "4"
        }
       ],
       "AnswerQuestionUrl": null,
       "BoolValueForRadioEditing": "",
       "IsAnswered": false,
       "MetricChangeEvent": [
        null
       ]
      },
      {
       "Id": 5331,
       "DataType": 7,
       "References": null,
       "NumberOfDp": null,
       "Min": null,
       "Max": null,
       "DisplayAsOptionType": 6,
       "IsFirstLoad": false,
       "QuestionnaireSessionId": 0,
       "QuestionId": 5172,
       "MetricId": 2438,
       "Label": "Onsdag",
       "ColumnName": "",
       "ColumnIndex": null,
       "RowName": "",
       "RowIndex": null,
       "AllowMultipleSelection": false,
       "TextValue": null,
       "NumValue": null,
       "BoolValue": null,
       "DatetimeValue": null,
       "FileIdValue": null,
       "ValuesNum": [],
       "ValuesString": [],
       "Options": [
        {
         "Id": 3774,
         "DisplayValue": "Gå, sparkesykkel eller rullebrett",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "1"
        },
        {
         "Id": 3775,
         "DisplayValue": "Sykkel",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "2"
        },
        {
         "Id": 3776,
         "DisplayValue": "Buss eller tog",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "3"
        },
        {
         "Id": 3777,
         "DisplayValue": "Bil eller annet kjøretøy",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "4"
        }
       ],
       "AnswerQuestionUrl": null,
       "BoolValueForRadioEditing": "",
       "IsAnswered": false,
       "MetricChangeEvent": [
        null
       ]
      },
      {
       "Id": 5332,
       "DataType": 7,
       "References": null,
       "NumberOfDp": null,
       "Min": null,
       "Max": null,
       "DisplayAsOptionType": 6,
       "IsFirstLoad": false,
       "QuestionnaireSessionId": 0,
       "QuestionId": 5172,
       "MetricId": 2439,
       "Label": "Torsdag",
       "ColumnName": "",
       "ColumnIndex": null,
       "RowName": "",
       "RowIndex": null,
       "AllowMultipleSelection": false,
       "TextValue": null,
       "NumValue": null,
       "BoolValue": null,
       "DatetimeValue": null,
       "FileIdValue": null,
       "ValuesNum": [],
       "ValuesString": [],
       "Options": [
        {
         "Id": 3778,
         "DisplayValue": "Gå, sparkesykkel eller rullebrett",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "1"
        },
        {
         "Id": 3779,
         "DisplayValue": "Sykkel",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "2"
        },
        {
         "Id": 3780,
         "DisplayValue": "Buss eller tog",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "3"
        },
        {
         "Id": 3781,
         "DisplayValue": "Bil eller annet kjøretøy",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "4"
        }
       ],
       "AnswerQuestionUrl": null,
       "BoolValueForRadioEditing": "",
       "IsAnswered": false,
       "MetricChangeEvent": [
        null
       ]
      },
      {
       "Id": 5333,
       "DataType": 7,
       "References": null,
       "NumberOfDp": null,
       "Min": null,
       "Max": null,
       "DisplayAsOptionType": 6,
       "IsFirstLoad": false,
       "QuestionnaireSessionId": 0,
       "QuestionId": 5172,
       "MetricId": 2440,
       "Label": "Fredag",
       "ColumnName": "",
       "ColumnIndex": null,
       "RowName": "",
       "RowIndex": null,
       "AllowMultipleSelection": false,
       "TextValue": null,
       "NumValue": null,
       "BoolValue": null,
       "DatetimeValue": null,
       "FileIdValue": null,
       "ValuesNum": [],
       "ValuesString": [],
       "Options": [
        {
         "Id": 3782,
         "DisplayValue": "Gå, sparkesykkel eller rullebrett",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "1"
        },
        {
         "Id": 3783,
         "DisplayValue": "Sykkel",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "2"
        },
        {
         "Id": 3784,
         "DisplayValue": "Buss eller tog",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "3"
        },
        {
         "Id": 3785,
         "DisplayValue": "Bil eller annet kjøretøy",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "4"
        }
       ],
       "AnswerQuestionUrl": null,
       "BoolValueForRadioEditing": "",
       "IsAnswered": false,
       "MetricChangeEvent": [
        null
       ]
      }
     ],
     "IsAnswerable": true,
     "IsAnswered": false,
     "IsSkipped": false,
     "QuestionChangeEvent": [
      null
     ]
    },
    {
     "Id": 5173,
     "Text": "Hvor enig eller uenig er du i dette:",
     "Mandatory": false,
     "Important": false,
     "Index": 32,
     "QuestionNumber": 27,
     "Identifier": "q22",
     "QuestionType": 2,
     "PrintLayout": 1,
     "HasLogic": false,
     "Metrics": [
      {
       "Id": 5334,
       "DataType": 7,
       "References": null,
       "NumberOfDp": null,
       "Min": null,
       "Max": null,
       "DisplayAsOptionType": 6,
       "IsFirstLoad": false,
       "QuestionnaireSessionId": 0,
       "QuestionId": 5173,
       "MetricId": 2405,
       "Label": "Jeg liker å gå til skolen eller jobb",
       "ColumnName": "",
       "ColumnIndex": null,
       "RowName": "",
       "RowIndex": null,
       "AllowMultipleSelection": false,
       "TextValue": null,
       "NumValue": null,
       "BoolValue": null,
       "DatetimeValue": null,
       "FileIdValue": null,
       "ValuesNum": [],
       "ValuesString": [],
       "Options": [
        {
         "Id": 3611,
         "DisplayValue": "Helt uenig",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "1"
        },
        {
         "Id": 3612,
         "DisplayValue": "Litt uenig",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "2"
        },
        {
         "Id": 3613,
         "DisplayValue": "Ingen mening",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "3"
        },
        {
         "Id": 3614,
         "DisplayValue": "Litt enig",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "4"
        },
        {
         "Id": 3615,
         "DisplayValue": "Helt enig",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "5"
        }
       ],
       "AnswerQuestionUrl": null,
       "BoolValueForRadioEditing": "",
       "IsAnswered": false,
       "MetricChangeEvent": [
        null
       ]
      },
      {
       "Id": 5335,
       "DataType": 7,
       "References": null,
       "NumberOfDp": null,
       "Min": null,
       "Max": null,
       "DisplayAsOptionType": 6,
       "IsFirstLoad": false,
       "QuestionnaireSessionId": 0,
       "QuestionId": 5173,
       "MetricId": 2406,
       "Label": "Jeg liker å sykle til skolen eller jobb",
       "ColumnName": "",
       "ColumnIndex": null,
       "RowName": "",
       "RowIndex": null,
       "AllowMultipleSelection": false,
       "TextValue": null,
       "NumValue": null,
       "BoolValue": null,
       "DatetimeValue": null,
       "FileIdValue": null,
       "ValuesNum": [],
       "ValuesString": [],
       "Options": [
        {
         "Id": 3616,
         "DisplayValue": "Helt uenig",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "1"
        },
        {
         "Id": 3617,
         "DisplayValue": "Litt uenig",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "2"
        },
        {
         "Id": 3618,
         "DisplayValue": "Ingen mening",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "3"
        },
        {
         "Id": 3619,
         "DisplayValue": "Litt enig",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "4"
        },
        {
         "Id": 3620,
         "DisplayValue": "Helt enig",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "5"
        }
       ],
       "AnswerQuestionUrl": null,
       "BoolValueForRadioEditing": "",
       "IsAnswered": false,
       "MetricChangeEvent": [
        null
       ]
      },
      {
       "Id": 5336,
       "DataType": 7,
       "References": null,
       "NumberOfDp": null,
       "Min": null,
       "Max": null,
       "DisplayAsOptionType": 6,
       "IsFirstLoad": false,
       "QuestionnaireSessionId": 0,
       "QuestionId": 5173,
       "MetricId": 2407,
       "Label": "Jeg liker å gå som en fritidsaktivitet",
       "ColumnName": "",
       "ColumnIndex": null,
       "RowName": "",
       "RowIndex": null,
       "AllowMultipleSelection": false,
       "TextValue": null,
       "NumValue": null,
       "BoolValue": null,
       "DatetimeValue": null,
       "FileIdValue": null,
       "ValuesNum": [],
       "ValuesString": [],
       "Options": [
        {
         "Id": 3621,
         "DisplayValue": "Helt uenig",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "1"
        },
        {
         "Id": 3622,
         "DisplayValue": "Litt uenig",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "2"
        },
        {
         "Id": 3623,
         "DisplayValue": "Ingen mening",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "3"
        },
        {
         "Id": 3624,
         "DisplayValue": "Litt enig",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "4"
        },
        {
         "Id": 3625,
         "DisplayValue": "Helt enig",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "5"
        }
       ],
       "AnswerQuestionUrl": null,
       "BoolValueForRadioEditing": "",
       "IsAnswered": false,
       "MetricChangeEvent": [
        null
       ]
      },
      {
       "Id": 5337,
       "DataType": 7,
       "References": null,
       "NumberOfDp": null,
       "Min": null,
       "Max": null,
       "DisplayAsOptionType": 6,
       "IsFirstLoad": false,
       "QuestionnaireSessionId": 0,
       "QuestionId": 5173,
       "MetricId": 2408,
       "Label": "Jeg liker å sykle som en fritidsaktivitet",
       "ColumnName": "",
       "ColumnIndex": null,
       "RowName": "",
       "RowIndex": null,
       "AllowMultipleSelection": false,
       "TextValue": null,
       "NumValue": null,
       "BoolValue": null,
       "DatetimeValue": null,
       "FileIdValue": null,
       "ValuesNum": [],
       "ValuesString": [],
       "Options": [
        {
         "Id": 3626,
         "DisplayValue": "Helt uenig",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "1"
        },
        {
         "Id": 3627,
         "DisplayValue": "Litt uenig",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "2"
        },
        {
         "Id": 3628,
         "DisplayValue": "Ingen mening",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "3"
        },
        {
         "Id": 3629,
         "DisplayValue": "Litt enig",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "4"
        },
        {
         "Id": 3630,
         "DisplayValue": "Helt enig",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "5"
        }
       ],
       "AnswerQuestionUrl": null,
       "BoolValueForRadioEditing": "",
       "IsAnswered": false,
       "MetricChangeEvent": [
        null
       ]
      }
     ],
     "IsAnswerable": true,
     "IsAnswered": false,
     "IsSkipped": false,
     "QuestionChangeEvent": [
      null
     ]
    },
    {
     "Id": 5174,
     "Text": "Har Beat the Street p&aring;virket hverdagen din positivt?&nbsp;",
     "Mandatory": false,
     "Important": false,
     "Index": 33,
     "QuestionNumber": 28,
     "Identifier": "q23",
     "QuestionType": 1,
     "PrintLayout": 1,
     "HasLogic": false,
     "Metrics": [
      {
       "Id": 5338,
       "DataType": 7,
       "References": null,
       "NumberOfDp": null,
       "Min": null,
       "Max": null,
       "DisplayAsOptionType": 6,
       "IsFirstLoad": false,
       "QuestionnaireSessionId": 0,
       "QuestionId": 5174,
       "MetricId": 2441,
       "Label": null,
       "ColumnName": "",
       "ColumnIndex": null,
       "RowName": "",
       "RowIndex": null,
       "AllowMultipleSelection": false,
       "TextValue": null,
       "NumValue": null,
       "BoolValue": null,
       "DatetimeValue": null,
       "FileIdValue": null,
       "ValuesNum": [],
       "ValuesString": [],
       "Options": [
        {
         "Id": 3786,
         "DisplayValue": "Ja",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "1"
        },
        {
         "Id": 3787,
         "DisplayValue": "Nei",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "2"
        }
       ],
       "AnswerQuestionUrl": null,
       "BoolValueForRadioEditing": "",
       "IsAnswered": false,
       "MetricChangeEvent": [
        null
       ]
      }
     ],
     "IsAnswerable": true,
     "IsAnswered": false,
     "IsSkipped": false,
     "QuestionChangeEvent": [
      null
     ]
    },
    {
     "Id": 5175,
     "Text": "Forklar hva du gjorde forskjellig under Beat the Street og hvordan dette har v&aelig;rt en positiv eller negativ opplevelse (ris eller ros)?",
     "Mandatory": false,
     "Important": false,
     "Index": 34,
     "QuestionNumber": 29,
     "Identifier": "q24",
     "QuestionType": 1,
     "PrintLayout": 1,
     "HasLogic": false,
     "Metrics": [
      {
       "Id": 5339,
       "DataType": 1,
       "References": null,
       "NumberOfDp": null,
       "Min": null,
       "Max": null,
       "DisplayAsOptionType": 0,
       "IsFirstLoad": false,
       "QuestionnaireSessionId": 0,
       "QuestionId": 5175,
       "MetricId": 2442,
       "Label": null,
       "ColumnName": "",
       "ColumnIndex": null,
       "RowName": "",
       "RowIndex": null,
       "AllowMultipleSelection": false,
       "TextValue": null,
       "NumValue": null,
       "BoolValue": null,
       "DatetimeValue": null,
       "FileIdValue": null,
       "ValuesNum": [],
       "ValuesString": [],
       "Options": [],
       "AnswerQuestionUrl": null,
       "BoolValueForRadioEditing": "",
       "IsAnswered": false,
       "MetricChangeEvent": [
        null
       ]
      }
     ],
     "IsAnswerable": true,
     "IsAnswered": false,
     "IsSkipped": false,
     "QuestionChangeEvent": [
      null
     ]
    },
    {
     "Id": 5176,
     "Text": "<strong><span lang=\"EN-GB\" style=\"font-size:x-large;font-family:'Co Text', sans-serif;color:#002060;\">Vilk&aring;r og betingelser&nbsp;</span></strong>",
     "Mandatory": false,
     "Important": false,
     "Index": 35,
     "QuestionNumber": 0,
     "Identifier": "vilkar",
     "QuestionType": 4,
     "PrintLayout": 1,
     "HasLogic": false,
     "Metrics": [],
     "IsAnswerable": false,
     "IsAnswered": false,
     "IsSkipped": false,
     "QuestionChangeEvent": [
      null
     ]
    },
    {
     "Id": 5177,
     "Text": "Kryss av boksen som sier at du er enig i vilk&aring;r og betingelser (<a href=\"http://https://beatthestreet.me/sandnes/https://beatthestreet.me/sandnes/personvernerkaering\" target=\"_blank\">som du finner p&aring; nettsiden</a>), for &aring; fullf&oslash;re sp&oslash;rreskjemaet.",
     "Mandatory": false,
     "Important": false,
     "Index": 36,
     "QuestionNumber": 30,
     "Identifier": "q30",
     "QuestionType": 1,
     "PrintLayout": 1,
     "HasLogic": false,
     "Metrics": [
      {
       "Id": 5340,
       "DataType": 7,
       "References": null,
       "NumberOfDp": null,
       "Min": null,
       "Max": null,
       "DisplayAsOptionType": 8,
       "IsFirstLoad": false,
       "QuestionnaireSessionId": 0,
       "QuestionId": 5177,
       "MetricId": 2443,
       "Label": null,
       "ColumnName": "",
       "ColumnIndex": null,
       "RowName": "",
       "RowIndex": null,
       "AllowMultipleSelection": true,
       "TextValue": null,
       "NumValue": null,
       "BoolValue": null,
       "DatetimeValue": null,
       "FileIdValue": null,
       "ValuesNum": [],
       "ValuesString": [],
       "Options": [
        {
         "Id": 3788,
         "DisplayValue": "JA, jeg aksepterer vilkår og betingelser.",
         "StoredValueNumeric": null,
         "StoredValueText": "Y"
        }
       ],
       "AnswerQuestionUrl": null,
       "BoolValueForRadioEditing": "",
       "IsAnswered": false,
       "MetricChangeEvent": [
        null
       ]
      }
     ],
     "IsAnswerable": true,
     "IsAnswered": false,
     "IsSkipped": false,
     "QuestionChangeEvent": [
      null
     ]
    },
    {
     "Id": 5178,
     "Text": "<p>Er du yngre enn 13 &aring;r m&aring; en foresatt samtykke til din registrering og innholdet som er registrert. Jeg/min foresatte samtykker til at de personopplysningene som er registrert over, samt de registreringene jeg gj&oslash;r av min posisjon i spillet lagres og anvendes til bruk i Beat the Street. Overordnet er form&aring;let med lagringen og anvendelsen av personopplysningene &aring; kunne tilby deg denne tjenesten, samt kunne bruke samlede anonymiserte datasett til statistiske form&aring;l med &oslash;kt fysisk aktivitet blant prim&aelig;rt unge som et viktig m&aring;l. Mer informasjon om dine rettigheter med mer finner du her: <a href=\"https://beatthestreet.me/sandnes/personvernerkaering\" target=\"_blank\">https://beatthestreet.me/sandnes/personvernerkaering</a></p><p>Samtykket gitt over kan n&aring;r som helst trekkes tilbake ved melding om dette til: team.sandnes@beatthestreet.me&nbsp;</p>",
     "Mandatory": false,
     "Important": false,
     "Index": 37,
     "QuestionNumber": 0,
     "Identifier": "contact text",
     "QuestionType": 4,
     "PrintLayout": 1,
     "HasLogic": false,
     "Metrics": [],
     "IsAnswerable": false,
     "IsAnswered": false,
     "IsSkipped": false,
     "QuestionChangeEvent": [
      null
     ]
    }
   ]
  }
 ],
 "CurrentPage": {
  "Questions": [
   {
    "Id": 5184,
    "Text": "<p><strong><span lang=\"EN-GB\" style=\"font-size:x-large;font-family:'Co Text', sans-serif;color:#002060;\">Kontaktinformasjon</span></strong><span style=\"color:#222222;font-family:arial, sans-serif;font-size:28px;white-space:pre-wrap;background-color:#f8f9fa;\"></span></p>",
    "Mandatory": false,
    "Important": false,
    "Index": 0,
    "QuestionNumber": 0,
    "Identifier": "kontaktinformasjon",
    "QuestionType": 4,
    "PrintLayout": 1,
    "HasLogic": false,
    "Metrics": [],
    "IsAnswerable": false,
    "IsAnswered": false,
    "IsSkipped": false,
    "QuestionChangeEvent": [
     null
    ]
   },
   {
    "Id": 5179,
    "Text": "Fornavn",
    "Mandatory": false,
    "Important": false,
    "Index": 1,
    "QuestionNumber": 1,
    "Identifier": "q1",
    "QuestionType": 1,
    "PrintLayout": 1,
    "HasLogic": false,
    "Metrics": [
     {
      "Id": 5341,
      "DataType": 1,
      "References": null,
      "NumberOfDp": null,
      "Min": null,
      "Max": null,
      "DisplayAsOptionType": 0,
      "IsFirstLoad": false,
      "QuestionnaireSessionId": 0,
      "QuestionId": 5179,
      "MetricId": 2444,
      "Label": null,
      "ColumnName": "",
      "ColumnIndex": null,
      "RowName": "",
      "RowIndex": null,
      "AllowMultipleSelection": false,
      "TextValue": null,
      "NumValue": null,
      "BoolValue": null,
      "DatetimeValue": null,
      "FileIdValue": null,
      "ValuesNum": [],
      "ValuesString": [],
      "Options": [],
      "AnswerQuestionUrl": null,
      "BoolValueForRadioEditing": "",
      "IsAnswered": false,
      "MetricChangeEvent": [
       null
      ]
     }
    ],
    "IsAnswerable": true,
    "IsAnswered": false,
    "IsSkipped": false,
    "QuestionChangeEvent": [
     null
    ]
   },
   {
    "Id": 5180,
    "Text": "Etternavn",
    "Mandatory": false,
    "Important": false,
    "Index": 2,
    "QuestionNumber": 2,
    "Identifier": "q2",
    "QuestionType": 1,
    "PrintLayout": 1,
    "HasLogic": false,
    "Metrics": [
     {
      "Id": 5342,
      "DataType": 1,
      "References": null,
      "NumberOfDp": null,
      "Min": null,
      "Max": null,
      "DisplayAsOptionType": 0,
      "IsFirstLoad": false,
      "QuestionnaireSessionId": 0,
      "QuestionId": 5180,
      "MetricId": 2445,
      "Label": null,
      "ColumnName": "",
      "ColumnIndex": null,
      "RowName": "",
      "RowIndex": null,
      "AllowMultipleSelection": false,
      "TextValue": null,
      "NumValue": null,
      "BoolValue": null,
      "DatetimeValue": null,
      "FileIdValue": null,
      "ValuesNum": [],
      "ValuesString": [],
      "Options": [],
      "AnswerQuestionUrl": null,
      "BoolValueForRadioEditing": "",
      "IsAnswered": false,
      "MetricChangeEvent": [
       null
      ]
     }
    ],
    "IsAnswerable": true,
    "IsAnswered": false,
    "IsSkipped": false,
    "QuestionChangeEvent": [
     null
    ]
   },
   {
    "Id": 5181,
    "Text": "Kortnummer",
    "Mandatory": false,
    "Important": false,
    "Index": 3,
    "QuestionNumber": 3,
    "Identifier": "q3",
    "QuestionType": 1,
    "PrintLayout": 1,
    "HasLogic": false,
    "Metrics": [
     {
      "Id": 5343,
      "DataType": 1,
      "References": null,
      "NumberOfDp": null,
      "Min": null,
      "Max": null,
      "DisplayAsOptionType": 0,
      "IsFirstLoad": false,
      "QuestionnaireSessionId": 0,
      "QuestionId": 5181,
      "MetricId": 2446,
      "Label": null,
      "ColumnName": "",
      "ColumnIndex": null,
      "RowName": "",
      "RowIndex": null,
      "AllowMultipleSelection": false,
      "TextValue": null,
      "NumValue": null,
      "BoolValue": null,
      "DatetimeValue": null,
      "FileIdValue": null,
      "ValuesNum": [],
      "ValuesString": [],
      "Options": [],
      "AnswerQuestionUrl": null,
      "BoolValueForRadioEditing": "",
      "IsAnswered": false,
      "MetricChangeEvent": [
       null
      ]
     }
    ],
    "IsAnswerable": true,
    "IsAnswered": false,
    "IsSkipped": false,
    "QuestionChangeEvent": [
     null
    ]
   },
   {
    "Id": 5182,
    "Text": "Brukernavn ",
    "Mandatory": false,
    "Important": false,
    "Index": 4,
    "QuestionNumber": 4,
    "Identifier": "q4",
    "QuestionType": 1,
    "PrintLayout": 1,
    "HasLogic": false,
    "Metrics": [
     {
      "Id": 5344,
      "DataType": 1,
      "References": null,
      "NumberOfDp": null,
      "Min": null,
      "Max": null,
      "DisplayAsOptionType": 0,
      "IsFirstLoad": false,
      "QuestionnaireSessionId": 0,
      "QuestionId": 5182,
      "MetricId": 2447,
      "Label": null,
      "ColumnName": "",
      "ColumnIndex": null,
      "RowName": "",
      "RowIndex": null,
      "AllowMultipleSelection": false,
      "TextValue": null,
      "NumValue": null,
      "BoolValue": null,
      "DatetimeValue": null,
      "FileIdValue": null,
      "ValuesNum": [],
      "ValuesString": [],
      "Options": [],
      "AnswerQuestionUrl": null,
      "BoolValueForRadioEditing": "",
      "IsAnswered": false,
      "MetricChangeEvent": [
       null
      ]
     }
    ],
    "IsAnswerable": true,
    "IsAnswered": false,
    "IsSkipped": false,
    "QuestionChangeEvent": [
     null
    ]
   },
   {
    "Id": 5183,
    "Text": "E-post",
    "Mandatory": true,
    "Important": false,
    "Index": 5,
    "QuestionNumber": 5,
    "Identifier": "q5",
    "QuestionType": 1,
    "PrintLayout": 1,
    "HasLogic": false,
    "Metrics": [
     {
      "Id": 5345,
      "DataType": 1,
      "References": null,
      "NumberOfDp": null,
      "Min": null,
      "Max": null,
      "DisplayAsOptionType": 0,
      "IsFirstLoad": false,
      "QuestionnaireSessionId": 0,
      "QuestionId": 5183,
      "MetricId": 2448,
      "Label": null,
      "ColumnName": "",
      "ColumnIndex": null,
      "RowName": "",
      "RowIndex": null,
      "AllowMultipleSelection": false,
      "TextValue": null,
      "NumValue": null,
      "BoolValue": null,
      "DatetimeValue": null,
      "FileIdValue": null,
      "ValuesNum": [],
      "ValuesString": [],
      "Options": [],
      "AnswerQuestionUrl": null,
      "BoolValueForRadioEditing": "",
      "IsAnswered": false,
      "MetricChangeEvent": [
       null
      ]
     }
    ],
    "IsAnswerable": true,
    "IsAnswered": false,
    "IsSkipped": false,
    "QuestionChangeEvent": [
     null
    ]
   },
   {
    "Id": 5147,
    "Text": "<strong><span lang=\"EN-GB\" style=\"font-size:x-large;font-family:'Co Text', sans-serif;color:#002060;\">Litt om deg</span></strong>",
    "Mandatory": false,
    "Important": false,
    "Index": 6,
    "QuestionNumber": 0,
    "Identifier": "litt",
    "QuestionType": 4,
    "PrintLayout": 1,
    "HasLogic": false,
    "Metrics": [],
    "IsAnswerable": false,
    "IsAnswered": false,
    "IsSkipped": false,
    "QuestionChangeEvent": [
     null
    ]
   },
   {
    "Id": 5148,
    "Text": "Hvilket kj&oslash;nn er du?",
    "Mandatory": false,
    "Important": false,
    "Index": 7,
    "QuestionNumber": 6,
    "Identifier": "q1",
    "QuestionType": 1,
    "PrintLayout": 1,
    "HasLogic": false,
    "Metrics": [
     {
      "Id": 5303,
      "DataType": 7,
      "References": null,
      "NumberOfDp": null,
      "Min": null,
      "Max": null,
      "DisplayAsOptionType": 6,
      "IsFirstLoad": false,
      "QuestionnaireSessionId": 0,
      "QuestionId": 5148,
      "MetricId": 2392,
      "Label": null,
      "ColumnName": "",
      "ColumnIndex": null,
      "RowName": "",
      "RowIndex": null,
      "AllowMultipleSelection": false,
      "TextValue": null,
      "NumValue": null,
      "BoolValue": null,
      "DatetimeValue": null,
      "FileIdValue": null,
      "ValuesNum": [],
      "ValuesString": [],
      "Options": [
       {
        "Id": 3545,
        "DisplayValue": "Mann",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "M"
       },
       {
        "Id": 3546,
        "DisplayValue": "Kvinne",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "K"
       },
       {
        "Id": 3547,
        "DisplayValue": "ønsker ikke å oppgi kjønn",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "O"
       }
      ],
      "AnswerQuestionUrl": null,
      "BoolValueForRadioEditing": "",
      "IsAnswered": false,
      "MetricChangeEvent": [
       null
      ]
     }
    ],
    "IsAnswerable": true,
    "IsAnswered": false,
    "IsSkipped": false,
    "QuestionChangeEvent": [
     null
    ]
   },
   {
    "Id": 5149,
    "Text": "<p><strong>Hvor gammel er du?</strong><br />(Er du under 16 &aring;r m&aring; dine foresatte vite at du fyller ut dette skjemaet)<br /></p><p><strong>Velg aldersgruppe</strong></p>",
    "Mandatory": true,
    "Important": false,
    "Index": 8,
    "QuestionNumber": 7,
    "Identifier": "q7",
    "QuestionType": 1,
    "PrintLayout": 1,
    "HasLogic": true,
    "Metrics": [
     {
      "Id": 5304,
      "DataType": 7,
      "References": null,
      "NumberOfDp": null,
      "Min": null,
      "Max": null,
      "DisplayAsOptionType": 6,
      "IsFirstLoad": false,
      "QuestionnaireSessionId": 0,
      "QuestionId": 5149,
      "MetricId": 2394,
      "Label": null,
      "ColumnName": "",
      "ColumnIndex": null,
      "RowName": "",
      "RowIndex": null,
      "AllowMultipleSelection": false,
      "TextValue": null,
      "NumValue": null,
      "BoolValue": null,
      "DatetimeValue": null,
      "FileIdValue": null,
      "ValuesNum": [],
      "ValuesString": [],
      "Options": [
       {
        "Id": 3550,
        "DisplayValue": "12 eller yngre",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "1"
       },
       {
        "Id": 3551,
        "DisplayValue": "13-18",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "2"
       },
       {
        "Id": 3552,
        "DisplayValue": "19-29",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "3"
       },
       {
        "Id": 3553,
        "DisplayValue": "30-39",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "4"
       },
       {
        "Id": 3554,
        "DisplayValue": "40-49",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "5"
       },
       {
        "Id": 3555,
        "DisplayValue": "50-59",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "6"
       },
       {
        "Id": 3556,
        "DisplayValue": "60-69",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "7"
       },
       {
        "Id": 3557,
        "DisplayValue": "70-79",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "8"
       },
       {
        "Id": 3558,
        "DisplayValue": "80+",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "9"
       }
      ],
      "AnswerQuestionUrl": null,
      "BoolValueForRadioEditing": "",
      "IsAnswered": false,
      "MetricChangeEvent": [
       null
      ]
     }
    ],
    "IsAnswerable": true,
    "IsAnswered": false,
    "IsSkipped": false,
    "QuestionChangeEvent": [
     null
    ]
   },
   {
    "Id": 5150,
    "Text": "<strong><span lang=\"EN-GB\" style=\"font-size:x-large;font-family:'Co Text', sans-serif;color:#002060;\">Avsnitt A</span></strong>",
    "Mandatory": false,
    "Important": false,
    "Index": 9,
    "QuestionNumber": 0,
    "Identifier": "A",
    "QuestionType": 4,
    "PrintLayout": 1,
    "HasLogic": false,
    "Metrics": [],
    "IsAnswerable": false,
    "IsAnswered": false,
    "IsSkipped": false,
    "QuestionChangeEvent": [
     null
    ]
   },
   {
    "Id": 5151,
    "Text": "<span style=\"color:#002060;font-family:Co Text, sans-serif;font-size:x-large;\"><strong>Din Aktivitet</strong></span>",
    "Mandatory": false,
    "Important": false,
    "Index": 10,
    "QuestionNumber": 0,
    "Identifier": "Din Aktivitet",
    "QuestionType": 4,
    "PrintLayout": 1,
    "HasLogic": false,
    "Metrics": [],
    "IsAnswerable": false,
    "IsAnswered": false,
    "IsSkipped": false,
    "QuestionChangeEvent": [
     null
    ]
   },
   {
    "Id": 5152,
    "Text": "<p><strong>Hvis du er 19 &aring;r eller eldre,</strong><br />Hvor mange dager i l&oslash;pet av den siste uken har du v&aelig;rt i fysisk aktivitet, hvor pusten din &oslash;kte, i 30 minutter eller mer?</p><p>Dette kan v&aelig;re alle typer sport og trening, rask gange og sykling. Husarbeid eller fysisk aktivitet som er en del av din jobb, teller ikke.<br /></p>",
    "Mandatory": true,
    "Important": false,
    "Index": 11,
    "QuestionNumber": 8,
    "Identifier": "q8",
    "QuestionType": 1,
    "PrintLayout": 1,
    "HasLogic": false,
    "Metrics": [
     {
      "Id": 5305,
      "DataType": 7,
      "References": null,
      "NumberOfDp": null,
      "Min": null,
      "Max": null,
      "DisplayAsOptionType": 6,
      "IsFirstLoad": false,
      "QuestionnaireSessionId": 0,
      "QuestionId": 5152,
      "MetricId": 2395,
      "Label": null,
      "ColumnName": "",
      "ColumnIndex": null,
      "RowName": "",
      "RowIndex": null,
      "AllowMultipleSelection": false,
      "TextValue": null,
      "NumValue": null,
      "BoolValue": null,
      "DatetimeValue": null,
      "FileIdValue": null,
      "ValuesNum": [],
      "ValuesString": [],
      "Options": [
       {
        "Id": 3559,
        "DisplayValue": "0 dager",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "0"
       },
       {
        "Id": 3560,
        "DisplayValue": "1 day",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "1"
       },
       {
        "Id": 3561,
        "DisplayValue": "2 dager",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "2"
       },
       {
        "Id": 3562,
        "DisplayValue": "3 dager",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "3"
       },
       {
        "Id": 3563,
        "DisplayValue": "4 dager",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "4"
       },
       {
        "Id": 3564,
        "DisplayValue": "5 dager",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "5"
       },
       {
        "Id": 3565,
        "DisplayValue": "6 dager",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "6"
       },
       {
        "Id": 3566,
        "DisplayValue": "7 dager",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "7"
       }
      ],
      "AnswerQuestionUrl": null,
      "BoolValueForRadioEditing": "",
      "IsAnswered": false,
      "MetricChangeEvent": [
       null
      ]
     }
    ],
    "IsAnswerable": true,
    "IsAnswered": false,
    "IsSkipped": false,
    "QuestionChangeEvent": [
     null
    ]
   },
   {
    "Id": 5153,
    "Text": "Dersom du velger &aring; kj&oslash;re ditt barn til skole eller fritidsaktiviteter, hva er grunnen? (velg inntil tre svar)",
    "Mandatory": false,
    "Important": false,
    "Index": 12,
    "QuestionNumber": 9,
    "Identifier": "q4",
    "QuestionType": 1,
    "PrintLayout": 1,
    "HasLogic": false,
    "Metrics": [
     {
      "Id": 5306,
      "DataType": 7,
      "References": null,
      "NumberOfDp": null,
      "Min": null,
      "Max": null,
      "DisplayAsOptionType": 7,
      "IsFirstLoad": false,
      "QuestionnaireSessionId": 0,
      "QuestionId": 5153,
      "MetricId": 2404,
      "Label": null,
      "ColumnName": "",
      "ColumnIndex": null,
      "RowName": "",
      "RowIndex": null,
      "AllowMultipleSelection": true,
      "TextValue": null,
      "NumValue": null,
      "BoolValue": null,
      "DatetimeValue": null,
      "FileIdValue": null,
      "ValuesNum": [],
      "ValuesString": [],
      "Options": [
       {
        "Id": 3604,
        "DisplayValue": "Trafikksikkerhet",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "1"
       },
       {
        "Id": 3605,
        "DisplayValue": "Lang avstand til skole eller aktivitet",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "2"
       },
       {
        "Id": 3606,
        "DisplayValue": "Fysiske begrensninger",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "3"
       },
       {
        "Id": 3607,
        "DisplayValue": "Mitt barn liker ikke å gå eller sykle",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "4"
       },
       {
        "Id": 3608,
        "DisplayValue": "Mitt barn har mye å bære",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "5"
       },
       {
        "Id": 3609,
        "DisplayValue": "På grunn av dårlig tid mellom aktiviteter",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "6"
       },
       {
        "Id": 3610,
        "DisplayValue": "Andre årsaker",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "7"
       },
       {
        "Id": 3667,
        "DisplayValue": "Ikke aktuelt, jeg kjører aldri barna til skole",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "8"
       }
      ],
      "AnswerQuestionUrl": null,
      "BoolValueForRadioEditing": "",
      "IsAnswered": false,
      "MetricChangeEvent": [
       null
      ]
     }
    ],
    "IsAnswerable": true,
    "IsAnswered": false,
    "IsSkipped": false,
    "QuestionChangeEvent": [
     null
    ]
   },
   {
    "Id": 5158,
    "Text": "<strong>N&aring;r har du samlet poeng i Beat the Street?&nbsp;</strong>",
    "Mandatory": false,
    "Important": false,
    "Index": 13,
    "QuestionNumber": 10,
    "Identifier": "q5",
    "QuestionType": 2,
    "PrintLayout": 1,
    "HasLogic": false,
    "Metrics": [
     {
      "Id": 5311,
      "DataType": 7,
      "References": null,
      "NumberOfDp": null,
      "Min": null,
      "Max": null,
      "DisplayAsOptionType": 6,
      "IsFirstLoad": false,
      "QuestionnaireSessionId": 0,
      "QuestionId": 5158,
      "MetricId": 2421,
      "Label": "Når jeg fulgte barna til skolen/fritidsaktiviteter",
      "ColumnName": "",
      "ColumnIndex": null,
      "RowName": "",
      "RowIndex": null,
      "AllowMultipleSelection": false,
      "TextValue": null,
      "NumValue": null,
      "BoolValue": null,
      "DatetimeValue": null,
      "FileIdValue": null,
      "ValuesNum": [],
      "ValuesString": [],
      "Options": [
       {
        "Id": 3704,
        "DisplayValue": "Nesten alltid",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "1"
       },
       {
        "Id": 3705,
        "DisplayValue": "Ofte",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "2"
       },
       {
        "Id": 3706,
        "DisplayValue": "Av og Til",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "3"
       },
       {
        "Id": 3707,
        "DisplayValue": "Aldri",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "4"
       }
      ],
      "AnswerQuestionUrl": null,
      "BoolValueForRadioEditing": "",
      "IsAnswered": false,
      "MetricChangeEvent": [
       null
      ]
     },
     {
      "Id": 5312,
      "DataType": 7,
      "References": null,
      "NumberOfDp": null,
      "Min": null,
      "Max": null,
      "DisplayAsOptionType": 6,
      "IsFirstLoad": false,
      "QuestionnaireSessionId": 0,
      "QuestionId": 5158,
      "MetricId": 2422,
      "Label": "Når jeg reiste med barna til felles aktiviteter",
      "ColumnName": "",
      "ColumnIndex": null,
      "RowName": "",
      "RowIndex": null,
      "AllowMultipleSelection": false,
      "TextValue": null,
      "NumValue": null,
      "BoolValue": null,
      "DatetimeValue": null,
      "FileIdValue": null,
      "ValuesNum": [],
      "ValuesString": [],
      "Options": [
       {
        "Id": 3708,
        "DisplayValue": "Nesten alltid",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "1"
       },
       {
        "Id": 3709,
        "DisplayValue": "Ofte",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "2"
       },
       {
        "Id": 3710,
        "DisplayValue": "Av og Til",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "3"
       },
       {
        "Id": 3711,
        "DisplayValue": "Aldri",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "4"
       }
      ],
      "AnswerQuestionUrl": null,
      "BoolValueForRadioEditing": "",
      "IsAnswered": false,
      "MetricChangeEvent": [
       null
      ]
     },
     {
      "Id": 5313,
      "DataType": 7,
      "References": null,
      "NumberOfDp": null,
      "Min": null,
      "Max": null,
      "DisplayAsOptionType": 6,
      "IsFirstLoad": false,
      "QuestionnaireSessionId": 0,
      "QuestionId": 5158,
      "MetricId": 2423,
      "Label": "Som en egen aktivitet sammen med barna",
      "ColumnName": "",
      "ColumnIndex": null,
      "RowName": "",
      "RowIndex": null,
      "AllowMultipleSelection": false,
      "TextValue": null,
      "NumValue": null,
      "BoolValue": null,
      "DatetimeValue": null,
      "FileIdValue": null,
      "ValuesNum": [],
      "ValuesString": [],
      "Options": [
       {
        "Id": 3712,
        "DisplayValue": "Nesten alltid",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "1"
       },
       {
        "Id": 3713,
        "DisplayValue": "Ofte",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "2"
       },
       {
        "Id": 3714,
        "DisplayValue": "Av og Til",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "3"
       },
       {
        "Id": 3715,
        "DisplayValue": "Aldri",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "4"
       }
      ],
      "AnswerQuestionUrl": null,
      "BoolValueForRadioEditing": "",
      "IsAnswered": false,
      "MetricChangeEvent": [
       null
      ]
     },
     {
      "Id": 5314,
      "DataType": 7,
      "References": null,
      "NumberOfDp": null,
      "Min": null,
      "Max": null,
      "DisplayAsOptionType": 6,
      "IsFirstLoad": false,
      "QuestionnaireSessionId": 0,
      "QuestionId": 5158,
      "MetricId": 2424,
      "Label": "På egen hånd (uten barna)",
      "ColumnName": "",
      "ColumnIndex": null,
      "RowName": "",
      "RowIndex": null,
      "AllowMultipleSelection": false,
      "TextValue": null,
      "NumValue": null,
      "BoolValue": null,
      "DatetimeValue": null,
      "FileIdValue": null,
      "ValuesNum": [],
      "ValuesString": [],
      "Options": [
       {
        "Id": 3716,
        "DisplayValue": "Nesten alltid",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "1"
       },
       {
        "Id": 3717,
        "DisplayValue": "Ofte",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "2"
       },
       {
        "Id": 3718,
        "DisplayValue": "Av og Til",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "3"
       },
       {
        "Id": 3719,
        "DisplayValue": "Aldri",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "4"
       }
      ],
      "AnswerQuestionUrl": null,
      "BoolValueForRadioEditing": "",
      "IsAnswered": false,
      "MetricChangeEvent": [
       null
      ]
     }
    ],
    "IsAnswerable": true,
    "IsAnswered": false,
    "IsSkipped": false,
    "QuestionChangeEvent": [
     null
    ]
   },
   {
    "Id": 5154,
    "Text": "<p><span lang=\"NO-BOK\" style=\"font-size:12.0pt;line-height:106%;font-family:'Calibri',sans-serif;\"></span><strong>Hvor enig eller uenig er du i de f&oslash;lgende p&aring;standene (for deg som er 19 &aring;r eller eldre)?&nbsp;</strong></p><p>Jeg gikk/syklet/brukte kollektivtransport oftere til og fra arbeid p&aring; grunn av Beat the Street</p>",
    "Mandatory": false,
    "Important": false,
    "Index": 14,
    "QuestionNumber": 11,
    "Identifier": "q11",
    "QuestionType": 1,
    "PrintLayout": 1,
    "HasLogic": false,
    "Metrics": [
     {
      "Id": 5307,
      "DataType": 7,
      "References": null,
      "NumberOfDp": null,
      "Min": null,
      "Max": null,
      "DisplayAsOptionType": 6,
      "IsFirstLoad": false,
      "QuestionnaireSessionId": 0,
      "QuestionId": 5154,
      "MetricId": 2417,
      "Label": null,
      "ColumnName": "",
      "ColumnIndex": null,
      "RowName": "",
      "RowIndex": null,
      "AllowMultipleSelection": false,
      "TextValue": null,
      "NumValue": null,
      "BoolValue": null,
      "DatetimeValue": null,
      "FileIdValue": null,
      "ValuesNum": [],
      "ValuesString": [],
      "Options": [
       {
        "Id": 3680,
        "DisplayValue": "Helt uenig",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "1"
       },
       {
        "Id": 3681,
        "DisplayValue": "Litt uenig",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "2"
       },
       {
        "Id": 3682,
        "DisplayValue": "Hverken eller",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "3"
       },
       {
        "Id": 3683,
        "DisplayValue": "Litt enig",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "4"
       },
       {
        "Id": 3684,
        "DisplayValue": "Helt enig",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "5"
       },
       {
        "Id": 3685,
        "DisplayValue": "Ikke relevant",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "6"
       }
      ],
      "AnswerQuestionUrl": null,
      "BoolValueForRadioEditing": "",
      "IsAnswered": false,
      "MetricChangeEvent": [
       null
      ]
     }
    ],
    "IsAnswerable": true,
    "IsAnswered": false,
    "IsSkipped": false,
    "QuestionChangeEvent": [
     null
    ]
   },
   {
    "Id": 5155,
    "Text": "Jeg kj&oslash;rte barna sjeldnere til eller fra skolen p&aring; grunn av Beat the Street",
    "Mandatory": false,
    "Important": false,
    "Index": 15,
    "QuestionNumber": 12,
    "Identifier": "q12",
    "QuestionType": 1,
    "PrintLayout": 1,
    "HasLogic": false,
    "Metrics": [
     {
      "Id": 5308,
      "DataType": 7,
      "References": null,
      "NumberOfDp": null,
      "Min": null,
      "Max": null,
      "DisplayAsOptionType": 6,
      "IsFirstLoad": false,
      "QuestionnaireSessionId": 0,
      "QuestionId": 5155,
      "MetricId": 2418,
      "Label": null,
      "ColumnName": "",
      "ColumnIndex": null,
      "RowName": "",
      "RowIndex": null,
      "AllowMultipleSelection": false,
      "TextValue": null,
      "NumValue": null,
      "BoolValue": null,
      "DatetimeValue": null,
      "FileIdValue": null,
      "ValuesNum": [],
      "ValuesString": [],
      "Options": [
       {
        "Id": 3686,
        "DisplayValue": "Helt uenig",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "1"
       },
       {
        "Id": 3687,
        "DisplayValue": "Litt uenig",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "2"
       },
       {
        "Id": 3688,
        "DisplayValue": "Hverken eller",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "3"
       },
       {
        "Id": 3689,
        "DisplayValue": "Litt enig",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "4"
       },
       {
        "Id": 3690,
        "DisplayValue": "Helt enig",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "5"
       },
       {
        "Id": 3691,
        "DisplayValue": "Ikke relevant",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "6"
       }
      ],
      "AnswerQuestionUrl": null,
      "BoolValueForRadioEditing": "",
      "IsAnswered": false,
      "MetricChangeEvent": [
       null
      ]
     }
    ],
    "IsAnswerable": true,
    "IsAnswered": false,
    "IsSkipped": false,
    "QuestionChangeEvent": [
     null
    ]
   },
   {
    "Id": 5156,
    "Text": "Jeg kj&oslash;rte barna sjeldnere til eller fra deres fritidsaktiviteter p&aring; grunn av Beat the Street",
    "Mandatory": false,
    "Important": false,
    "Index": 16,
    "QuestionNumber": 13,
    "Identifier": "q8",
    "QuestionType": 1,
    "PrintLayout": 1,
    "HasLogic": false,
    "Metrics": [
     {
      "Id": 5309,
      "DataType": 7,
      "References": null,
      "NumberOfDp": null,
      "Min": null,
      "Max": null,
      "DisplayAsOptionType": 6,
      "IsFirstLoad": false,
      "QuestionnaireSessionId": 0,
      "QuestionId": 5156,
      "MetricId": 2419,
      "Label": null,
      "ColumnName": "",
      "ColumnIndex": null,
      "RowName": "",
      "RowIndex": null,
      "AllowMultipleSelection": false,
      "TextValue": null,
      "NumValue": null,
      "BoolValue": null,
      "DatetimeValue": null,
      "FileIdValue": null,
      "ValuesNum": [],
      "ValuesString": [],
      "Options": [
       {
        "Id": 3692,
        "DisplayValue": "Helt uenig",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "1"
       },
       {
        "Id": 3693,
        "DisplayValue": "Litt uenig",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "2"
       },
       {
        "Id": 3694,
        "DisplayValue": "Hverken eller",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "3"
       },
       {
        "Id": 3695,
        "DisplayValue": "Litt enig",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "4"
       },
       {
        "Id": 3696,
        "DisplayValue": "Helt enig",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "5"
       },
       {
        "Id": 3697,
        "DisplayValue": "Ikke relevant",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "6"
       }
      ],
      "AnswerQuestionUrl": null,
      "BoolValueForRadioEditing": "",
      "IsAnswered": false,
      "MetricChangeEvent": [
       null
      ]
     }
    ],
    "IsAnswerable": true,
    "IsAnswered": false,
    "IsSkipped": false,
    "QuestionChangeEvent": [
     null
    ]
   },
   {
    "Id": 5157,
    "Text": "Framover forventer jeg &aring; kj&oslash;re barna mine mindre som f&oslash;lge av deltakelsen i Beat the Street",
    "Mandatory": true,
    "Important": false,
    "Index": 17,
    "QuestionNumber": 14,
    "Identifier": "q14",
    "QuestionType": 1,
    "PrintLayout": 1,
    "HasLogic": true,
    "Metrics": [
     {
      "Id": 5310,
      "DataType": 7,
      "References": null,
      "NumberOfDp": null,
      "Min": null,
      "Max": null,
      "DisplayAsOptionType": 6,
      "IsFirstLoad": false,
      "QuestionnaireSessionId": 0,
      "QuestionId": 5157,
      "MetricId": 2420,
      "Label": null,
      "ColumnName": "",
      "ColumnIndex": null,
      "RowName": "",
      "RowIndex": null,
      "AllowMultipleSelection": false,
      "TextValue": null,
      "NumValue": null,
      "BoolValue": null,
      "DatetimeValue": null,
      "FileIdValue": null,
      "ValuesNum": [],
      "ValuesString": [],
      "Options": [
       {
        "Id": 3698,
        "DisplayValue": "Helt uenig",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "1"
       },
       {
        "Id": 3699,
        "DisplayValue": "Litt uenig",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "2"
       },
       {
        "Id": 3700,
        "DisplayValue": "Hverken eller",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "3"
       },
       {
        "Id": 3701,
        "DisplayValue": "Litt enig",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "4"
       },
       {
        "Id": 3702,
        "DisplayValue": "Helt enig",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "5"
       },
       {
        "Id": 3703,
        "DisplayValue": "Ikke relevant",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "6"
       }
      ],
      "AnswerQuestionUrl": null,
      "BoolValueForRadioEditing": "",
      "IsAnswered": false,
      "MetricChangeEvent": [
       null
      ]
     }
    ],
    "IsAnswerable": true,
    "IsAnswered": false,
    "IsSkipped": false,
    "QuestionChangeEvent": [
     null
    ]
   },
   {
    "Id": 5159,
    "Text": "<strong><span lang=\"EN-GB\" style=\"font-size:x-large;font-family:'Co Text', sans-serif;color:#002060;\">Avsnitt B</span></strong>",
    "Mandatory": false,
    "Important": false,
    "Index": 18,
    "QuestionNumber": 0,
    "Identifier": "B",
    "QuestionType": 4,
    "PrintLayout": 1,
    "HasLogic": false,
    "Metrics": [],
    "IsAnswerable": false,
    "IsAnswered": false,
    "IsSkipped": false,
    "QuestionChangeEvent": [
     null
    ]
   },
   {
    "Id": 5160,
    "Text": "<p><strong>Hvis du er 18 &aring;r eller yngre,</strong></p><p>Hvor mange dager i l&oslash;pet av den siste uken har du v&aelig;rt i fysisk aktivitet, hvor pusten din &oslash;kte, i 60 minutter eller mer?</p><p>Dette kan v&aelig;re alle typer sport og trening, rask gange og sykling.<br /></p><p></p>",
    "Mandatory": true,
    "Important": false,
    "Index": 19,
    "QuestionNumber": 15,
    "Identifier": "q15",
    "QuestionType": 1,
    "PrintLayout": 1,
    "HasLogic": false,
    "Metrics": [
     {
      "Id": 5315,
      "DataType": 7,
      "References": null,
      "NumberOfDp": null,
      "Min": null,
      "Max": null,
      "DisplayAsOptionType": 6,
      "IsFirstLoad": false,
      "QuestionnaireSessionId": 0,
      "QuestionId": 5160,
      "MetricId": 2396,
      "Label": null,
      "ColumnName": "",
      "ColumnIndex": null,
      "RowName": "",
      "RowIndex": null,
      "AllowMultipleSelection": false,
      "TextValue": null,
      "NumValue": null,
      "BoolValue": null,
      "DatetimeValue": null,
      "FileIdValue": null,
      "ValuesNum": [],
      "ValuesString": [],
      "Options": [
       {
        "Id": 3567,
        "DisplayValue": "0 dager",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "0"
       },
       {
        "Id": 3568,
        "DisplayValue": "1 dag",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "1"
       },
       {
        "Id": 3569,
        "DisplayValue": "2 dager",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "2"
       },
       {
        "Id": 3570,
        "DisplayValue": "3 dager",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "3"
       },
       {
        "Id": 3571,
        "DisplayValue": "4 dager",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "4"
       },
       {
        "Id": 3572,
        "DisplayValue": "5 dager",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "5"
       },
       {
        "Id": 3573,
        "DisplayValue": "6 dager",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "6"
       },
       {
        "Id": 3574,
        "DisplayValue": "7 dager",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "7"
       }
      ],
      "AnswerQuestionUrl": null,
      "BoolValueForRadioEditing": "",
      "IsAnswered": false,
      "MetricChangeEvent": [
       null
      ]
     }
    ],
    "IsAnswerable": true,
    "IsAnswered": false,
    "IsSkipped": false,
    "QuestionChangeEvent": [
     null
    ]
   },
   {
    "Id": 5161,
    "Text": "Hvis du f&aring;r dine foreldre til &aring; kj&oslash;re deg til skolen eller fritidsaktiviteter, hva er hovedgrunnen til det?",
    "Mandatory": false,
    "Important": false,
    "Index": 20,
    "QuestionNumber": 16,
    "Identifier": "q16",
    "QuestionType": 1,
    "PrintLayout": 1,
    "HasLogic": false,
    "Metrics": [
     {
      "Id": 5316,
      "DataType": 7,
      "References": null,
      "NumberOfDp": null,
      "Min": null,
      "Max": null,
      "DisplayAsOptionType": 5,
      "IsFirstLoad": false,
      "QuestionnaireSessionId": 0,
      "QuestionId": 5161,
      "MetricId": 2409,
      "Label": null,
      "ColumnName": "",
      "ColumnIndex": null,
      "RowName": "",
      "RowIndex": null,
      "AllowMultipleSelection": false,
      "TextValue": null,
      "NumValue": null,
      "BoolValue": null,
      "DatetimeValue": null,
      "FileIdValue": null,
      "ValuesNum": [],
      "ValuesString": [],
      "Options": [
       {
        "Id": 3632,
        "DisplayValue": "Avstanden til skolen eller aktiviteten",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "1"
       },
       {
        "Id": 3633,
        "DisplayValue": "Fysiske begrensninger",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "2"
       },
       {
        "Id": 3634,
        "DisplayValue": "Jeg liker ikke å gå eller sykle",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "3"
       },
       {
        "Id": 3635,
        "DisplayValue": "Trafikksikkerhet",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "4"
       },
       {
        "Id": 3636,
        "DisplayValue": "Jeg har mye å bære",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "5"
       },
       {
        "Id": 3637,
        "DisplayValue": "På grunn av dårlig tid mellom aktiviteter",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "6"
       },
       {
        "Id": 3638,
        "DisplayValue": "Andre årsaker",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "7"
       },
       {
        "Id": 3668,
        "DisplayValue": "Ikke aktuelt. Foreldrene mine velger å kjøre meg",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "8"
       }
      ],
      "AnswerQuestionUrl": null,
      "BoolValueForRadioEditing": "",
      "IsAnswered": false,
      "MetricChangeEvent": [
       null
      ]
     }
    ],
    "IsAnswerable": true,
    "IsAnswered": false,
    "IsSkipped": false,
    "QuestionChangeEvent": [
     null
    ]
   },
   {
    "Id": 5162,
    "Text": "<p><strong>Hvor enig eller uenig er du i de f&oslash;lgende p&aring;standene (for deg som er 18 &aring;r eller yngre)?</strong></p><p>Jeg gikk eller syklet oftere til/fra skolen p&aring; grunn av Beat the Street</p>",
    "Mandatory": false,
    "Important": false,
    "Index": 21,
    "QuestionNumber": 17,
    "Identifier": "q12",
    "QuestionType": 1,
    "PrintLayout": 1,
    "HasLogic": false,
    "Metrics": [
     {
      "Id": 5317,
      "DataType": 7,
      "References": null,
      "NumberOfDp": null,
      "Min": null,
      "Max": null,
      "DisplayAsOptionType": 6,
      "IsFirstLoad": false,
      "QuestionnaireSessionId": 0,
      "QuestionId": 5162,
      "MetricId": 2425,
      "Label": null,
      "ColumnName": "",
      "ColumnIndex": null,
      "RowName": "",
      "RowIndex": null,
      "AllowMultipleSelection": false,
      "TextValue": null,
      "NumValue": null,
      "BoolValue": null,
      "DatetimeValue": null,
      "FileIdValue": null,
      "ValuesNum": [],
      "ValuesString": [],
      "Options": [
       {
        "Id": 3720,
        "DisplayValue": "Helt uenig",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "1"
       },
       {
        "Id": 3721,
        "DisplayValue": "Litt uenig",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "2"
       },
       {
        "Id": 3722,
        "DisplayValue": "Hverken eller",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "3"
       },
       {
        "Id": 3723,
        "DisplayValue": "Litt enig",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "4"
       },
       {
        "Id": 3724,
        "DisplayValue": "Helt enig",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "5"
       },
       {
        "Id": 3725,
        "DisplayValue": "Ikke relevant",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "6"
       }
      ],
      "AnswerQuestionUrl": null,
      "BoolValueForRadioEditing": "",
      "IsAnswered": false,
      "MetricChangeEvent": [
       null
      ]
     }
    ],
    "IsAnswerable": true,
    "IsAnswered": false,
    "IsSkipped": false,
    "QuestionChangeEvent": [
     null
    ]
   },
   {
    "Id": 5163,
    "Text": "Jeg gikk eller syklet oftere til/fra fritidsaktiviteter p&aring; grunn av Beat the Street",
    "Mandatory": false,
    "Important": false,
    "Index": 22,
    "QuestionNumber": 18,
    "Identifier": "q13",
    "QuestionType": 1,
    "PrintLayout": 1,
    "HasLogic": false,
    "Metrics": [
     {
      "Id": 5318,
      "DataType": 7,
      "References": null,
      "NumberOfDp": null,
      "Min": null,
      "Max": null,
      "DisplayAsOptionType": 6,
      "IsFirstLoad": false,
      "QuestionnaireSessionId": 0,
      "QuestionId": 5163,
      "MetricId": 2426,
      "Label": null,
      "ColumnName": "",
      "ColumnIndex": null,
      "RowName": "",
      "RowIndex": null,
      "AllowMultipleSelection": false,
      "TextValue": null,
      "NumValue": null,
      "BoolValue": null,
      "DatetimeValue": null,
      "FileIdValue": null,
      "ValuesNum": [],
      "ValuesString": [],
      "Options": [
       {
        "Id": 3726,
        "DisplayValue": "Helt uenig",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "1"
       },
       {
        "Id": 3727,
        "DisplayValue": "Litt uenig",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "2"
       },
       {
        "Id": 3728,
        "DisplayValue": "Hverken eller",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "3"
       },
       {
        "Id": 3729,
        "DisplayValue": "Litt enig",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "4"
       },
       {
        "Id": 3730,
        "DisplayValue": "Helt enig",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "5"
       },
       {
        "Id": 3731,
        "DisplayValue": "Ikke relevant",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "6"
       }
      ],
      "AnswerQuestionUrl": null,
      "BoolValueForRadioEditing": "",
      "IsAnswered": false,
      "MetricChangeEvent": [
       null
      ]
     }
    ],
    "IsAnswerable": true,
    "IsAnswered": false,
    "IsSkipped": false,
    "QuestionChangeEvent": [
     null
    ]
   },
   {
    "Id": 5164,
    "Text": "Jeg var mer ute p&aring; fritiden p&aring; grunn av Beat the Street&nbsp;",
    "Mandatory": false,
    "Important": false,
    "Index": 23,
    "QuestionNumber": 19,
    "Identifier": "q14",
    "QuestionType": 1,
    "PrintLayout": 1,
    "HasLogic": false,
    "Metrics": [
     {
      "Id": 5319,
      "DataType": 7,
      "References": null,
      "NumberOfDp": null,
      "Min": null,
      "Max": null,
      "DisplayAsOptionType": 6,
      "IsFirstLoad": false,
      "QuestionnaireSessionId": 0,
      "QuestionId": 5164,
      "MetricId": 2427,
      "Label": null,
      "ColumnName": "",
      "ColumnIndex": null,
      "RowName": "",
      "RowIndex": null,
      "AllowMultipleSelection": false,
      "TextValue": null,
      "NumValue": null,
      "BoolValue": null,
      "DatetimeValue": null,
      "FileIdValue": null,
      "ValuesNum": [],
      "ValuesString": [],
      "Options": [
       {
        "Id": 3732,
        "DisplayValue": "Helt uenig",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "1"
       },
       {
        "Id": 3733,
        "DisplayValue": "Litt uenig",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "2"
       },
       {
        "Id": 3734,
        "DisplayValue": "Hverken eller",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "3"
       },
       {
        "Id": 3735,
        "DisplayValue": "Litt enig",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "4"
       },
       {
        "Id": 3736,
        "DisplayValue": "Helt enig",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "5"
       },
       {
        "Id": 3737,
        "DisplayValue": "Ikke relevant",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "6"
       }
      ],
      "AnswerQuestionUrl": null,
      "BoolValueForRadioEditing": "",
      "IsAnswered": false,
      "MetricChangeEvent": [
       null
      ]
     }
    ],
    "IsAnswerable": true,
    "IsAnswered": false,
    "IsSkipped": false,
    "QuestionChangeEvent": [
     null
    ]
   },
   {
    "Id": 5165,
    "Text": "P&aring; grunn av Beat the Street, ble jeg kj&oslash;rt sjeldnere til skolen&nbsp;",
    "Mandatory": false,
    "Important": false,
    "Index": 24,
    "QuestionNumber": 20,
    "Identifier": "q20",
    "QuestionType": 1,
    "PrintLayout": 1,
    "HasLogic": false,
    "Metrics": [
     {
      "Id": 5320,
      "DataType": 7,
      "References": null,
      "NumberOfDp": null,
      "Min": null,
      "Max": null,
      "DisplayAsOptionType": 6,
      "IsFirstLoad": false,
      "QuestionnaireSessionId": 0,
      "QuestionId": 5165,
      "MetricId": 2428,
      "Label": null,
      "ColumnName": "",
      "ColumnIndex": null,
      "RowName": "",
      "RowIndex": null,
      "AllowMultipleSelection": false,
      "TextValue": null,
      "NumValue": null,
      "BoolValue": null,
      "DatetimeValue": null,
      "FileIdValue": null,
      "ValuesNum": [],
      "ValuesString": [],
      "Options": [
       {
        "Id": 3738,
        "DisplayValue": "Helt uenig",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "1"
       },
       {
        "Id": 3739,
        "DisplayValue": "Litt uenig",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "2"
       },
       {
        "Id": 3740,
        "DisplayValue": "Hverken eller",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "3"
       },
       {
        "Id": 3741,
        "DisplayValue": "Litt enig",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "4"
       },
       {
        "Id": 3742,
        "DisplayValue": "Helt enig",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "5"
       },
       {
        "Id": 3743,
        "DisplayValue": "Ikke relevant",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "6"
       }
      ],
      "AnswerQuestionUrl": null,
      "BoolValueForRadioEditing": "",
      "IsAnswered": false,
      "MetricChangeEvent": [
       null
      ]
     }
    ],
    "IsAnswerable": true,
    "IsAnswered": false,
    "IsSkipped": false,
    "QuestionChangeEvent": [
     null
    ]
   },
   {
    "Id": 5166,
    "Text": "P&aring; grunn av Beat the Street, ble jeg kj&oslash;rt sjeldnere til fritidsaktiviteter&nbsp;",
    "Mandatory": false,
    "Important": false,
    "Index": 25,
    "QuestionNumber": 21,
    "Identifier": "q21",
    "QuestionType": 1,
    "PrintLayout": 1,
    "HasLogic": false,
    "Metrics": [
     {
      "Id": 5321,
      "DataType": 7,
      "References": null,
      "NumberOfDp": null,
      "Min": null,
      "Max": null,
      "DisplayAsOptionType": 6,
      "IsFirstLoad": false,
      "QuestionnaireSessionId": 0,
      "QuestionId": 5166,
      "MetricId": 2429,
      "Label": null,
      "ColumnName": "",
      "ColumnIndex": null,
      "RowName": "",
      "RowIndex": null,
      "AllowMultipleSelection": false,
      "TextValue": null,
      "NumValue": null,
      "BoolValue": null,
      "DatetimeValue": null,
      "FileIdValue": null,
      "ValuesNum": [],
      "ValuesString": [],
      "Options": [
       {
        "Id": 3744,
        "DisplayValue": "Helt uenig",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "1"
       },
       {
        "Id": 3745,
        "DisplayValue": "Litt uenig",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "2"
       },
       {
        "Id": 3746,
        "DisplayValue": "Hverken eller",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "3"
       },
       {
        "Id": 3747,
        "DisplayValue": "Litt enig",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "4"
       },
       {
        "Id": 3748,
        "DisplayValue": "Helt enig",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "5"
       },
       {
        "Id": 3749,
        "DisplayValue": "Ikke relevant",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "6"
       }
      ],
      "AnswerQuestionUrl": null,
      "BoolValueForRadioEditing": "",
      "IsAnswered": false,
      "MetricChangeEvent": [
       null
      ]
     }
    ],
    "IsAnswerable": true,
    "IsAnswered": false,
    "IsSkipped": false,
    "QuestionChangeEvent": [
     null
    ]
   },
   {
    "Id": 5167,
    "Text": "N&aring;r har du samlet poeng i Beat the Street?&nbsp;",
    "Mandatory": false,
    "Important": false,
    "Index": 26,
    "QuestionNumber": 22,
    "Identifier": "q17",
    "QuestionType": 2,
    "PrintLayout": 1,
    "HasLogic": false,
    "Metrics": [
     {
      "Id": 5322,
      "DataType": 7,
      "References": null,
      "NumberOfDp": null,
      "Min": null,
      "Max": null,
      "DisplayAsOptionType": 6,
      "IsFirstLoad": false,
      "QuestionnaireSessionId": 0,
      "QuestionId": 5167,
      "MetricId": 2430,
      "Label": "På vei til/fra skolen",
      "ColumnName": "",
      "ColumnIndex": null,
      "RowName": "",
      "RowIndex": null,
      "AllowMultipleSelection": false,
      "TextValue": null,
      "NumValue": null,
      "BoolValue": null,
      "DatetimeValue": null,
      "FileIdValue": null,
      "ValuesNum": [],
      "ValuesString": [],
      "Options": [
       {
        "Id": 3750,
        "DisplayValue": "Nesten alltid",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "1"
       },
       {
        "Id": 3751,
        "DisplayValue": "Ofte",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "2"
       },
       {
        "Id": 3752,
        "DisplayValue": "Av og Til",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "3"
       },
       {
        "Id": 3753,
        "DisplayValue": "Aldri",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "4"
       }
      ],
      "AnswerQuestionUrl": null,
      "BoolValueForRadioEditing": "",
      "IsAnswered": false,
      "MetricChangeEvent": [
       null
      ]
     },
     {
      "Id": 5323,
      "DataType": 7,
      "References": null,
      "NumberOfDp": null,
      "Min": null,
      "Max": null,
      "DisplayAsOptionType": 6,
      "IsFirstLoad": false,
      "QuestionnaireSessionId": 0,
      "QuestionId": 5167,
      "MetricId": 2431,
      "Label": "På vei til/fra fritidsaktiviteter",
      "ColumnName": "",
      "ColumnIndex": null,
      "RowName": "",
      "RowIndex": null,
      "AllowMultipleSelection": false,
      "TextValue": null,
      "NumValue": null,
      "BoolValue": null,
      "DatetimeValue": null,
      "FileIdValue": null,
      "ValuesNum": [],
      "ValuesString": [],
      "Options": [
       {
        "Id": 3754,
        "DisplayValue": "Nesten alltid",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "1"
       },
       {
        "Id": 3755,
        "DisplayValue": "Ofte",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "2"
       },
       {
        "Id": 3756,
        "DisplayValue": "Av og Til",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "3"
       },
       {
        "Id": 3757,
        "DisplayValue": "Aldri",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "4"
       }
      ],
      "AnswerQuestionUrl": null,
      "BoolValueForRadioEditing": "",
      "IsAnswered": false,
      "MetricChangeEvent": [
       null
      ]
     },
     {
      "Id": 5324,
      "DataType": 7,
      "References": null,
      "NumberOfDp": null,
      "Min": null,
      "Max": null,
      "DisplayAsOptionType": 6,
      "IsFirstLoad": false,
      "QuestionnaireSessionId": 0,
      "QuestionId": 5167,
      "MetricId": 2432,
      "Label": "På vei til/fra andre aktiviteter ",
      "ColumnName": "",
      "ColumnIndex": null,
      "RowName": "",
      "RowIndex": null,
      "AllowMultipleSelection": false,
      "TextValue": null,
      "NumValue": null,
      "BoolValue": null,
      "DatetimeValue": null,
      "FileIdValue": null,
      "ValuesNum": [],
      "ValuesString": [],
      "Options": [
       {
        "Id": 3758,
        "DisplayValue": "Nesten alltid",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "1"
       },
       {
        "Id": 3759,
        "DisplayValue": "Ofte",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "2"
       },
       {
        "Id": 3760,
        "DisplayValue": "Av og Til",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "3"
       },
       {
        "Id": 3761,
        "DisplayValue": "Aldri",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "4"
       }
      ],
      "AnswerQuestionUrl": null,
      "BoolValueForRadioEditing": "",
      "IsAnswered": false,
      "MetricChangeEvent": [
       null
      ]
     },
     {
      "Id": 5325,
      "DataType": 7,
      "References": null,
      "NumberOfDp": null,
      "Min": null,
      "Max": null,
      "DisplayAsOptionType": 6,
      "IsFirstLoad": false,
      "QuestionnaireSessionId": 0,
      "QuestionId": 5167,
      "MetricId": 2435,
      "Label": "Som en egen fritidsaktivitet ",
      "ColumnName": "",
      "ColumnIndex": null,
      "RowName": "",
      "RowIndex": null,
      "AllowMultipleSelection": false,
      "TextValue": null,
      "NumValue": null,
      "BoolValue": null,
      "DatetimeValue": null,
      "FileIdValue": null,
      "ValuesNum": [],
      "ValuesString": [],
      "Options": [
       {
        "Id": 3762,
        "DisplayValue": "Nesten alltid",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "1"
       },
       {
        "Id": 3763,
        "DisplayValue": "Ofte",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "2"
       },
       {
        "Id": 3764,
        "DisplayValue": "Av og Til",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "3"
       },
       {
        "Id": 3765,
        "DisplayValue": "Aldri",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "4"
       }
      ],
      "AnswerQuestionUrl": null,
      "BoolValueForRadioEditing": "",
      "IsAnswered": false,
      "MetricChangeEvent": [
       null
      ]
     }
    ],
    "IsAnswerable": true,
    "IsAnswered": false,
    "IsSkipped": false,
    "QuestionChangeEvent": [
     null
    ]
   },
   {
    "Id": 5168,
    "Text": "<strong><span lang=\"EN-GB\" style=\"font-size:x-large;font-family:'Co Text', sans-serif;color:#002060;\">Dine Reiser</span></strong>",
    "Mandatory": false,
    "Important": false,
    "Index": 27,
    "QuestionNumber": 0,
    "Identifier": "reiser",
    "QuestionType": 4,
    "PrintLayout": 1,
    "HasLogic": false,
    "Metrics": [],
    "IsAnswerable": false,
    "IsAnswered": false,
    "IsSkipped": false,
    "QuestionChangeEvent": [
     null
    ]
   },
   {
    "Id": 5169,
    "Text": "Tenk over hvor mye du har brukt g&aring;ing som transportmiddel de siste syv dagene. Hvor mange dager har du g&aring;tt i ti minutter eller mer?",
    "Mandatory": false,
    "Important": false,
    "Index": 28,
    "QuestionNumber": 23,
    "Identifier": "q18",
    "QuestionType": 1,
    "PrintLayout": 1,
    "HasLogic": false,
    "Metrics": [
     {
      "Id": 5326,
      "DataType": 7,
      "References": null,
      "NumberOfDp": null,
      "Min": null,
      "Max": null,
      "DisplayAsOptionType": 6,
      "IsFirstLoad": false,
      "QuestionnaireSessionId": 0,
      "QuestionId": 5169,
      "MetricId": 2397,
      "Label": null,
      "ColumnName": "",
      "ColumnIndex": null,
      "RowName": "",
      "RowIndex": null,
      "AllowMultipleSelection": false,
      "TextValue": null,
      "NumValue": null,
      "BoolValue": null,
      "DatetimeValue": null,
      "FileIdValue": null,
      "ValuesNum": [],
      "ValuesString": [],
      "Options": [
       {
        "Id": 3575,
        "DisplayValue": "0 dager",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "0"
       },
       {
        "Id": 3576,
        "DisplayValue": "1 dag",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "1"
       },
       {
        "Id": 3577,
        "DisplayValue": "2 dager",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "2"
       },
       {
        "Id": 3578,
        "DisplayValue": "3 dager",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "3"
       },
       {
        "Id": 3579,
        "DisplayValue": "4 dager",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "4"
       },
       {
        "Id": 3580,
        "DisplayValue": "5 dager",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "5"
       },
       {
        "Id": 3581,
        "DisplayValue": "6 dager",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "6"
       },
       {
        "Id": 3582,
        "DisplayValue": "7 dager",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "7"
       }
      ],
      "AnswerQuestionUrl": null,
      "BoolValueForRadioEditing": "",
      "IsAnswered": false,
      "MetricChangeEvent": [
       null
      ]
     }
    ],
    "IsAnswerable": true,
    "IsAnswered": false,
    "IsSkipped": false,
    "QuestionChangeEvent": [
     null
    ]
   },
   {
    "Id": 5170,
    "Text": "Tenk over hvor mye du har brukt sykling som transportmiddel de siste syv dagene. Hvor mange dager har du syklet i ti minutter eller mer?",
    "Mandatory": false,
    "Important": false,
    "Index": 29,
    "QuestionNumber": 24,
    "Identifier": "q19",
    "QuestionType": 1,
    "PrintLayout": 1,
    "HasLogic": false,
    "Metrics": [
     {
      "Id": 5327,
      "DataType": 7,
      "References": null,
      "NumberOfDp": null,
      "Min": null,
      "Max": null,
      "DisplayAsOptionType": 6,
      "IsFirstLoad": false,
      "QuestionnaireSessionId": 0,
      "QuestionId": 5170,
      "MetricId": 2397,
      "Label": null,
      "ColumnName": "",
      "ColumnIndex": null,
      "RowName": "",
      "RowIndex": null,
      "AllowMultipleSelection": false,
      "TextValue": null,
      "NumValue": null,
      "BoolValue": null,
      "DatetimeValue": null,
      "FileIdValue": null,
      "ValuesNum": [],
      "ValuesString": [],
      "Options": [
       {
        "Id": 3575,
        "DisplayValue": "0 dager",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "0"
       },
       {
        "Id": 3576,
        "DisplayValue": "1 dag",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "1"
       },
       {
        "Id": 3577,
        "DisplayValue": "2 dager",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "2"
       },
       {
        "Id": 3578,
        "DisplayValue": "3 dager",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "3"
       },
       {
        "Id": 3579,
        "DisplayValue": "4 dager",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "4"
       },
       {
        "Id": 3580,
        "DisplayValue": "5 dager",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "5"
       },
       {
        "Id": 3581,
        "DisplayValue": "6 dager",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "6"
       },
       {
        "Id": 3582,
        "DisplayValue": "7 dager",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "7"
       }
      ],
      "AnswerQuestionUrl": null,
      "BoolValueForRadioEditing": "",
      "IsAnswered": false,
      "MetricChangeEvent": [
       null
      ]
     }
    ],
    "IsAnswerable": true,
    "IsAnswered": false,
    "IsSkipped": false,
    "QuestionChangeEvent": [
     null
    ]
   },
   {
    "Id": 5171,
    "Text": "Tenk over hvor ofte du har brukt bilen som transportmiddel de siste syv dagene. Hvor mange dager har du kj&oslash;rt bil i ti minutter eller mer?",
    "Mandatory": false,
    "Important": false,
    "Index": 30,
    "QuestionNumber": 25,
    "Identifier": "q20",
    "QuestionType": 1,
    "PrintLayout": 1,
    "HasLogic": false,
    "Metrics": [
     {
      "Id": 5328,
      "DataType": 7,
      "References": null,
      "NumberOfDp": null,
      "Min": null,
      "Max": null,
      "DisplayAsOptionType": 6,
      "IsFirstLoad": false,
      "QuestionnaireSessionId": 0,
      "QuestionId": 5171,
      "MetricId": 2397,
      "Label": null,
      "ColumnName": "",
      "ColumnIndex": null,
      "RowName": "",
      "RowIndex": null,
      "AllowMultipleSelection": false,
      "TextValue": null,
      "NumValue": null,
      "BoolValue": null,
      "DatetimeValue": null,
      "FileIdValue": null,
      "ValuesNum": [],
      "ValuesString": [],
      "Options": [
       {
        "Id": 3575,
        "DisplayValue": "0 dager",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "0"
       },
       {
        "Id": 3576,
        "DisplayValue": "1 dag",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "1"
       },
       {
        "Id": 3577,
        "DisplayValue": "2 dager",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "2"
       },
       {
        "Id": 3578,
        "DisplayValue": "3 dager",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "3"
       },
       {
        "Id": 3579,
        "DisplayValue": "4 dager",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "4"
       },
       {
        "Id": 3580,
        "DisplayValue": "5 dager",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "5"
       },
       {
        "Id": 3581,
        "DisplayValue": "6 dager",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "6"
       },
       {
        "Id": 3582,
        "DisplayValue": "7 dager",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "7"
       }
      ],
      "AnswerQuestionUrl": null,
      "BoolValueForRadioEditing": "",
      "IsAnswered": false,
      "MetricChangeEvent": [
       null
      ]
     }
    ],
    "IsAnswerable": true,
    "IsAnswered": false,
    "IsSkipped": false,
    "QuestionChangeEvent": [
     null
    ]
   },
   {
    "Id": 5172,
    "Text": "Hvordan har du kommet deg til jobb eller skole den siste uken?",
    "Mandatory": false,
    "Important": false,
    "Index": 31,
    "QuestionNumber": 26,
    "Identifier": "q21",
    "QuestionType": 2,
    "PrintLayout": 1,
    "HasLogic": false,
    "Metrics": [
     {
      "Id": 5329,
      "DataType": 7,
      "References": null,
      "NumberOfDp": null,
      "Min": null,
      "Max": null,
      "DisplayAsOptionType": 6,
      "IsFirstLoad": false,
      "QuestionnaireSessionId": 0,
      "QuestionId": 5172,
      "MetricId": 2436,
      "Label": "Mandag",
      "ColumnName": "",
      "ColumnIndex": null,
      "RowName": "",
      "RowIndex": null,
      "AllowMultipleSelection": false,
      "TextValue": null,
      "NumValue": null,
      "BoolValue": null,
      "DatetimeValue": null,
      "FileIdValue": null,
      "ValuesNum": [],
      "ValuesString": [],
      "Options": [
       {
        "Id": 3766,
        "DisplayValue": "Gå, sparkesykkel eller rullebrett",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "1"
       },
       {
        "Id": 3767,
        "DisplayValue": "Sykkel",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "2"
       },
       {
        "Id": 3768,
        "DisplayValue": "Buss eller tog",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "3"
       },
       {
        "Id": 3769,
        "DisplayValue": "Bil eller annet kjøretøy",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "4"
       }
      ],
      "AnswerQuestionUrl": null,
      "BoolValueForRadioEditing": "",
      "IsAnswered": false,
      "MetricChangeEvent": [
       null
      ]
     },
     {
      "Id": 5330,
      "DataType": 7,
      "References": null,
      "NumberOfDp": null,
      "Min": null,
      "Max": null,
      "DisplayAsOptionType": 6,
      "IsFirstLoad": false,
      "QuestionnaireSessionId": 0,
      "QuestionId": 5172,
      "MetricId": 2437,
      "Label": "Tirsdag",
      "ColumnName": "",
      "ColumnIndex": null,
      "RowName": "",
      "RowIndex": null,
      "AllowMultipleSelection": false,
      "TextValue": null,
      "NumValue": null,
      "BoolValue": null,
      "DatetimeValue": null,
      "FileIdValue": null,
      "ValuesNum": [],
      "ValuesString": [],
      "Options": [
       {
        "Id": 3770,
        "DisplayValue": "Gå, sparkesykkel eller rullebrett",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "1"
       },
       {
        "Id": 3771,
        "DisplayValue": "Sykkel",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "2"
       },
       {
        "Id": 3772,
        "DisplayValue": "Buss eller tog",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "3"
       },
       {
        "Id": 3773,
        "DisplayValue": "Bil eller annet kjøretøy",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "4"
       }
      ],
      "AnswerQuestionUrl": null,
      "BoolValueForRadioEditing": "",
      "IsAnswered": false,
      "MetricChangeEvent": [
       null
      ]
     },
     {
      "Id": 5331,
      "DataType": 7,
      "References": null,
      "NumberOfDp": null,
      "Min": null,
      "Max": null,
      "DisplayAsOptionType": 6,
      "IsFirstLoad": false,
      "QuestionnaireSessionId": 0,
      "QuestionId": 5172,
      "MetricId": 2438,
      "Label": "Onsdag",
      "ColumnName": "",
      "ColumnIndex": null,
      "RowName": "",
      "RowIndex": null,
      "AllowMultipleSelection": false,
      "TextValue": null,
      "NumValue": null,
      "BoolValue": null,
      "DatetimeValue": null,
      "FileIdValue": null,
      "ValuesNum": [],
      "ValuesString": [],
      "Options": [
       {
        "Id": 3774,
        "DisplayValue": "Gå, sparkesykkel eller rullebrett",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "1"
       },
       {
        "Id": 3775,
        "DisplayValue": "Sykkel",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "2"
       },
       {
        "Id": 3776,
        "DisplayValue": "Buss eller tog",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "3"
       },
       {
        "Id": 3777,
        "DisplayValue": "Bil eller annet kjøretøy",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "4"
       }
      ],
      "AnswerQuestionUrl": null,
      "BoolValueForRadioEditing": "",
      "IsAnswered": false,
      "MetricChangeEvent": [
       null
      ]
     },
     {
      "Id": 5332,
      "DataType": 7,
      "References": null,
      "NumberOfDp": null,
      "Min": null,
      "Max": null,
      "DisplayAsOptionType": 6,
      "IsFirstLoad": false,
      "QuestionnaireSessionId": 0,
      "QuestionId": 5172,
      "MetricId": 2439,
      "Label": "Torsdag",
      "ColumnName": "",
      "ColumnIndex": null,
      "RowName": "",
      "RowIndex": null,
      "AllowMultipleSelection": false,
      "TextValue": null,
      "NumValue": null,
      "BoolValue": null,
      "DatetimeValue": null,
      "FileIdValue": null,
      "ValuesNum": [],
      "ValuesString": [],
      "Options": [
       {
        "Id": 3778,
        "DisplayValue": "Gå, sparkesykkel eller rullebrett",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "1"
       },
       {
        "Id": 3779,
        "DisplayValue": "Sykkel",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "2"
       },
       {
        "Id": 3780,
        "DisplayValue": "Buss eller tog",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "3"
       },
       {
        "Id": 3781,
        "DisplayValue": "Bil eller annet kjøretøy",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "4"
       }
      ],
      "AnswerQuestionUrl": null,
      "BoolValueForRadioEditing": "",
      "IsAnswered": false,
      "MetricChangeEvent": [
       null
      ]
     },
     {
      "Id": 5333,
      "DataType": 7,
      "References": null,
      "NumberOfDp": null,
      "Min": null,
      "Max": null,
      "DisplayAsOptionType": 6,
      "IsFirstLoad": false,
      "QuestionnaireSessionId": 0,
      "QuestionId": 5172,
      "MetricId": 2440,
      "Label": "Fredag",
      "ColumnName": "",
      "ColumnIndex": null,
      "RowName": "",
      "RowIndex": null,
      "AllowMultipleSelection": false,
      "TextValue": null,
      "NumValue": null,
      "BoolValue": null,
      "DatetimeValue": null,
      "FileIdValue": null,
      "ValuesNum": [],
      "ValuesString": [],
      "Options": [
       {
        "Id": 3782,
        "DisplayValue": "Gå, sparkesykkel eller rullebrett",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "1"
       },
       {
        "Id": 3783,
        "DisplayValue": "Sykkel",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "2"
       },
       {
        "Id": 3784,
        "DisplayValue": "Buss eller tog",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "3"
       },
       {
        "Id": 3785,
        "DisplayValue": "Bil eller annet kjøretøy",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "4"
       }
      ],
      "AnswerQuestionUrl": null,
      "BoolValueForRadioEditing": "",
      "IsAnswered": false,
      "MetricChangeEvent": [
       null
      ]
     }
    ],
    "IsAnswerable": true,
    "IsAnswered": false,
    "IsSkipped": false,
    "QuestionChangeEvent": [
     null
    ]
   },
   {
    "Id": 5173,
    "Text": "Hvor enig eller uenig er du i dette:",
    "Mandatory": false,
    "Important": false,
    "Index": 32,
    "QuestionNumber": 27,
    "Identifier": "q22",
    "QuestionType": 2,
    "PrintLayout": 1,
    "HasLogic": false,
    "Metrics": [
     {
      "Id": 5334,
      "DataType": 7,
      "References": null,
      "NumberOfDp": null,
      "Min": null,
      "Max": null,
      "DisplayAsOptionType": 6,
      "IsFirstLoad": false,
      "QuestionnaireSessionId": 0,
      "QuestionId": 5173,
      "MetricId": 2405,
      "Label": "Jeg liker å gå til skolen eller jobb",
      "ColumnName": "",
      "ColumnIndex": null,
      "RowName": "",
      "RowIndex": null,
      "AllowMultipleSelection": false,
      "TextValue": null,
      "NumValue": null,
      "BoolValue": null,
      "DatetimeValue": null,
      "FileIdValue": null,
      "ValuesNum": [],
      "ValuesString": [],
      "Options": [
       {
        "Id": 3611,
        "DisplayValue": "Helt uenig",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "1"
       },
       {
        "Id": 3612,
        "DisplayValue": "Litt uenig",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "2"
       },
       {
        "Id": 3613,
        "DisplayValue": "Ingen mening",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "3"
       },
       {
        "Id": 3614,
        "DisplayValue": "Litt enig",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "4"
       },
       {
        "Id": 3615,
        "DisplayValue": "Helt enig",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "5"
       }
      ],
      "AnswerQuestionUrl": null,
      "BoolValueForRadioEditing": "",
      "IsAnswered": false,
      "MetricChangeEvent": [
       null
      ]
     },
     {
      "Id": 5335,
      "DataType": 7,
      "References": null,
      "NumberOfDp": null,
      "Min": null,
      "Max": null,
      "DisplayAsOptionType": 6,
      "IsFirstLoad": false,
      "QuestionnaireSessionId": 0,
      "QuestionId": 5173,
      "MetricId": 2406,
      "Label": "Jeg liker å sykle til skolen eller jobb",
      "ColumnName": "",
      "ColumnIndex": null,
      "RowName": "",
      "RowIndex": null,
      "AllowMultipleSelection": false,
      "TextValue": null,
      "NumValue": null,
      "BoolValue": null,
      "DatetimeValue": null,
      "FileIdValue": null,
      "ValuesNum": [],
      "ValuesString": [],
      "Options": [
       {
        "Id": 3616,
        "DisplayValue": "Helt uenig",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "1"
       },
       {
        "Id": 3617,
        "DisplayValue": "Litt uenig",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "2"
       },
       {
        "Id": 3618,
        "DisplayValue": "Ingen mening",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "3"
       },
       {
        "Id": 3619,
        "DisplayValue": "Litt enig",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "4"
       },
       {
        "Id": 3620,
        "DisplayValue": "Helt enig",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "5"
       }
      ],
      "AnswerQuestionUrl": null,
      "BoolValueForRadioEditing": "",
      "IsAnswered": false,
      "MetricChangeEvent": [
       null
      ]
     },
     {
      "Id": 5336,
      "DataType": 7,
      "References": null,
      "NumberOfDp": null,
      "Min": null,
      "Max": null,
      "DisplayAsOptionType": 6,
      "IsFirstLoad": false,
      "QuestionnaireSessionId": 0,
      "QuestionId": 5173,
      "MetricId": 2407,
      "Label": "Jeg liker å gå som en fritidsaktivitet",
      "ColumnName": "",
      "ColumnIndex": null,
      "RowName": "",
      "RowIndex": null,
      "AllowMultipleSelection": false,
      "TextValue": null,
      "NumValue": null,
      "BoolValue": null,
      "DatetimeValue": null,
      "FileIdValue": null,
      "ValuesNum": [],
      "ValuesString": [],
      "Options": [
       {
        "Id": 3621,
        "DisplayValue": "Helt uenig",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "1"
       },
       {
        "Id": 3622,
        "DisplayValue": "Litt uenig",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "2"
       },
       {
        "Id": 3623,
        "DisplayValue": "Ingen mening",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "3"
       },
       {
        "Id": 3624,
        "DisplayValue": "Litt enig",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "4"
       },
       {
        "Id": 3625,
        "DisplayValue": "Helt enig",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "5"
       }
      ],
      "AnswerQuestionUrl": null,
      "BoolValueForRadioEditing": "",
      "IsAnswered": false,
      "MetricChangeEvent": [
       null
      ]
     },
     {
      "Id": 5337,
      "DataType": 7,
      "References": null,
      "NumberOfDp": null,
      "Min": null,
      "Max": null,
      "DisplayAsOptionType": 6,
      "IsFirstLoad": false,
      "QuestionnaireSessionId": 0,
      "QuestionId": 5173,
      "MetricId": 2408,
      "Label": "Jeg liker å sykle som en fritidsaktivitet",
      "ColumnName": "",
      "ColumnIndex": null,
      "RowName": "",
      "RowIndex": null,
      "AllowMultipleSelection": false,
      "TextValue": null,
      "NumValue": null,
      "BoolValue": null,
      "DatetimeValue": null,
      "FileIdValue": null,
      "ValuesNum": [],
      "ValuesString": [],
      "Options": [
       {
        "Id": 3626,
        "DisplayValue": "Helt uenig",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "1"
       },
       {
        "Id": 3627,
        "DisplayValue": "Litt uenig",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "2"
       },
       {
        "Id": 3628,
        "DisplayValue": "Ingen mening",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "3"
       },
       {
        "Id": 3629,
        "DisplayValue": "Litt enig",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "4"
       },
       {
        "Id": 3630,
        "DisplayValue": "Helt enig",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "5"
       }
      ],
      "AnswerQuestionUrl": null,
      "BoolValueForRadioEditing": "",
      "IsAnswered": false,
      "MetricChangeEvent": [
       null
      ]
     }
    ],
    "IsAnswerable": true,
    "IsAnswered": false,
    "IsSkipped": false,
    "QuestionChangeEvent": [
     null
    ]
   },
   {
    "Id": 5174,
    "Text": "Har Beat the Street p&aring;virket hverdagen din positivt?&nbsp;",
    "Mandatory": false,
    "Important": false,
    "Index": 33,
    "QuestionNumber": 28,
    "Identifier": "q23",
    "QuestionType": 1,
    "PrintLayout": 1,
    "HasLogic": false,
    "Metrics": [
     {
      "Id": 5338,
      "DataType": 7,
      "References": null,
      "NumberOfDp": null,
      "Min": null,
      "Max": null,
      "DisplayAsOptionType": 6,
      "IsFirstLoad": false,
      "QuestionnaireSessionId": 0,
      "QuestionId": 5174,
      "MetricId": 2441,
      "Label": null,
      "ColumnName": "",
      "ColumnIndex": null,
      "RowName": "",
      "RowIndex": null,
      "AllowMultipleSelection": false,
      "TextValue": null,
      "NumValue": null,
      "BoolValue": null,
      "DatetimeValue": null,
      "FileIdValue": null,
      "ValuesNum": [],
      "ValuesString": [],
      "Options": [
       {
        "Id": 3786,
        "DisplayValue": "Ja",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "1"
       },
       {
        "Id": 3787,
        "DisplayValue": "Nei",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "2"
       }
      ],
      "AnswerQuestionUrl": null,
      "BoolValueForRadioEditing": "",
      "IsAnswered": false,
      "MetricChangeEvent": [
       null
      ]
     }
    ],
    "IsAnswerable": true,
    "IsAnswered": false,
    "IsSkipped": false,
    "QuestionChangeEvent": [
     null
    ]
   },
   {
    "Id": 5175,
    "Text": "Forklar hva du gjorde forskjellig under Beat the Street og hvordan dette har v&aelig;rt en positiv eller negativ opplevelse (ris eller ros)?",
    "Mandatory": false,
    "Important": false,
    "Index": 34,
    "QuestionNumber": 29,
    "Identifier": "q24",
    "QuestionType": 1,
    "PrintLayout": 1,
    "HasLogic": false,
    "Metrics": [
     {
      "Id": 5339,
      "DataType": 1,
      "References": null,
      "NumberOfDp": null,
      "Min": null,
      "Max": null,
      "DisplayAsOptionType": 0,
      "IsFirstLoad": false,
      "QuestionnaireSessionId": 0,
      "QuestionId": 5175,
      "MetricId": 2442,
      "Label": null,
      "ColumnName": "",
      "ColumnIndex": null,
      "RowName": "",
      "RowIndex": null,
      "AllowMultipleSelection": false,
      "TextValue": null,
      "NumValue": null,
      "BoolValue": null,
      "DatetimeValue": null,
      "FileIdValue": null,
      "ValuesNum": [],
      "ValuesString": [],
      "Options": [],
      "AnswerQuestionUrl": null,
      "BoolValueForRadioEditing": "",
      "IsAnswered": false,
      "MetricChangeEvent": [
       null
      ]
     }
    ],
    "IsAnswerable": true,
    "IsAnswered": false,
    "IsSkipped": false,
    "QuestionChangeEvent": [
     null
    ]
   },
   {
    "Id": 5176,
    "Text": "<strong><span lang=\"EN-GB\" style=\"font-size:x-large;font-family:'Co Text', sans-serif;color:#002060;\">Vilk&aring;r og betingelser&nbsp;</span></strong>",
    "Mandatory": false,
    "Important": false,
    "Index": 35,
    "QuestionNumber": 0,
    "Identifier": "vilkar",
    "QuestionType": 4,
    "PrintLayout": 1,
    "HasLogic": false,
    "Metrics": [],
    "IsAnswerable": false,
    "IsAnswered": false,
    "IsSkipped": false,
    "QuestionChangeEvent": [
     null
    ]
   },
   {
    "Id": 5177,
    "Text": "Kryss av boksen som sier at du er enig i vilk&aring;r og betingelser (<a href=\"http://https://beatthestreet.me/sandnes/https://beatthestreet.me/sandnes/personvernerkaering\" target=\"_blank\">som du finner p&aring; nettsiden</a>), for &aring; fullf&oslash;re sp&oslash;rreskjemaet.",
    "Mandatory": false,
    "Important": false,
    "Index": 36,
    "QuestionNumber": 30,
    "Identifier": "q30",
    "QuestionType": 1,
    "PrintLayout": 1,
    "HasLogic": false,
    "Metrics": [
     {
      "Id": 5340,
      "DataType": 7,
      "References": null,
      "NumberOfDp": null,
      "Min": null,
      "Max": null,
      "DisplayAsOptionType": 8,
      "IsFirstLoad": false,
      "QuestionnaireSessionId": 0,
      "QuestionId": 5177,
      "MetricId": 2443,
      "Label": null,
      "ColumnName": "",
      "ColumnIndex": null,
      "RowName": "",
      "RowIndex": null,
      "AllowMultipleSelection": true,
      "TextValue": null,
      "NumValue": null,
      "BoolValue": null,
      "DatetimeValue": null,
      "FileIdValue": null,
      "ValuesNum": [],
      "ValuesString": [],
      "Options": [
       {
        "Id": 3788,
        "DisplayValue": "JA, jeg aksepterer vilkår og betingelser.",
        "StoredValueNumeric": null,
        "StoredValueText": "Y"
       }
      ],
      "AnswerQuestionUrl": null,
      "BoolValueForRadioEditing": "",
      "IsAnswered": false,
      "MetricChangeEvent": [
       null
      ]
     }
    ],
    "IsAnswerable": true,
    "IsAnswered": false,
    "IsSkipped": false,
    "QuestionChangeEvent": [
     null
    ]
   },
   {
    "Id": 5178,
    "Text": "<p>Er du yngre enn 13 &aring;r m&aring; en foresatt samtykke til din registrering og innholdet som er registrert. Jeg/min foresatte samtykker til at de personopplysningene som er registrert over, samt de registreringene jeg gj&oslash;r av min posisjon i spillet lagres og anvendes til bruk i Beat the Street. Overordnet er form&aring;let med lagringen og anvendelsen av personopplysningene &aring; kunne tilby deg denne tjenesten, samt kunne bruke samlede anonymiserte datasett til statistiske form&aring;l med &oslash;kt fysisk aktivitet blant prim&aelig;rt unge som et viktig m&aring;l. Mer informasjon om dine rettigheter med mer finner du her: <a href=\"https://beatthestreet.me/sandnes/personvernerkaering\" target=\"_blank\">https://beatthestreet.me/sandnes/personvernerkaering</a></p><p>Samtykket gitt over kan n&aring;r som helst trekkes tilbake ved melding om dette til: team.sandnes@beatthestreet.me&nbsp;</p>",
    "Mandatory": false,
    "Important": false,
    "Index": 37,
    "QuestionNumber": 0,
    "Identifier": "contact text",
    "QuestionType": 4,
    "PrintLayout": 1,
    "HasLogic": false,
    "Metrics": [],
    "IsAnswerable": false,
    "IsAnswered": false,
    "IsSkipped": false,
    "QuestionChangeEvent": [
     null
    ]
   }
  ]
 },
 "ShowQuestionNumbers": false,
 "AvailableYNOptions": [
  {
   "Id": "true",
   "Name": "Yes"
  },
  {
   "Id": "false",
   "Name": "No"
  }
 ],
 "AvailableTFOptions": [
  {
   "Id": "true",
   "Name": "True"
  },
  {
   "Id": "false",
   "Name": "False"
  }
 ],
 "Progress": 0,
 "PreviousPageButtonVisible": false,
 "NextPageButtonVisible": false,
 "SubmitButtonVisible": true,
 "IsEvaluatingQuestionLogic": false,
 "questionLogicSkipedQuestionsDictionary": {}
}